Besökaridentifiering

API:t för Edge Network Server stöder besöksidentifiering via förstapartsens ID (FPID).

Alla användaridentiteter ska anges i identityMap fältgrupp. Den här fältgruppen ingår i AEP Web SDK ExperienceEvent blanda.

{
  "identityMap":{
   "FPID":[
     {
      "id":"55613368189701342632255821452918751312",
      "authenticatedState":"ambiguous"
     }
   ],
   "CRM":[
     {
      "id":"2394509340-30453470347",
      "authenticatedState":"authenticated"
     }
   ]
  }
}

Enhetsidentifierare identifiers

Det finns flera sätt att identifiera en enhet i Edge-nätverket. I tabellen nedan finns en översikt över vilka ID:n som stöds.

ID-namnutrymme
Hanteras av
Beskrivning
FPID
Kund
FPID kodas automatiskt till en ECID av Edge Network, därför lösningar som kräver en ECID kommer också att fungera.

För att enhetsidentifieringen ska bli konsekvent måste dessa ID:n sparas på enheten och anges på varje begäran. För webbinteraktioner innebär detta att de lagras som webbläsarcookies.
IDFA/GAID
Experience Platform
Kan identifiera användare i olika program, så dessa ID:n är inte kodade till ECID av Edge Network.
recommendation-more-help
1ae86b30-e55e-49c1-ab11-9d0356a5f3e1