Hantera användare

Välj den Users -fliken.

Sidan Användare visas med Users är markerad.

En lista över användare visas. Välj den användare du vill visa i listan. Du kan också använda sökfältet för att söka efter användaren genom att ange användarens namn eller e-postadress.

Fliken Detaljer innehåller en översikt över användaren. I översikten visas användarnamn, kontotyp, e-post, autentiserings-ID, kontaktinformation och platsinformation.

Användarinformationssida med Details och användarprofilen är markerad.

Välj Roles för att visa de roller som användaren är tilldelad.

Sidan Roller visas med Roles och rollen är markerade.

Åtkomstkontroll för utvecklare och API med Experience Platform behörigheter

NOTE
Det är bara systemadministratörer som kan visa och hantera API-autentiseringsuppgifter i behörigheter.

Övergången till Adobe Experience Platform-behörigheter innehåller ytterligare steg som måste slutföras för det utvecklar-API-arbetsflöde som tidigare var baserat på roller. Se guiden på API-autentisering för mer information.

Följande video är avsedd att ge stöd för din förståelse av utvecklares och API:s autentiseringsuppgifter.

Nästa steg

Du har nu lärt dig hur du visar användarinformation och vilka roller de för närvarande läggs till i. Mer information om attributbaserad åtkomstkontroll finns i attributbaserad åtkomstkontroll - översikt.

recommendation-more-help
631fcab2-5cb1-46ef-ba66-fe098ac723e0