Hantera enheter managing-devices

Den här sidan beskriver enhetstilldelningen.

Med enhetskonsolen kan du komma åt enhetshanteraren och tilldela enheten till en skärm.

CAUTION
Registrera enheten innan du tilldelar den. Se Enhetsregistrering.

Enhetstilldelning device-assignment

Följ stegen nedan för att tilldela en enhet till en skärm:

 1. Navigera till mappen Enheter i ditt projekt, till exempel

  http://localhost:4502/screens.html/content/screens/TestProject

  chlimage_1-32

 2. Klicka på mappen Enheter och klicka på Enhetshanteraren i åtgärdsfältet. De tilldelade och ej tilldelade enheterna visas.

  chlimage_1-33

 3. Klicka på en ej tilldelad enhet i listan och klicka på Tilldela enhet i åtgärdsfältet.

  chlimage_1-34

 4. Klicka på den skärm som du vill tilldela enheten till i listan och klicka på Tilldela.

  chlimage_1-35

 5. Klicka på Slutför för att slutföra tilldelningsprocessen.

  På kontrollpanelen visas den tilldelade enheten på panelen ENHETER.

  chlimage_1-37

  Klicka på () i det övre högra hörnet av panelen DEVICES för att antingen lägga till enhetskonfiguration eller uppdatera enheterna.

  chlimage_1-38

NOTE
Varje gång den första enheten läggs till i ett nytt Screens-projekt skapas en användargrupp.
Om till exempel projektnodens namn är we-retail är användargruppens namn screens-we-retail-devices.
Den här gruppen läggs till som medlem i gruppen Medarbetare enligt bilden nedan:

chlimage_1-39

Nästa steg the-next-steps

När du känner till hur du tilldelar kanal till en skärm kan du läsa Övervaka och felsöka.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053