Enhetsregistrering device-registration

På följande sida beskrivs enhetsregistreringsprocessen i ett AEM Screens-projekt.

Registrera en enhet registering-a-device

Enhetsregistreringsprocessen görs på två olika datorer:

 • Den faktiska enhet som ska registreras, till exempel din skyltskärm
 • Den AEM som används för att registrera din enhet
NOTE
När du har laddat ned den senaste versionen av Windows Player (.exe), från AEM 6.4 Player Downloads följer du stegen på spelaren för att slutföra ad hoc-installationen:
 1. Tryck länge på det övre vänstra hörnet för att öppna administratörspanelen.
 2. Navigera till Konfiguration från den vänstra åtgärdsmenyn och ange platsadressen för AEM i Server och klicka Spara.
 3. Klicka på Registrering från den vänstra åtgärdsmenyn och stegen nedan för att slutföra enhetsregistreringsprocessen.

screen_shot_2018-11-26at12118pm

 1. Starta AEM Screens Player på enheten. Registreringsgränssnittet visas.

  screen_shot_2018-11-26at104230am

 2. I AEM navigerar du till Enheter projektmapp.

  note note
  NOTE
  Mer information om hur du skapar ett projekt för skärmar AEM kontrollpanelen finns i Skapa och hantera skärmsprojekt.
 3. Klicka på Enhetshanteraren i åtgärdsfältet.

  screen_shot_2018-11-26at104702am

 4. Klicka på Enhetsregistrering överst till höger.

  screen_shot_2018-11-26at104815am

 5. Klicka på önskad enhet (samma som steg 1) och klicka på Registrera enhet.

  screen_shot_2018-11-26at105112am

 6. AEM väntar på att enheten ska skicka sin registreringskod.

  screen_shot_2018-11-26at105150am

 7. Kontrollera Registreringskod.

  screen_shot_2018-11-26at105227am

 8. Om Registreringskod är samma på båda datorerna, klicka på Validera i AEM, som i steg 6.

 9. Ange önskat namn för enheten och klicka på Registrera.

  screen_shot_2018-11-26at105357am

 10. Klicka Slutför för att slutföra registreringsprocessen.

  screen_shot_2018-11-26at105456am

  note note
  NOTE
  The Registrera nytt gör att du kan registrera en ny enhet.
  The Tilldela visning gör att du kan lägga till enheten direkt på en skärm.

  Klicka Slutför tilldelar du enheten till en skärm.

  screen_shot_2018-11-26at105740am

  note note
  NOTE
  Mer information om hur du skapar och hanterar en visning för ditt skärmsprojekt finns i Skapa och hantera skärmar.

Tilldela enhet till en skärm assigning-device-to-a-display

Om du inte har tilldelat enheten till en skärm följer du stegen nedan för att tilldela enheten till en skärm i ditt AEM Screens-projekt:

 1. Klicka på enheten och klicka på Tilldela enhet i åtgärdsfältet.

  screen_shot_2018-11-26at11026am

 2. Klicka på sökvägen för visningen i Sökväg för Display/Device Config.

  screen_shot_2018-11-26at11252am

 3. Klicka Tilldela när du klickar på banan.

  screen_shot_2018-11-26at11722am

 4. Klicka Slutför när enheten har tilldelats korrekt, vilket visas i bilden nedan.

  screen_shot_2018-11-26at112041am

  Du kan även visa kontrollpanelen genom att välja Slutför.

  screen_shot_2018-11-26at112154am

Söka efter en enhet från Enhetshanteraren search-device

När du har registrerat enheter till spelaren kan du visa alla enheter från användargränssnittet i Enhetshanteraren.

 1. Navigera till användargränssnittet i Enhetshanteraren från ditt AEM Screens-projekt, till exempel DemoScreens > Enheter.

 2. Klicka på Enheter mapp och klicka på Enhetshanteraren i åtgärdsfältet.

  bild

 3. Listan över registrerade enheter visas.

 4. Om du har en lång lista över registrerade enheter kan du nu söka med sökikonen i åtgärdsfältet

  bild

  Eller

  Välj / (snedstreck) för att aktivera sökfunktionen.

  bild

Begränsningar för sökfunktioner limitations

 • Användaren kan söka efter alla ord som finns i enhets-ID eller enhetsnamn.

  note note
  NOTE
  Vi rekommenderar att du skapar enhetsnamnen med flera ord, t.ex. Boston Store Lobby i stället för en enstaka BostonStoreLobby.
 • Om du skapade enhetsnamn som Boston Store Lobby söker den efter alla ord boston, store, eller lobby. Om enhetsnamnet är BostonStoreLobby söker sedan efter boston visar inga resultat.

 • Vildkort, * stöds för sökning. Om du vill hitta alla enheter med namn som börjar med boston kan du använda *boston**.

 • Om enhetsnamnet är BostonStoreLobby och söka efter boston returnerar inte resultatet, och använder boston* i sökvillkoren returnerar resultatet.

Begränsningar för enhetsregistrering limitations-on-device-registration

Användarlösenordsbegränsningar för hela systemet kan orsaka fel i enhetsregistreringen. Enhetsregistreringen använder ett slumpmässigt genererat lösenord för att skapa enhetsanvändaren.

Om AuthorizableActionProvider konfigurerar begränsar lösenordet. Det kan hända att enhetsanvändaren inte kan skapas.

NOTE
Det aktuella genererade slumpmässiga lösenordet består av 36 ASCII-tecken, mellan 33 och 122 (innehåller nästan alla specialtecken).
25.09.2016 16:54:03.140 *ERROR* [59.100.121.82 [1474844043109] POST /content/screens/svc/registration HTTP/1.1] com.adobe.cq.screens.device.registration.impl.RegistrationServlet Error during device registration
javax.jcr.nodetype.ConstraintViolationException: Password violates password constraint (^(?=.*\d).{7,9}$).
    at org.apache.jackrabbit.oak.spi.security.user.action.PasswordValidationAction.validatePassword(PasswordValidationAction.java:105)
    at org.apache.jackrabbit.oak.spi.security.user.action.PasswordValidationAction.onPasswordChange(PasswordValidationAction.java:76)
    at org.apache.jackrabbit.oak.security.user.UserManagerImpl.onPasswordChange(UserManagerImpl.java:308)

Andra resurser additional-resources

Mer information om AEM Screens Player finns i AEM Screens Player.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053