Installera kumulativa korrigeringspaket på AEM​ Forms JEE installing-cumulative-fix-packs-on-aem-forms-jee

Installera CFP på AEM 6.3 Forms JEE install-cfp-forms-6-3

Installera det kumulativa korrigeringspaketet på AEM 6.3 Forms JEEutför du följande steg.

 1. För att få AEM 6.3 Forms JEE installationsprogram för CFP, kontakta Stöd för Adobe.
 2. Kör CFP-installationsprogrammet och konfigurera AEM Forms JEE enligt beskrivning i Installera och konfigurera AEM Forms JEE.
 3. Installera den senaste AEM CFP 6.3.3.x
 4. Installera Forms Tilläggspaket för AEM CFP 6.3.3.x

Installera AEM Forms JEE paket install-aem-forms-jee-bundles-package

AEM ​ Forms JEE paket (aemfd-jee-bundles-package-6.3CFP1; version 1.0.2) innehåller Forms Användare på AEM Forms JEE samma rättigheter och funktioner som AEM Forms OSGi. Kontrollera de installerade paketen i Package Manager och installera paketet om det inte redan är installerat.

Ytterligare instruktioner för CQ-4208044 additional-instructions-for-cq

Om du använder AEM 6.3 Forms JEE oracle med konfigurationsdatabas konfigurerar du följande inställningar efter distributionen av CFP1, det vill säga efter att Configuration Manager har körts. Den här inställningen krävs för att synkronisera användare, grupper och gruppmedlemmar när företagsdomänsynkroniseringen körs.

 1. Logga in på Administratör Gränssnitt.

 2. Navigera till Settings > User Management > Configuration > Import and Export Configuration File

 3. Exportera filen config.xml.

 4. Ändra posten för " groupMemberDBQueryBatchSize" under dina domänkonfigurationer i config.xml. Exempelpost:

  <entry key="groupMemberDBQueryBatchSize" value="999"/>

 5. Importera den ändrade filen igen och kör sedan synkroniseringen igen.

Installera CFP på AEM 6.2 ​ Forms JEE install-cfp-on-aem-62-forms-jee

Installera kumulativa korrigeringspaket på AEM 6.2 Forms JEEutför du följande steg.

 1. För att få AEM 6.2 Forms JEE installationsprogram för CFP, kontakta Stöd för Adobe.
 2. Kör CFP-installationsprogrammet och konfigurera AEM Forms JEE enligt beskrivning i Installera och konfigurera AEM Forms JEE.
 3. Installera AEM hotfix 12785 version 7.0.
 4. Installera AEM 6.2 Service Pack 1.
 5. Installera den senaste release-notes-aem-6-2-cumulative-fix-pack.md.
 6. Installera Forms Tilläggspaket för AEM 6.2 Service Pack 1 CFP.

Installera AEM Forms JEE paket install-aem-forms-jee-bundles-package-1

AEM Forms JEE-paket (aemfd-jee-bundles-package-6.2CFP5; version 1.0.2) innehåller Forms Användare på AEM Forms JEE samma rättigheter och funktioner som AEM Forms OSGi. Kontrollera de installerade paketen i Package Manager och installera paketet om det inte redan är installerat.

Konfigurera timeout för åtgärder på komponentnivå (NPR-16774) configuring-timeout-for-operations-at-component-level-npr

NOTE
Efter AEM 6.2 CFP4 kan du använda följande anvisningar för att konfigurera timeout för DSC-åtgärder om du får problem på grund av timeout under uppgraderingsprocessen.

DSC-distributionen tar en varierande tid på grund av att den kan misslyckas. Om du vill ändra tidsgränsen för DSC-åtgärder som Install, Load, Start och Stop måste du ange adobe.component.registry.timeout med JVM-argumentet med alternativet -D.

Ange värdet för nyckeln i sekunder. Till exempel: -Dadobe.component.registry.timeout=300

Du kan också ändra tidsgränser på komponentnivå med följande tre egenskaper:

 1. adobe.all-component.timeout: skriver över tidsgränser för alla tjänster i produkten.
 2. adobe.<serviceName>.timeout: skriver bara över timeout för tjänsten (<servicename>) i nyckeln. Om värdet på tjänstenivå anges skrivs timeoutvärdet för den angivna tjänsten bara över om det här kommandot används på programnivå.
 3. adobe.<serviceName>.<operationName>.timeout: Tidsgränsen för den specifika tjänstens åtgärd skrivs bara över(<servicename>.<operationname>) i nyckeln. Om värdet är inställt på åtgärdsnivå skriver det här kommandot bara över timeoutvärdet för den angivna tjänsten om det är inställt på programnivå eller tjänstnivå.

Exempel:

Använd följande kommandon för att ange timeout på komponentnivå:

 1. Så här anger du timeout för alla serviceåtgärder till 600 sek:

  set " JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dadobe.all-component.timeout=600"

 2. Så här anger du DesigntimeService timeout för operationsvärden till 500 sek. Använd:

  set " JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dadobe.DesigntimeService.timeout=500"

 3. Så här anger du DesigntimeService's previewLCA timeout för operationsvärden till 700 sek. Använd:

  set "JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dadobe.DesigntimeService.previewLCA.timeout=700"

 4. Så här anger du DSC operations, till exempel läsa in och installera, till 600 sek, använd:

  set " JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dadobe.component.registry.timeout=600"

Installera och konfigurera AEM Forms JEE install-and-configure-aem-forms-jee

 1. Säkerhetskopiera /deploy-mappen. Det krävs om du bestämmer dig för att avinstallera snabbkorrigeringen.

 2. Stoppa programservern.

 3. Extrahera arkivfilen för patch-installationsprogrammet till hårddisken.

 4. I katalogen som namnges enligt det operativsystem som du använder:

  Windows

  Navigera till rätt katalog på installationsmediet eller mappen på hårddisken där du kopierade installationsprogrammet:

  • (32-bitars Windows): Disk1\InstData\Windows\VM
  • (64-bitars Windows): Disk1\InstData\Windows_64bit\VM

  Dubbelklicka sedan på filen med namnet:

  • aemforms63_cfp_install.exe (AEM Forms 6.3)
  • aemforms62_cfp_install.exe (AEM Forms 6.2)
  • aemforms61_cfp_install.exe (AEM Forms 6.1)

  Linux®, Solaris™, AIX®

  Navigera till rätt katalog:

  • (Linux®): Disk1/InstData/Linux/ NoVM
  • (Solaris™): Disk1/InstData/Solaris/ NoVM
  • (AIX®): Disk1/InstData/AIX/VM

  I en kommandotolk skriver du:

  • ./aemforms63_cfp_install.bin (AEM Forms 6.3)
  • ./aemforms62_cfp_install.bin (AEM Forms 6.2)
  • ./aemforms61_cfp_install.bin (AEM Forms 6.1)

  Installationsguiden startas för att vägleda dig genom installationen.

 5. På introduktionspanelen klickar du på Next.

 6. Kontrollera att den standardplats som visas är korrekt för din befintliga installation på skärmen Välj installationsmapp, eller klicka på Browse för att välja alternativ mapp där AEM Forms är installerat och klickar på Next.

 7. Läs Quick Fix Patch Summary-informationen och klicka på Next.

 8. Läs mer i Sammanfattning av förinstallation och klicka på Install.

 9. När installationen är klar klickar du på Next för att använda snabbkorrigeringsuppdateringar på dina installerade filer.

 10. Kryssrutan Starta Configuration Manager är markerad som standard. Klicka Done för att köra Configuration Manager.

  Om du vill köra Configuration Manager senare avmarkerar du Start Configuration Manager innan du klickar Done. Du kan starta Configuration Manager senare med rätt skript i [AEM_forms_root]/configurationManager/bin katalog.

 11. Beroende på programservern väljer du ett av följande dokument och följer instruktionerna i Konfigurera och distribuera AEMForms -avsnitt.

  För AEM Forms 6.3, se:

  • Installera och distribuera AEM Forms för JBoss®
  • Installera och distribuera AEM Forms för WebSphere®
  • Installera och distribuera AEM Forms för WebLogic
 12. Starta om AEM Forms JEE-server.

recommendation-more-help
79ddcbae-8d7c-448f-ba97-83d1381a2e12