Använda Multi Site Manager using-multi-site-manager-with-aem-sites

Översikt över Live Copy och Konfigurationshanteraren för utkast är AEM redigeringsgränssnitt för att arbeta med Multi Site Manager i Adobe Experience Manager Sites.

Live Copy - översikt live-copy-overview

Live Copy Overview är ett Touch-gränssnitt som används för att hantera live-kopior och deras respektive utkast. Den här funktionen, som introducerades i AEM 6.3, ersätter det klassiska gränssnittets kontrollcenter för utkast.

Konfigurationshanteraren för utkast - Touch UI blueprint-config-mgr

I AEM 6.3 introduceras ett Touch UI-gränssnitt för hantering av designkonfigurationer för användning i Multi Site Manager.

Ytterligare resurser additional-resources

recommendation-more-help
bb44cebf-d964-4e3c-b64e-ce882243fe4d