Använda formatsystemet using-the-style-system-with-aem-sites

[Klicka här om du vill publicera från AEM Sites med Edge Delivery Services.]{class="badge positive" title="Publish från AEM till Edge Delivery Services"}

Adobe Experience Manager Style System möjliggör visuella variationer av komponenterna utan bakomliggande utveckling, vilket möjliggör bättre återanvändning av AEM och mer flexibel och effektiv framtagning av innehåll. Style System, som används tillsammans med AEM Core Components, malleditor och responsiv layout, har kraftfulla funktioner för att snabbt skapa avancerade upplevelser.

I den här videon visas hur Style System kan användas för att skapa helt olika visuella utseenden för en enskild komponent, med enbart CSS.

De format som visas tillhandahålls av WKND-programmet. Dessa format definieras som CSS och kräver inga ändringar i komponentens serverdelslogik, HTML-skriptet eller Sling Model.

Ytterligare resurser additional-resources

Vill du lära dig hur du utvecklar med Style System? Titta på följande självstudiekurser:

recommendation-more-help
bb44cebf-d964-4e3c-b64e-ce882243fe4d