Utvecklingscykel med hjälp av Rapid Development Environment

Lär dig mer om utvecklingscykeln/driftsättningens livscykel med RDE och hur den levererar värde snabbt.

I videon nedan utforskas den RDE-baserade utvecklingscykeln genom driftsättningen. I videon visas viktiga underuppgifter och utvecklingsflöde för en effektiv användning av RDE.

Fördelar med RDE

De viktigaste fördelarna med RDE för att hålla takten i utvecklingen.

  • Snabbare utvecklingscykel
  • Minskade driftstopp
  • Bättre testning
  • Förbättrat samarbete
  • Ökad produktivitet

Ytterligare resurser

Samarbetsscenario för flera utvecklare

Installation av lokal utvecklingsmiljö

Använder Adobe Cloud Manager - CI/CD-produktionspipeline

recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69