Använda Dynamic Media Smart Crop för video using-smart-crop-video

Dynamic Media Smart Crop för video använder Adobe Sensei för att på ett intelligent sätt spåra intressepunkten i videon och säkerställa att videoklippen ser så bra ut som möjligt på alla skärmstorlekar.

NOTE
I videon ovan antas att AEM körs i Dynamic Media S7-läge. Instruktioner om hur du konfigurerar AEM med Dynamic Media finns här.
recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519