Färghantering med AEM Dynamic Media understanding-color-management-with-aem-dynamic-media

I den här videon utforskar vi Dynamic Media Color Management och hur det kan användas för att förgranska färgkorrigeringar i för AEM Assets.

NOTE
Aktivera Dynamic Media i AEM för att använda den här funktionen.

Den här funktionen är tillgänglig för AEM 6.1- och 6.2-versioner som ett funktionspaket.

XML-mall för konfigurationsnoden Färghantering xml-template-for-the-color-management-configuration-node

Nedan följer XML-mallen för konfigurationsnoden Färghantering. Denna XML-mall kan kopieras till AEM utvecklingsprojekt och konfigureras med projektlämpliga konfigurationer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--
  XML Node definition for: /etc/dam/imageserver/configuration/jcr:content/settings

 Adobe Docs

 * Image Server Configuration: https://docs.adobe.com/docs/en/aem/6-2/administer/content/dynamic-media/config-dynamic.html#Configuring%20Dynamic%20Media%20Image%20Settings

* Default Color Profile Configuration: https://docs.adobe.com/docs/en/aem/6-1/administer/content/dynamic-media/config-dynamic.html#Configuring%20the%20default%20color%20profiles

  iccprofileXXX values:
    Node name of color profile found at: /etc/dam/imageserver/profiles

  iccblackpointcompensation values:
    true | false

  iccdither values:
    true | false

  iccrenderintent values:
    0 for perceptual
    1 for relative colorimetric
    2 for saturation
    3 for absolute colorimetric

-->

<jcr:root xmlns:sling="http://sling.apache.org/jcr/sling/1.0" xmlns:cq="http://www.day.com/jcr/cq/1.0"
  xmlns:jcr="http://www.jcp.org/jcr/1.0" xmlns:nt="http://www.jcp.org/jcr/nt/1.0"
  jcr:primaryType="nt:unstructured"

    bkgcolor="FFFFFF"
    defaultpix="300,300"
    defaultthumbpix="100,100"
    expiration="{Long}36000000"
    jpegquality="80"
    maxpix="2000,2000"
    resmode="SHARP2"
    resolution="72"
    thumbnailtime="[1%,11%,21%,31%,41%,51%,61%,71%,81%,91%]"
    iccprofilergb=""
    iccprofilecmyk=""
    iccprofilegray=""
    iccprofilesrcrgb=""
    iccprofilesrccmyk=""
    iccprofilesrcgray=""
    iccblackpointcompensation="{Boolean}true"
    iccdither="{Boolean}false"
    iccrenderintent="{Long}0"
/>

Lista över standardfärgprofiler för Adobe anges nedan list-of-default-adobe-color-profiles-are-listed-below

Namn
Färgrymd
Beskrivning
AdobeRGB
RGB
Adobe RGB (1998)
AppleRGB
RGB
Apple RGB
CIERGB
RGB
CIE RGB
CoatedFogra27
CMYK
Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)
CoatedFogra39
CMYK
Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
CoatedGraCol
CMYK
Coated GRACoL 2006 (ISO 12647-2:2004)
ColorMatchRGB
RGB
ColorMatch RGB
EuropeISOCoated
CMYK
Europe ISO Coated FOGRA27
EuroscaleCoated
CMYK
Euroscale Coated v2
EuroscaleUncoated
CMYK
Euroscale Uncoated v2
JapanColorCoated
CMYK
Japan Color 2001 Coated
JapanColorNewspaper
CMYK
Japan Color 2002 Newspaper
JapanColorUncoated
CMYK
Japan Color 2001 Uncoated
JapanColorWebCoated
CMYK
Japan Color 2003 Web Coated
JapanWebCoated
CMYK
Japan Web Coated (Ad)
NewsprintSNAP2007
CMYK
US Newsprint (SNAP 2007)
NTSC
RGB
NTSC (1953)
PAL
RGB
PAL/SECAM
ProPhoto
RGB
ProPhoto RGB
PS4Default
CMYK
Photoshop 4 - standard-CMYK
PS5Standard
CMYK
Photoshop 5 - standard-CMYK
SheetfedCoated
CMYK
U.S. Sheetfed Coated v2
SheetfedUncoated
CMYK
U.S. Sheetfed Uncoated v2
SMPTE
RGB
SMPTE-C
sRGB
RGB sRGB
IEC61966-2.1
UncoatedFogra29
CMYK
Uncoated FOGRA29 (ISO 12647-2:2004)
WebCoated
CMYK
U.S. Web Coated (SWOP) v2
WebCoatedFogra28
CMYK
Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004)
WebCoatedGrade3
CMYK
Web Coated SWOP 2006 Grade 3 Paper
WebCoatedGrade5
CMYK
Web Coated SWOP 2006 Grade 5 Paper
WebUncoated
CMYK
U.S. Web Uncoated v2
WideGamutRGB
RGB
Bred färgomfång RGB

Ytterligare resurser additional-resources

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519