Resursrapporter using-reports-in-aem-assets

AEM Assets har ett ramverk för rapportering på företagsnivå som kan skalas för stora databaser via en intuitiv användarupplevelse.

IMPORTANT
AEM 6.5 ger möjlighet att konfigurera tillgångsrapporter, vilket gör det möjligt för administratörer att definiera vad som ska spåras och inkluderas i rapporterna.
recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519