Hantera projekt managing-projects

Med projekt kan du ordna ditt projekt genom att gruppera resurser i en enhet.

I Projekt konsol får du tillgång till och kan agera på dina projekt:

Projects-konsolen

I Projekt kan du skapa ett projekt, associera resurser med projektet och även ta bort en projekt- eller resurslänkar. Du kan öppna en platta om du vill visa dess innehåll och lägga till objekt i en platta. I det här avsnittet beskrivs dessa procedurer.

Skapa ett projekt creating-a-project

I AEM finns de här mallarna som du kan välja mellan när du skapar ett projekt:

 • Enkelt projekt
 • Medieprojekt
 • Översättningsprojekt

Du skapar ett projekt på samma sätt med alla projekt. Projekttyperna skiljer sig åt bland annat vad gäller tillgängliga användarroller och arbetsflöden. Så här skapar du ett projekt:

 1. I Projekt, markera Skapa för att öppna Skapa projekt guide:

 2. Välj en mall och klicka på Nästa.

  Skapa ett projekt

 3. Definiera Titel och Beskrivning och lägga till en Miniatyrbild bild om det behövs. Du kan också lägga till eller ta bort användare och vilken grupp de tillhör. Klicka dessutom på Avancerat för att lägga till ett namn som används i URL:en.

  Lägga till projektinformation

 4. Välj Skapa. Bekräftelsen frågar om du vill öppna det nya projektet eller gå tillbaka till konsolen.

Associera resurser med ditt projekt associating-resources-with-your-project

När du kan gruppera resurser i en enhet i projekt vill du koppla resurser till projektet. Dessa resurser kallas Plattor. De typer av resurser du kan lägga till beskrivs i Projektpaneler.

Så här associerar du resurser med ditt projekt:

 1. Öppna ditt projekt från Projekt konsol.

 2. Välj Lägg till platta och välj den platta som du vill länka till projektet. Du kan markera flera typer av rutor.

  Lägga till en platta i ett projekt

  note note
  NOTE
  Projekttitlar som kan kopplas till ett projekt beskrivs i detalj i Projektpaneler.
 3. Välj Skapa. Resursen är länkad till ditt projekt och från och med nu kan du komma åt den från ditt projekt.

Samma metod används för att ta bort ett projekt från konsolen eller en länkad resurs från ditt projekt:

 1. Navigera till rätt plats:

  • Om du vill ta bort ett projekt går du till den översta nivån i Projekt konsol.
  • Om du vill ta bort en resurslänk i ett projekt öppnar du projektet i Projekt konsol.
 2. Ange markeringsläge genom att klicka Välj och välja projekt- eller resurslänk.

 3. Välj Ta bort.

 4. Du måste bekräfta borttagningen i en dialogruta. Om den bekräftas tas projekt- eller resurslänken bort. Välj Avmarkera om du vill avsluta markeringsläget.

NOTE
När du skapar projektet och lägger till användare för de olika rollerna skapas grupper som är kopplade till projektet automatiskt för att hantera associerade behörigheter. Ett projekt med namnet Myproject skulle till exempel ha tre grupper, Myproject Owners, Myproject Editors och Myproject Observers. Om projektet tas bort tas de grupperna dock inte bort automatiskt. Administratören måste ta bort grupperna i verktyg > Säkerhet > Grupper.

Lägga till objekt i en platta adding-items-to-a-tile

I vissa rutor kanske du vill lägga till mer än ett objekt. Du kan till exempel ha flera arbetsflöden som körs samtidigt eller fler än en funktion.

Så här lägger du till objekt i en platta:

 1. I Projekt navigerar du till projektet och väljer nedåtpilen på plattan som du vill lägga till ett objekt i.

  Lägg till objekt i en ruta

 2. Lägg till ett objekt i rutan på samma sätt som när du skapar en platta. Projektpaneler beskrivs här. I det här exemplet har ett annat arbetsflöde lagts till.

Öppna en platta opening-a-tile

Du kanske vill se vilka objekt som ingår i en aktuell platta eller ändra eller ta bort objekt i plattan.

Så här öppnar du en platta så att du kan visa eller ändra objekt:

 1. I projektkonsolen väljer du ellipsikonen (…) längst ned på kortet.

  Öppna en ruta

 2. AEM listar objekten i den rutan. Du kan gå in i markeringsläge för att ändra eller ta bort objekten.

  Sida vid sida

Visa projektstatistik viewing-project-statistics

Du kan visa projektstatistik i Projekt konsol.

Visa en projekttidslinje viewing-a-project-timeline

Projektets tidslinje innehåller information om när resurser i projektet senast användes. Om du vill visa projekttidslinjen väljer du Tidslinje, anger ett markeringsläge och väljer projektet. Resurser visas i den vänstra rutan. Välj Tidslinje för att gå tillbaka till Projekt konsol.

Projektets tidslinje

Visa aktiva/inaktiva projekt viewing-active-inactive-projects

Växla mellan aktiva och inaktiva projekt i dialogrutan Projekt konsol, klicka Växla aktiva projekt. Om ikonen har en bockmarkering visas de aktiva projekten.

Knappen Växla aktiva projekt

Om ikonen har ett x bredvid visas de inaktiva projekten.

Knappen Växla inaktiva projekt

Göra projekt inaktiva eller aktiva making-projects-inactive-or-active

Du kanske vill göra ett projekt inaktivt om du har slutfört det men ändå vill behålla informationen om projektet.

Så här gör du ett projekt inaktivt (eller aktivt):

 1. I Projekt konsolen, öppna projektet och hitta sedan Projektinformation platta.

  note note
  NOTE
  Du kan behöva lägga till den här panelen om den inte redan finns i ditt projekt. Se Lägga till rutor.
 2. Välj Redigera.

 3. Ändra väljaren från Aktiv till Inaktiv (eller omvänt).

  Aktivera ett projekt

 4. Välj Klar för att spara ändringarna.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab