Arbeta med projektarbetsflöden working-with-project-workflows

De projektarbetsflöden som är tillgängliga från paketet innehåller följande:

 • Arbetsflöde för projektgodkännande - Med det här arbetsflödet kan du tilldela innehåll till en användare, granska och sedan godkänna.
 • Begär start - Ett arbetsflöde som begär start.
 • Begär landningssida - Den här arbetsflödet begär en landningssida.
 • Begär e-post - Arbetsflöde för att begära e-post.
 • DAM Skapa och översätt kopia och DAM Skapa språkkopia - Skapar översatta binärfiler, metadata och taggar för resurser och mappar.

Beroende på vilken projektmall du väljer finns det vissa arbetsflöden:

Enkelt projekt
Översättningsprojekt
Arbetsflöde för projektgodkännande
x
Begär start
x
Begär landningssida
x
Begär e-post
x
DAM - skapa språkkopia*
x
DAM Skapa och översätt språkkopia*
x
NOTE
* dessa arbetsflöden startas inte från rutan Arbetsflöde i Projekt. Se Skapa språkkopior för Assets.

Stegen för att starta och slutföra arbetsflöden är desamma oavsett vilket arbetsflöde du väljer. Bara stegen ändras.

Du startar ett arbetsflöde direkt i Projekt (förutom för DAM Create Language Copy eller DAM Create och Translate Language Copy). Information om väntande uppgifter i ett projekt visas i rutan Uppgifter. Meddelanden om uppgifter som behöver slutföras visas bredvid användarikonen.

Mer information om hur du arbetar med arbetsflöden i AEM finns i:

I det här avsnittet beskrivs de arbetsflöden som är tillgängliga för projekt.

Arbetsflöde för projektgodkännande project-approval-workflow

I arbetsflödet för projektgodkännande tilldelar du innehåll till en användare, granskar och godkänner sedan innehållet.

 1. I ditt enkla projekt väljer du +-signaturen i rutan Arbetsflöden och väljer Arbetsflöde för projektgodkännande.

 2. Ange en titel och välj vem du vill tilldela den till i grupplistan. Ange en beskrivning, innehållssökväg, uppgiftsprioritet och ett förfallodatum om tillämpligt.

  Begär godkännande

 3. Klicka på Skapa. Arbetsflödet startar. Uppgiften visas i rutan Åtgärder.

Arbetsflödet Begär start request-launch-workflow

Med det här arbetsflödet kan du begära en start.

 1. I det enkla projektet väljer du plustecknet (+) i rutan Arbetsflöden och väljer arbetsflödet Begär start.

 2. Ange en rubrik för startprogrammet och ange startkällans sökväg. Du kan också lägga till en beskrivning och ett live-datum, om du vill. Välj Ärv källsidans livedata eller exkludera undersidor beroende på hur du vill att startsidan ska fungera.

  Begär start

 3. Klicka på Skapa. Arbetsflödet startar. Arbetsflödet visas i listan Arbetsflöden (klicka på ovaler i rutan Arbetsflöden för att komma åt listan).

Skapa (och översätt) språkkopieringsarbetsflöde för Assets create-and-translate-language-copy-workflow-for-assets

Arbetsflödena Skapa språkkopia och Skapa och översätt språkkopia beskrivs närmare i Skapa språkkopior för resurser.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab