Hantera målgrupper managing-audiences

Med Audiences-konsolen kan du skapa, ordna och hantera målgrupper för ditt Adobe Target-konto eller hantera segment för ContextHub:

 • Lägg till målgrupper - antingen Adobe Target målgrupper eller ContextHub-segment.
 • Hantera målgrupper.

En publik, som kallas segment i ContextHub är en grupp besökare som definieras av specifika kriterier, som sedan avgör vem som ser en riktad aktivitet. När du riktar in dig på en aktivitet kan du antingen välja målgrupper direkt i målprocessen eller skapa nya i publikkonsolen.

I Audiences Console är målgrupperna ordnade efter varumärke.

Målgrupper är tillgängliga i målinriktningsläge för skapa riktat innehåll, där du också kan skapa målgrupper (men du måste skapa Adobe Target-målgrupper i Publikkonsolen). Publiker som du skapar i målläge visas i publikkonsolen.

Publiken visas med en etikett som beskriver vilken typ av publik som definieras:

 • CH - ContextHub-segment
 • AT - ADOBE TARGET

Skapa ett ContextHub-segment i publikkonsolen creating-a-contexthub-segment-in-the-audiences-console

Du kan skapa ett ContextHub-segment antingen i publikkonsolen eller under målinriktningsprocessen.

Så här skapar du ett ContextHub-segment i publikkonsolen:

 1. Välj i navigeringskonsolen Personalisering. Välj Målgrupper.

 2. Välj Skapa ContextHub-segment.

  Skapa ett segment

 3. I Nytt ContextHub-segment anger du en titel och justerar förstärkningen och klickar på Skapa. Ditt nya ContextHub-segment visas i målgruppslistan.

  note note
  NOTE
  Du kan sortera den ändrade listan genom att trycka eller klicka Ändrad för att sortera efter fallande ordning för att se alla skapade målgrupper.

Mer information om hur du skapar segment med ContextHub finns i Configuring Segmentation with ContextHub-dokumentationen.

Skapa en Adobe Target-publik med hjälp av Audience Console creating-an-adobe-target-audience-using-the-audience-console

Du kan skapa Adobe Target-målgrupper direkt i AEM med hjälp av publikkonsolen.

Målgrupper definieras av regler som bestämmer vem som ingår i en målaktivitet. En målgruppsdefinition kan innehålla flera regler och varje regel kan innehålla flera parametrar.

När du använder mer än en regel kombineras dessa regler av operatorn AND, vilket innebär att alla potentiella målgruppsmedlemmar måste uppfylla alla definierade villkor som ska inkluderas i aktiviteten. Om du till exempel definierar en OS-regel OCH en webbläsarregel inkluderas endast besökare som använder både det definierade operativsystemet OCH den definierade webbläsaren i aktiviteten.

NOTE
Om du inte ser Skapa målgrupp på menyn Skapa har du inte de behörigheter som krävs för att skapa en målgrupp. Du måste ha skrivbehörighet för /etc/segmentation för att kunna skapa målgrupper. Gruppens innehållsförfattare har skrivbehörighet som standard.

Så här skapar du en Adobe Target-publik:

 1. Välj i navigeringskonsolen Personalisering. Välj Målgrupper.

  Navigera till målgrupper

 2. I publikkonsolen väljer du Skapa och sedan Skapa målgrupp.

  Skapa en målgrupp

 3. I Adobe Target Configuration väljer du målkonfiguration och väljer OK.

 4. I området Regel 1 väljer du attributtyp och anger eventuell attributinformation i de fält som är tillgängliga. När du är klar markerar du kryssrutan till höger om attributet för att spara det. Se Attribut och deras alternativ om du vill ha information om alla attribut.

 5. Klicka på Lägg till regel för att lägga till en regel. Ange så många regler som behövs. Reglerna kombineras med den booleska operatorn AND, vilket innebär att målgruppen måste uppfylla alla krav i alla regler för att kunna delta i en aktivitet.

 6. Välj Nästa.

 7. Ange ett namn för målgruppen och välj Spara.

 8. Välj Spara. Din publik listas i målgruppslistan.

Attribut och deras alternativ attributes-and-their-options

Du kan skapa målregler för följande attribut:

Attribut
Beskrivning
Mer information
Mobil
Rikta mobila enheter baserat på parametrar som mobil enhet, typ av enhet, enhetsleverantör, skärmdimensioner (i pixlar) med mera.
Se Mobildokumentation på Adobe Target.
Egen
Egna parametrar är mbox-parametrar. Om du skickar några mbox-parametrar till mboxes, eller använder funktionen targetPageParams, visas de parametrarna här för användning i målgrupper.
Se Dokumentation för anpassade parametrar på Adobe Target.
OS
Du kan rikta in dig på besökare som använder ett visst operativsystem.
Användare som använder Linux, Macintosh eller Windows.
Webbplatssidor
Rikta in dig på besökare som befinner sig på en viss sida eller har en viss mbox-parameter.
Se Dokumentation för webbplatssidor på Adobe Target.
Webbläsare
Du kan rikta in dig på användare som använder en viss webbläsare eller särskilda webbläsaralternativ när de besöker sidan.
Se Dokumentation för webbläsaralternativ på Adobe Target.
Besökarprofil
Rikta besökarna mot specifika profilparametrar.
Se Dokumentation för besökarprofil på Adobe Target.
Trafikkällor
Rikta besökarna baserat på den sökmotor eller landningssida som hänvisar dem till er webbplats.
Se Trafikkälldokumentation på Adobe Target.

Ändra en publik i publikkonsolen modifying-an-audience-in-the-audiences-console

NOTE
Du kan bara redigera Adobe Target-målgrupper som har skapats i samma AEM som du redigerar. Målgrupper som skapats i olika AEM kan inte redigeras.

Du kan redigera alla ContextHub-målgrupper från publikkonsolen. Du kan också redigera Adobe Target-målgrupper, men bara de som har skapats i AEM:

 1. Välj i navigeringskonsolen Personalisering. Välj Målgrupper.
 2. Markera ikonen bredvid det ContextHub-segment som du vill redigera och markera Redigera.
 3. Gör eventuella redigeringar i segmentredigeraren. Mer information finns i ContextHub-dokumentationen.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab