Versionsinformation om Cloud Manager 2023.6.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

Den här sidan dokumenterar versionsinformationen för Cloud Manager version 2023.6.0 i AEM as a Cloud Service.

NOTE
Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager version 2023.6.0 i AEM as a Cloud Service är 8 juni 2023. Nästa version planeras till den 6 juli 2023.

Nyheter what-is-new

  • Kunderna kan köpa ytterligare sekundära publiceringsregioner utöver den primära regionen, vilket ger fördelar som beror på minskad latens och högre tillgänglighet. Obs! Vissa begränsningar kan gälla.
  • När en program eller miljö, Namnet är nu begränsat till att endast innehålla alfanumeriska tecken och en begränsad uppsättning specialtecken.
  • När en Produktionspipeline. En bekräftelsedialogruta visas nu i steget Godkänn.
  • För Funktionstester från kunder och Anpassade gränssnittstestningar pipeline-steg, en ny INCOMPLETE status är nu möjlig, vilket anger att sådana tester inte fanns och därför inte utfördes.
    • I sådana fall misslyckas inte rörledningen och fortsätter till nästa steg.

Felkorrigeringar bug-fixes

  • The pipeline för konfiguration av webbnivå är inte längre felaktigt aktiverade för program som bara innehåller resurser.
  • Mer robust validering lades till för att förhindra vissa typer av fel under miljöetableringen.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab