Versionsinformation för Cloud Manager 2023.5.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

På den här sidan visas versionsinformation för Cloud Manager version 2023.5.0 i AEM as a Cloud Service.

NOTE
Den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service finns på den här sidan.

Releasedatum release-date

Lanseringsdatumet för Cloud Manager version 2023.5.0 i AEM as a Cloud Service är 11 maj 2023. Nästa version är planerad till den 8 juni 2023.

Nyheter what-is-new

Felkorrigeringar bug-fixes

  • Miljöskapande misslyckas inte längre när flerbytetecken används i miljöns namn.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab