Versionsinformation om Cloud Manager 2022.12.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

Den här sidan dokumenterar versionsinformationen för Cloud Manager 2022.12.0 i AEM as a Cloud Service.

NOTE
Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager version 2022.12.0 i AEM as a Cloud Service är 29 november 2022. Nästa version är planerad till den 19 januari 2023.

Nyheter what-is-new

  • Meddelanden för AEM visas i användargränssnittet för Cloud Manager. Denna förändring introduceras stegvis under veckorna efter version 2022.12.0.
  • Vid intag via Verktyget Innehållsöverföring (CTT) pågår visas miljöstatusen i både utvecklarkonsolen och i Cloud Manager som Ingestion in Progress.
  • Förbättringar av tillgänglighet och tillförlitlighet för Molnhanterarens pipelines var gjorda.

Felkorrigeringar bug-fixes

  • En ändring gjordes för att förhindra rörledningar från att köras medan en pipeline-körning pågår i samma miljö.
  • En ändring gjordes för att förhindra PATCH /program//environment//variables begäran om miljöer med FAILED status.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab