AEM as a Cloud Service terminologi terminology

I den här delen av startresan, du lär dig en del av terminologin AEM as a Cloud Service och dess grundläggande struktur.

Syfte objective

Nu när du förstår vad som har lett till introduktionsprocessen genom att läsa dokumentet Förberedelser för introduktion, det är till hjälp att förstå vissa termer i systemet och dess grundläggande struktur innan du loggar in.

AEM as a Cloud Service är ett kraftfullt och flexibelt verktyg och för att kunna använda vilket verktyg som helst måste du känna till dess organisation och det språk och terminologi som används för att beskriva den. I det här dokumentet sammanfattas några viktiga termer som du behöver förstå innan du börjar använda systemet.

När du har läst det här dokumentet bör du förstå

 • De olika lager som utgör AEMaaCS.
 • Grunderna i vad varje lager gör.

AEMaaCS-struktur structure

För denna introduktionsresa behövs ingen fullständig förståelse av den AEM as a Cloud Service strukturen. Men om du är bekant med följande koncept blir det enklare att följa med senare under resan.

Cloud Manager-struktur

 • TENANT - Alla kunder tillhandahålls med en klient. En hyresgäst kallas även IMS-organisation (mer på IMS senare under denna resa)
 • PROGRAM - Varje innehavare har ett eller flera program som ofta återspeglar kundens licensierade lösningar.
 • MILJÖ - Varje program har flera miljöer, t.ex. produktion för direktinnehåll, en för mellanlagring och en för utvecklingsändamål.
 • DATABAS - Miljöerna har en eller flera Git-databaser där program- och front end-kod bevaras.
 • VERKTYG OCH ARBETSFLÖDEN - Pipelines hanterar distributionen av kod från databaser till miljöer.

Ett exempel är ofta användbart när hierarkin ska sammanställas.

 • WKND Travel and Adventure Enterprises kan vara en tenant som fokuserar på reserelaterade medier.

 • Innehavare av WKND Travel och Adventure Enterprises kan ha två program:

  • One Sites Program for its WKND Magazine division
  • Ett Assets-program för WKND Media Division
 • Programmen WKND Magazine och WKND Media skulle ha både utveckling, staging och produktion miljöer.

 • Databaser används för att underhålla anpassad kod och program för WKND Magazine och WKND Media.

 • Olika verktyg och arbetsflöden arbeta i alla rapporter för att driftsätta kod med CI/CD-pipelines, åtkomstloggar, AEM och så vidare.

What's Next what-is-next

Nu när du har slutfört den här delen av AEM introduktionsresa bör du förstå:

 • De olika lager som utgör AEMaaCS.
 • Grunderna i vad varje lager gör.

Bygg vidare på denna kunskap och fortsätt din AEM introduktionsresa genom att läsa dokumentet nästa gång Åtkomst till Admin Console, där du får lära dig hur du kommer åt konsolen och verifierar din status som systemadministratör.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab