Förberedelse för introduktion onboarding-preparation

Nu när du vet vad som finns i butik för dig i introduktionsprocessen genom att ha läst artikeln AEM as a Cloud Service onboarding Journey-introduktion, du är antagligen redo att hoppa in. Innan introduktionsprocessen börjar finns det dock ett antal eller förberedande steg som systemadministratören måste förstå innan han eller hon loggar in på systemet.

Syfte objective

AEM as a Cloud Service är ett kraftfullt och flexibelt verktyg med många tillgängliga lösningar, tillägg och driftsättningsmodeller. Den lösning som organisationen har rätt att använda definieras i ditt avtal med Adobe, som vägleder starten av introduktionsprocessen.

När du har läst det här dokumentet bör du förstå

 • Vilket kontraktet med Adobe definierar.
 • Vilka Adobe ska ha?
 • Hur det avtalet påverkar introduktionsprocessen.
 • Hur du förbereder dig för ditt introduktionssamtal.

Var inte orolig om du inte känner till alla termer som används på den här sidan. Villkoren förklaras i nästa del av resan.

Video video

I den här videon sammanfattas den introduktionsprocess som beskrivs under resan och är avsedd som en alternativöversikt. Alla ämnen i videon presenteras i detalj under resan.

Ditt kontrakt contract

Om du vill komma igång AEM as a Cloud Service börjar du med ett signerat avtal mellan din organisation och Adobe. Orsaken är att avtalet anger flera viktiga avtal mellan Adobe och din organisation, som:

 • Vilka lösningar och tillägg din organisation kan använda.
 • Antalet och typerna av miljöer som du kan komma åt
 • Startdatum för tjänsten.
 • Din högsta supportnivå (om du är anställd).
 • Dina kontakter för introduktion.

Om du inte känner till dessa uppgifter kan du kontakta den som arbetar med avtalet i din organisation.

När avtalet har undertecknats skickar Adobe ett välkomstmeddelande till de onboarding-kontakter som definieras i avtalet och ett introduktionssamtal ordnas av Adobe. Detta inträffar vanligtvis ett par dagar efter att kontraktet har stängts, såvida inte ett framtida startdatum för tjänsten har fastställts.

Systemetablering provisioning

När kontraktet har signerats tillhandahålls alla AEM molnmiljöer som omfattas av avtalet automatiskt av Adobe. De här miljöerna kommer också att länkas till dina program i Cloud Manager (mer om det här ämnet senare under resan). Dessa AEM molnmiljöer ingår i varje AEM as a Cloud Service prenumeration och består vanligtvis av minst en produktionsmiljö, en mellanlagringsmiljö och eventuellt en eller flera utvecklings- eller testmiljöer.

Onboarding-samtal onboarding-call

När avtalet är klart schemalägger Adobe-introduktionsteamet ett samtal med representanter från er organisation för att diskutera hur ni ska komma igång.

Deltagare i din organisation ska inkludera:

 • Affärsledare
 • Tekniker
 • Din implementeringspartner

Adobe representeras av:

 • Inflyttningsspecialist
 • Din tekniska kontoansvarige (beroende på vad som är tillämpligt)
 • Din namngivna Customer Success Enginer (i förekommande fall)
 • Ytterligare ämnesexperter efter behov

Målet med samtalet är att ge dig möjlighet att ställa frågor, lära dig mer om supportprocessen och eventuellt se produkten för första gången.

Välkomstmeddelande welcome-email

När miljöprovisioneringsprocessen är slutförd får systemadministratören som definieras i avtalet ett välkomstmeddelande med en bekräftelse på att de har beviljats åtkomst till Adobe Experience Cloud. Om du läser den här dokumentationsresan är det sannolikt du!

E-postmeddelandet innehåller detaljerad information om hur du kommer igång med tjänsterna i Experience Cloud och självbetjäningsportalen för Cloud Manager. E-postmeddelandet innehåller även viktig information som var du kan hitta supportresurser, forum, frågor och svar och mycket annat. I listan över resurser i e-postmeddelandet finns även information om hur du får åtkomst till dina AEM molnmiljöer.

TIP
Om du har fått välkomstmeddelandet och inte är systemadministratör ska du informera Adobe under välkomstsamtalet. Du kan också fortsätta på den här resan och i nästa steg lära dig hur du själv utser en annan kollega som systemadministratör.

What's Next whats-next

Nu bör du ha en grundläggande förståelse för:

 • Vilket kontraktet med Adobe definierar.
 • Vilka Adobe ska ha?
 • Hur det avtalet påverkar introduktionsprocessen.
 • Hur du förbereder dig för ditt introduktionssamtal.

Nu när du är bekant med de här förberedelsestegen är du nästan redo att logga in på systemet själv. Men först behöver du en kort översikt över hur AEM as a Cloud Service är strukturerad ur en systemadministratörs synvinkel och lär dig en del viktiga terminologi. Fortsätta till nästa del av resan AEM as a Cloud Service terminologi.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab