Åtkomst till Admin Console accessing-admin-console

I den här delen av startresan, om du vill veta mer om de förberedelser som krävs innan du kan logga in i systemet för första gången.

Syfte objective

Nu när du har läst artikeln AEM as a Cloud Service terminologi och förstå grunderna i AEMaaCS-strukturen är du redo att logga in på Admin Console för första gången!

Som systemadministratör ansvarar du för att hantera användare i organisationen. Det gör du med Admin Console. När du har läst det här avsnittet bör du:

 • Förstå vad en Adobe ID är.
 • Du kan logga in på Admin Console.
 • Lär dig hur du granskar dina behörigheter som systemadministratör via Admin Console.
 • Ta reda på hur du kontaktar supporten för Adobe om du behöver hjälp.

Admin Console admin-console

Adobe Admin Console är en central plats för att administrera och hantera licenser och användare för Adobe. Med Admin Console kan du skapa och hantera användare på en och samma plats i stället för i olika individuella lösningar.

Adobe ID adobe-id

För att kunna logga in på Admin Console behöver du en Adobe ID. Och Adobe ID är ett konto som är knutet till en viss e-postadress som krävs för att logga in och få åtkomst AEM as a Cloud Service lösningar eller någon av dina Adobe-lösningar. Genom att använda din Adobe ID behåller du alla dina planer och produkter för Adobe som är kopplade till ett enda konto.

När du som systemadministratör konfigurerar ditt team i Admin Console anger du den e-postadress som ska användas som Adobe ID.

Det finns tre typer av Adobe-ID:

 • Personligt ID: Detta är standardtypen av Adobe ID och skapas på adobe.com. Det här kontot hanteras av Adobe och alla kan skapa ett konto av den här typen.

 • Enterprise ID: Organisationer vill vanligtvis få bättre kontroll över användarnas konton. Endast systemadministratörer kan skapa Enterprise ID:n och organisationen äger dessa konton med Adobe som endast fungerar som värd.

 • Federated ID: Med Federated ID:n får organisationen full äganderätt och kontroll över kontona. För att göra detta måste ni integrera Adobe Experience Cloud med ert SAML2 SSO-system (single sign-on). Detta gör att användare kan autentisera mot sin organisations SSO-system i stället för ett konto som ligger hos Adobe.

Som systemadministratör kan du bestämma dig för att introducera dig själv och ditt team på AEM as a Cloud Service med hjälp av personliga ID:n innan Enterprise ID eller Federated ID:n konfigureras. När Enterprise ID:n eller Federated ID:n har konfigurerats kan medlemmar övergå till att använda dessa ID:n.

Logga in på Admin Console steps-admin-console

Innan du kan använda Admin Console för att administrera användare i ditt team måste du se till att du själv har tillgång till den och rätt behörigheter.

 1. Som systemadministratör kommer du att få flera e-postmeddelanden från Adobe som en del av introduktionsprocessen. Leta efter det välkomstmeddelande som innehåller information om organisationens namn som du har beviljats åtkomst till.

 2. Klicka på Kom igång i välkomstmeddelandet för att navigera till Admin Console. Om du inte hittar e-postmeddelandet öppnar du en webbläsare direkt till Admin Console på https://adminconsole.adobe.com.

  Välkomstmeddelande

 3. Logga in med din Adobe ID. När inloggningen är klar visas Ökning Adobe Admin Console.

  Admin Console

 4. Om du har tillgång till flera organisationer måste du se till att du har loggat in i rätt organisation. Om du vill ändra din organisation klickar du på organisationsnamnet i det övre högra hörnet och väljer den organisation som du behöver åtkomst till.

  Ändra organisation

 5. Välj Administratörer från Användare för att verifiera att du är systemadministratör.

  Granska administratörer

 6. När du klickat Administratörer från Användare kan du söka genom att ange Adobe ID e-postadress, användarnamn, förnamn eller efternamn.

  Sök efter användare

 7. Om allt fungerar som det ska kommer sökningen att returnera din post. Om värdet i ADMINISTRATÖRSROLL kolumnvisa System, vet du att du (eller den användare som visas) är systemadministratör.

  Systemstatus

Grattis, systemadministratör!

Adobe Identity Management System ims

AEM as a Cloud Service levereras förkonfigurerat med Adobe Identity Management System (kallas även IMS) för autentisering. Det finns inget du behöver göra som systemadministratör för att aktivera detta.

Genom att använda IMS konsoliderar AEM as a Cloud Service inloggningsupplevelsen mellan AEM och resten av Adobe Experience Cloud. Organisationer med flera Adobe-produkter har särskilt stor nytta av att skapa rollbaserade grupper i Admin Console och sedan tilldela åtkomst till flera produkter, inklusive AEM as a Cloud Service via IMS.

Du lär dig mer om produktprofiler och hur du tilldelar användare i nästa del av den här introduktionsresan.

Kontakta supporten för Adobe support

Om du har problem kan du få åtkomst till Adobe support via Admin Console. The Support Med -fliken får du tillgång till olika Adobe-funktioner via ett enkelt och lättanvänt gränssnitt.

Fliken Support

På fliken kan du skapa och hantera ärenden, chatta direkt med Adobe kundsupportrepresentanter och schemalägga sessioner med experter. Systemadministratörer och supportadministratörer måste logga in för att få tillgång till supportärenden och alternativ för expertsessioner.

What's Next whats-next

Nu när du har läst det här dokumentet bör du:

 • Förstå vad och vad Adobe ID är.
 • Du kan logga in på Admin Console.
 • Lär dig hur du granskar dina behörigheter som systemadministratör via Admin Console.
 • Ta reda på hur du kontaktar supporten för Adobe om du behöver hjälp.

Du är redo att fortsätta din introduktionsresa genom att lära dig hur tilldela teammedlemmar till produktprofiler för Cloud Manager så att dina kollegor också kan komma åt AEMaaCS.

Ytterligare resurser additional-resources

Här följer ytterligare, valfria resurser om du vill gå längre än vad som ingår i introduktionsresan.

 • Översikt över Admin Console - En omfattande översikt över Admin Console
 • Skapa eller uppdatera din Adobe ID - Lär dig hur du skapar en Adobe ID, ändrar den och hanterar flera Adobe ID:n.
 • SAML 2.0-autentiseringshanterare - AEM levereras med en SAML-autentiseringshanterare. Hanteraren har stöd för SAML 2.0 Authentication Request Protocol (Web-SSO-profil) med HTTP-POST-bindning.
 • Administrativa roller - Med Adobe Admin Console kan man definiera en flexibel administrativ hierarki som detaljerat kan hantera åtkomst och användning av Adobe.
 • Support- och expertsessioner - Lär dig hur du får tillgång till supportalternativen på Admin Console, hanterar dina supportärenden, schemalägger en expertsession med mera.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab