Hantera anpassade domännamn managing-custom-domain-names

Med Cloud Manager kan du visa, uppdatera, ersätta och ta bort anpassade domännamn.

Visa och uppdatera view-and-update

Använd Visa och uppdatera om du vill visa information om dina anpassade domännamn.

 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation.

 2. Mina program väljer du programmet.

 3. Navigera till Miljö från Ökning sida.

 4. Identifiera raden för det anpassade domännamn som du vill visa eller uppdatera.

 5. Klicka på ellipsknappen längst till höger på raden.

 6. Välj Visa och uppdatera alternativ.

Uppdaterar det anpassade domännamnets SSL-certifikat update-cert

Du kan följa samma steg för att visa och uppdatera ett anpassat domännamn om du vill uppdatera ett anpassat domännamns SSL-certifikat.

NOTE
SSL-certifikatet måste vara giltigt, redan konfigurerad, och innehåller det anpassade domännamn som du uppdaterar.

Ta bort ett anpassat domännamn deleting

En användare med Företagsägare eller Distributionshanteraren kan använda Cloud Manager för att ta bort ett anpassat domännamn.

Ta bort ett anpassat domännamn från alla associerade miljöer delete-cdn-all

 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation och lämpligt program.

 2. Navigera till Domäninställningar sidan från Ökning skärm.

 3. Identifiera raden för det anpassade domännamn som du vill ta bort.

 4. Klicka på ellipsknappen längst till höger på raden.

 5. Välj Ta bort.

 6. Bekräfta ditt bidrag.

Ta bort ett anpassat domännamn från en viss miljö delete-cdn-specific

 1. Logga in i Cloud Manager på my.cloudmanager.adobe.com och välja lämplig organisation och lämpligt program.
 2. Navigera till Miljö från Ökning sida.
 3. Från Miljö navigera till informationsskärmen för den aktuella miljön.
 4. Identifiera raden med det anpassade domännamnet som du vill ta bort i tabellen över domännamn.
 5. Klicka på ellipsknappen längst till höger på raden.
 6. Välj Ta bort.
 7. Bekräfta ditt bidrag.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab