Responsiv design responsive-design

Utforma era upplevelser så att de anpassar sig till den kundvisningsruta där de visas. Med responsiv design kan samma sidor visas effektivt på flera enheter i båda riktningarna. I följande bild visas några sätt på vilka en sida kan reagera på ändringar i visningsrutans storlek:

 • Layout: Använd layouter med en kolumn för mindre visningsrutor och layouter med flera kolumner för större visningsrutor.
 • Textstorlek: Använd större textstorlek (vid behov, t.ex. rubriker) i större visningsrutor.
 • Innehåll: Inkludera endast det viktigaste innehållet när det visas på mindre enheter.
 • Navigering: Enhetsspecifika verktyg finns för åtkomst till andra sidor.
 • Bilder: Serverar bildåtergivningar som är lämpliga för klientvisningsrutan enligt fönsterdimensionerna.

Exempel på responsiv design

Utveckla Adobe Experience Manager-program (AEM) som genererar HTML5 som anpassar sig efter olika fönsterstorlekar och orienteringar. Följande intervall med visningsrutebredder motsvarar till exempel olika enhetstyper och orienteringar

 • Maximal bredd på 480 pixlar (telefon, stående)
 • Maximal bredd på 767 pixlar (telefon, liggande)
 • Bredd mellan 768 pixlar och 979 pixlar (surfplatta, stående)
 • Bredd mellan 980 pixlar och 1 199 pixlar (surfplatta, liggande)
 • Bredd 1200px eller högre (skrivbord)

Mer information om hur du implementerar responsiva designbeteenden finns i följande avsnitt:

När du designar använder du Emulator om du vill förhandsgranska sidorna för olika skärmstorlekar.

Innan du utvecklar before-you-develop

Innan du utvecklar det AEM programmet som stöder dina webbsidor bör du fatta flera designbeslut. Du måste till exempel ha följande information:

 • De enheter ni riktar er mot
 • Storleken på målvisningsrutan
 • Sidlayouterna för varje målvisningsrutestorlek

Programstruktur application-structure

Den typiska AEM programstrukturen har stöd för alla responsiva designimplementeringar:

 • Sidkomponenter finns nedanför /apps/<application_name>/components
 • Mallar finns nedan /apps/<application_name>/templates

Använda mediefrågor using-media-queries

Mediefrågor möjliggör selektiv användning av CSS-format för sidåtergivning. Med AEM utvecklingsverktyg och funktioner kan du effektivt och effektivt implementera mediefrågor i dina program.

W3C-gruppen tillhandahåller Mediefrågor rekommendation som beskriver denna CSS3-funktion och syntaxen.

Skapa CSS-filen creating-the-css-file

I CSS-filen definierar du mediefrågor baserat på egenskaperna för de enheter som du har som mål. Följande implementeringsstrategi är effektiv för att hantera format för varje mediefråga:

 • Använd en Mappen Klientbibliotek för att definiera den CSS som ska monteras när sidan återges.
 • Definiera varje mediefråga och tillhörande format i separata CSS-filer. Det är användbart att använda filnamn som representerar enhetsfunktionerna i mediefrågan.
 • Definiera format som är gemensamma för alla enheter i en separat CSS-fil.
 • I css.txt-filen i mappen Klientbibliotek ordnar du CSS-listfilerna så som krävs i den sammansatta CSS-filen.

The WKND, genomgång använder den här strategin för att definiera format i webbplatsdesignen. CSS-filen som används av WKND finns på /apps/wknd/clientlibs/clientlib-grid/less/grid.less.

Använda mediefrågor med AEM sidor using-media-queries-with-aem-pages

WKND-exempelprojektet och AEM Project Archettype använder Page Core Component, som innehåller klientlibs via sidprincipen.

Om din egen sidkomponent inte är baserad på Page Core-komponenten kan du även inkludera klientbiblioteksmappen i HTML- eller JSP-skriptet för den. Om du gör det genereras och refereras CSS-filen med de mediefrågor som behövs för att det responsiva rutnätet ska fungera.

HTL htl

<sly data-sly-use.clientlib="${'/libs/granite/sightly/templates/clientlib.html'}">
<sly data-sly-call="${clientlib.all @ categories='apps.weretail.all'}"/>

JSP jsp

<ui:includeClientLib categories="apps.weretail.all"/>

JSP-skriptet genererar följande HTML-kod som refererar till formatmallarna:

<link rel="stylesheet" href="/etc/designs/weretail/clientlibs-all.css" type="text/css">
<link href="/etc/designs/weretail.css" rel="stylesheet" type="text/css">

Förhandsgranska för specifika enheter previewing-for-specific-devices

Med emulatorn kan du förhandsgranska sidorna i olika visningsrutestorlekar så att du kan testa beteendet i din responsiva design. När du redigerar en sida i platskonsolen kan du trycka eller klicka på Emulator -ikonen för att visa emulatorn.

Emulatorikonen i verktygsfältet

I emulatorverktygsfältet kan du trycka eller klicka på Enheter om du vill visa en listruta där du kan välja en enhet. När du väljer en enhet ändras sidan så att den anpassas till visningsrutans storlek.

Verktygsfältet för emulatorn

Ange enhetsgrupper specifying-device-groups

Ange de enhetsgrupper som visas i dialogrutan Enheter lista, lägga till cq:deviceGroups egenskapen till jcr:content noden på mallsidan på din plats. Värdet för egenskapen är en array med sökvägar till enhetsgruppsnoderna.

Exempelvis är mallsidan för WKND-webbplatsen /conf/wknd/settings/wcm/template-types/empty-page/structure. Och jcr:content noden under den innehåller följande egenskap:

 • Namn: cq:deviceGroups
 • Typ: String[]
 • Värde: mobile/groups/responsive

Enhetsgruppnoderna finns i /etc/mobile/groups mapp.

Responsiva bilder responsive-images

Responsiva sidor anpassar sig dynamiskt till den enhet som de återges på, vilket ger en bättre upplevelse för användaren. Men det är också viktigt att resurserna optimeras till brytpunkten och enheten för att minimera sidinläsningstiden.

Komponenten Core Component Image funktioner som adaptiv bildmarkering.

 • Som standard använder bildkomponenten Adaptiv bildserver för att leverera rätt återgivning.
 • Webboptimerad bildleverans är även tillgängligt via en enkel kryssruta i sin policy, som levererar bildresurser från DAM i WebP-format och kan minska nedladdningsstorleken för en bild med i genomsnitt cirka 25 %.

Layoutbehållaren layout-container

Med AEM Layout Container kan du effektivt implementera responsiv layout för att anpassa sidans dimensioner till klientens visningsruta.

Se dokumentet Konfigurera layoutbehållare och layoutläge om du vill ha mer information om hur layoutbehållaren fungerar och hur du aktiverar responsiva layouter för ditt innehåll.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab