Gäståtkomst till Brand Portal guest-access-to-brand-portal

Experience Manager Assets Brand Portal ger gästerna åtkomst till portalen. En gästanvändare behöver inga autentiseringsuppgifter för att gå in i portalen och har tillgång till portalens offentliga resurser (och samlingar). Användare i gästsessionen kan lägga till resurser i ljuslådan (privat samling) och hämta samma tills deras session varar eller om inte gästanvändaren väljer att End Session. En gästanvändarsession är aktiv i 15 minuter.

Gäståtkomstfunktionen gör att organisationer kan snabbt dela godkända tillgångar med den avsedda publiken i stor skala utan att behöva ta med dem. Brand Portal 6.4.2 och senare är utrustat för flera samtidiga gästanvändare, vilket är 10 % av den totala användarkvoten per organisation. Genom att ge gäståtkomst sparar du tid för att hantera och lägga in poäng för användare med begränsade funktioner på Brand Portal.
Organisationer kan aktivera (eller inaktivera) gäståtkomst på Brand Portal-konto som använder Allow Guest Access alternativ från Access på panelen Administrationsverktyg.

Starta gästsession begin-guest-session

Om du vill ange Brand Portal anonymt väljer du Click here motsvarar Guest Access? på Brand Portal välkomstskärm. Ange säkerhetskontrollen captcha för att ge åtkomst till Brand Portal.

Gästsessionens varaktighet guest-session-duration

En gästanvändarsession är aktiv i 15 minuter.
Detta innebär att tillståndet för Lightbox bevaras i 15 minuter från sessionens starttid, och efter det startas den aktuella gästsessionen om så att ljuslådans tillstånd försvinner.

En gästanvändare loggar till exempel in på Brand Portal vid 1 500 timmar och lägger till resurser i Lightbox för nedladdning kl. 15.05. Om användaren inte hämtar Lightbox samling (eller dess resurser) före 15:15 timmar (inom 15 minuter efter inloggning) måste användaren starta om sessionen. The Lightbox är tom, vilket innebär att de överförda resurserna inte längre är tillgängliga om sessionen förlorades.

Samtidiga gästsessioner tillåts concurrent-guest-sessions-allowed

Antalet samtidiga gästsessioner är begränsat till 10 % av den totala användarkvoten per organisation. Det innebär att högst 20 gästanvändare kan arbeta samtidigt i en organisation med en användarkvot på 200. Den 21:a användaren nekas åtkomst och kan bara komma åt som gäst om sessionen för någon av de 20 aktiva gästanvändarna avslutas.

NOTE
Brand Portal skickar inget meddelande om antalet licensierade användare överstiger det avtalade värdet (kvoten). Den begränsar inte heller någon aktivitet för de licensierade användarna.

Gästanvändarinteraktion med Brand Portal guest-user-interaction-with-brand-portal

När du anger Brand Portal som gäst kan användarna se alla resurser och mappar delade offentligt eller med enbart gästanvändare. Den här vyn är endast innehållsvyn, som visar resurser på ett av kort-, list- eller kolumnlayouterna.

Gästanvändarna ser dock mappträdet (från rotmappen) och de delade mapparna i sina respektive överordnade mappar när de loggar in på Brand Portal, om administratörerna har aktiverat Aktivera mapphierarki konfiguration.

De här överordnade mapparna är de virtuella mapparna och inga åtgärder kan utföras på dem. Du känner igen dessa virtuella mappar med en låsikon.

Inga åtgärder visas när du håller muspekaren eller markerar dem i Card View, till skillnad från delade mappar. Overview visas när du väljer en virtuell mapp i Column View och List View.

NOTE
Standardminiatyrbilden för de virtuella mapparna är miniatyrbilden för den första delade mappen.

View Settings kan gästanvändare justera kortstorlekar i Card View eller kolumner som ska visas i List View.

The Content tree gör att du kan gå igenom resurshierarkin.

Brand Portal tillhandahåller Overview alternativ för att visa gästanvändare Asset Properties av valda resurser/mappar. The Overview alternativet är synligt:

 • I verktygsfältet högst upp när du väljer en resurs/mapp.
 • I listrutan när du väljer Järnvägsväljaren.

Vid val av Overview när en resurs/mapp är markerad kan användarna se titeln, sökvägen och tidpunkten när resursen skapades. När en tillgångsinformationssida väljs Overview kan användarna se metadata för resursen.

Navigation till vänster kan du navigera från filer till samlingar och tillbaka i gästsessionen så att användarna kan bläddra bland resurser i filer och samlingar.

Filter gör att gästanvändare kan filtrera resursfiler och mappar med hjälp av sökpredikat som angetts av administratören.

Gästanvändarfunktioner

Gästanvändare har åtkomst till offentliga resurser på Brand Portal och har också få begränsningar som beskrivs vidare.

Gästanvändare kan:

 • Få tillgång till alla gemensamma mappar och samlingar som är avsedda för alla Brand Portal-användare.
 • Bläddra bland medlemmar, detaljsidor och ha en fullständig resursvy över medlemmarna i alla gemensamma mappar och samlingar.
 • Sök resurser i gemensamma mappar och samlingar.
 • Lägg till resurser i ljuslådesamlingen. Dessa ändringar i samlingen kvarstår under sessionen.
 • Ladda ned material direkt eller via en ljuslådesamling.

Gästanvändare kan inte:

 • Skapa samlingar och sparade sökningar, eller dela dem ytterligare.
 • Få åtkomst till inställningar för mappar och samlingar.
 • Dela resurser som länkar.

Hämta resurser i gästsession

Gästanvändare kan direkt hämta resurser som delas offentligt eller exklusivt med gästanvändare på Brand Portal. Gästanvändare kan även lägga till resurser i Lightbox (public collection), och ladda ned Lightbox samling innan deras session upphör.

Om du vill hämta resurser och samlingar använder du hämtningsikonen från:

 • Miniatyrbilder för snabbåtgärd, som visas när du håller pekaren över resursen eller samlingen
 • Verktygsfältet längst upp, som visas när du väljer en resurs eller samling

Markera Enable download acceleration på Download dialogruta förbättra nedladdningsprestanda.

Avsluta gästsession exit-guest-session

Om du vill avsluta en gästsession använder du End Session från alternativen i sidhuvudet. Om webbläsarfliken som används för gästsessionen är inaktiv upphör sessionen automatiskt efter två timmars inaktivitet.

Övervaka gästanvändaraktiviteter monitoring-guest-user-activities

Administratörer kan övervaka gästanvändarinteraktion med Brand Portal. Rapporter som genereras i Brand Portal kan ge viktiga insikter om gästanvändaraktiviteter. Till exempel: Download kan användas för att spåra antalet resurser som hämtats av gästanvändaren. User Logins kan informera om när gästanvändaren senast loggade in på portalen och hur ofta inloggningar ska ske under en viss tid.

recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3