Dela mappar i Brand Portal share-folders

Resurser måste publiceras till Brand Portal från en förkonfigurerad Experience Manager Author-instans, eftersom Brand Portal inte stöder tillgångsintag.

Arbetsflöde för mappdelning i Brand Portal folder-sharing-workflow-in-brand-portal

Nedan beskrivs arbetsflödet för mappdelning och användaråtkomst:

 • Som standard visas alla mappar som publiceras från Experience Manager Assets till Brand Portal endast för Brand Portal Administrator, såvida de inte är markerade som public när replikeringen konfigureras.

 • Administratören använder Folder Properties för att dela en mapp med selektiva användare eller grupper. Endast de användare eller grupper som mappen delas med kan se mappen när de har loggat in på Brand Portal. Mappen är inte synlig för andra användare.

 • Administratören kan även välja att göra en mapp offentlig via Public Folder kryssrutan i Folder Properties konsol. En gemensam mapp visas för alla användare.

 • Oberoende av användarroller och behörigheter kan användare som loggar in på Brand Portal se alla gemensamma mappar och de mappar som delas direkt med dem eller med en grupp som de tillhör. Privata mappar, eller mappar som delas med andra användare, visas inte för alla användare.

Dela mappar med användargrupper på Brand Portal sharing-folders-with-user-groups-on-brand-portal

Åtkomsträttigheter för resurser i en mapp är beroende av åtkomsträttigheterna för den överordnade mappen, oavsett inställningarna för de underordnade mapparna. Detta beteende styrs av ACL i AEM, när underordnade mappar ärver åtkomstkontrollistor från sina överordnade mappar. Om till exempel en mapp A innehåller mappen B som innehåller mappen C, har en eller flera användargrupper som har behörighet till mappen A även samma åtkomstbehörighet till mappen B och mappen C. Mapp B är underordnad mappen till A ärver åtkomstkontrollistan och mapp C är underordnad mappen till B ärver åtkomstkontrollistan.

På samma sätt har användargrupper (eller användare) som bara har behörighet att komma åt mappen B samma åtkomstbehörighet i mappen C men inte i mappen A. Därför bör organisationer ordna sitt innehåll så att de flesta exponerade resurserna placeras i mappen med underordnade och så att åtkomsten från underordnade till rotmappen kan begränsas.

Publicering av offentlig mapp public-folder-publish

Om inte Public Folder Publish när du konfigurerar Brand Portal-replikering har icke-adminanvändare (som redigerare och visningsprogram) inte åtkomst till resurser som publicerats från AEM Assets till Brand Portal.

Om Public Folder Publish är inaktiverat måste administratörer dela dessa resurser med icke-adminanvändare som använder delningsfunktioner.

NOTE
Alternativet för att aktivera Public Folder Publish finns i AEM 6.3.2.1 och senare.

Åtkomst till delade mappar access-to-shared-folders

I följande matris beskrivs åtkomsträttigheter och rättigheter att dela/ta bort delning av resurser för olika användarroller:

Åtkomst till alla mappar som publicerats från AEM Assets till Brand Portal
Åtkomst till delade mappar
Dela/ta bort mapprättigheter
Administratör
Ja
Ja
Ja
Redigerare
Nej*
Ja, endast om det delas med dem eller med den grupp de tillhör
Ja, endast för de mappar som delas med dem eller med den grupp som de tillhör
Visningsprogram
Nej*
Ja, endast om det delas med dem eller med den grupp de tillhör
Nej
Gästanvändare
Nej*
Ja, endast om det delas med dem eller med den grupp de tillhör
Nej
NOTE
Som standard är Public Folder Publish alternativet är inaktiverat när replikering av Brand Portal konfigureras med AEM Author. Om alternativet är aktiverat är de mappar som publiceras till Brand Portal tillgängliga för alla användare (även icke-adminanvändare) som standard.

Åtkomst till delade mappar som inte är administratörsanvändare non-admin-user-access-to-shared-folders

Användare som inte är administratörer har bara åtkomst till de mappar som delas med dem på Brand Portal. Hur dessa mappar visas på portalen när de loggas in beror dock på inställningarna för Enable Folder Hierarchy konfiguration.

Om konfigurationen är inaktiverad

Användare som inte är administratörer ser alla mappar som delas med dem på landningssidan när de loggar in på Brand Portal.

Om konfigurationen är aktiverad

Användare som inte är administratörer kan se mappträdet (från rotmappen) och de delade mapparna i sina respektive överordnade mappar när de loggar in på Brand Portal.

De här överordnade mapparna är de virtuella mapparna och inga åtgärder kan utföras på dem. Du känner igen dessa virtuella mappar med en låsikon.

Inga funktionsmakron visas när du håller muspekaren eller markerar dem i Card View, till skillnad från delade mappar. Overview visas när du väljer en virtuell mapp i Column View och List View.

NOTE
Observera att standardminiatyrbilden för de virtuella mapparna är miniatyrbilden för den första delade mappen.

Dela mappar how-to-share-folders

Så här delar du en mapp med användare på Brand Portal:

 1. Klicka på överläggsikonen till vänster och välj Navigation.

 2. Välj Files.

 3. I Brand Portal-gränssnittet väljer du den mapp du vill dela.

 4. Välj Share.

  The Folder Properties visas.

 5. I Folder Properties konsolen anger du mappnamnet i Folder Title om du inte vill att standardnamnet ska visas för användarna.

 6. Från Add User markerar du de användare eller grupper som du vill dela mappen med och klickar på Add.
  Om du vill dela mappen med endast gästanvändare och inga andra användare väljer du Anonymous Users från Members listruta.

  note note
  NOTE
  Om du vill göra mappen tillgänglig för alla användare oavsett deras gruppmedlemskap och roll, gör du den offentlig genom att välja Public Folder kryssruta.
 7. Om det behövs klickar du på Change Thumbnail om du vill ändra miniatyrbilden för mappen.

 8. Klicka på Save.

 9. Om du vill komma åt den delade mappen loggar du in på Brand Portal med inloggningsuppgifterna för den användare som du delade mappen med. Granska den delade mappen i gränssnittet.

Dela inte mappar unshare-the-folders

Så här tar du bort delningen av en tidigare delad mapp:

 1. I Brand Portal-gränssnittet väljer du den mapp du vill ta bort delningen av.

 2. Klicka på i verktygsfältet högst upp Share.

 3. I Folder Properties konsol, under Members klickar du på x -symbolen bredvid en användare för att ta bort dem från listan över användare som du delade mappen med.

 4. Klicka på Confirm för att bekräfta att du inte vill dela.
  Klicka på Save.

 5. Logga in på Brand Portal med inloggningsuppgifterna för den användare du tog bort från den delade listan. Mappen är inte längre tillgänglig i Brand Portal-gränssnittet för användaren.

recommendation-more-help
4a60ca76-1c10-45cf-87aa-95ab647d0ca3