Åtgärder och funktioner i formulärcentrerade AEM arbetsflöden i OSGi- och AEM Forms JEE-arbetsflöden actions-and-capabilities-of-form-centric-aem-workflows-on-osgi-and-aem-forms-jee-workflows

Arbetsytan AEM Inkorgen och HTML aem-inbox-and-html-workspace

Du kan använda AEM Inbox för att köra och övervaka Forms-centrerade AEM arbetsflöden i OSGi. I HTML Workspace kan du köra och övervaka AEM Forms JEE-arbetsflöden. Följande tabell hjälper dig att förstå olika viktiga åtgärder som är tillgängliga i AEM Inbox för Forms-baserade AEM Workflows on OSGi and in HTML Workspace for AEM Forms JEE Workflows.

Åtgärder
AEM
HTML arbetsyta
Starta en process, en uppgift eller ett formulärprogram
Stöds
Stöds
Skicka uppgifter
Stöds
Stöds
Tilldela en uppgift till en grupp
Stöds
Stöds
Skicka till flera rutter
Stöds
Stöds
Spåra aktivitetshistorik och uppgiftssammanfattning
Stöds
Stöds
E-postaviseringar
Stöds
Stöds
Tilldela uppgifter igen
Stöds
Stöds
Bifogade filer på fältnivå för anpassade formulär
Stöds
Stöds ej
Kalendervy
Stöds
Stöds ej
Kommentarer på aktivitetsnivå
Stöds
Stöds ej
Köer (delad personlig kö, göra anspråk på uppgifter från kö)
Stöds
Stöds
Underrättelse utanför kontoret
Stöds
Stöds
Anpassa gränssnittselement
Stöds
Stöds
Tilldela en uppgift till flera användare
Stöds ej
Stöds

Formulärbaserade AEM arbetsflöden för OSGi- och AEM Forms JEE-arbetsflöden form-centric-aem-workflows-on-osgi-and-aem-forms-jee-workflows

Formulärbaserade AEM arbetsflöden för OSGi- och AEM Forms JEE-arbetsflöden (AEM Forms on JEE Process Management) har en annan uppsättning funktioner. Följande tabell hjälper dig att förstå viktiga funktioner som finns i formulärbaserade AEM arbetsflöden i OSGi och AEM Forms i JEE-arbetsflöden:

Funktioner
Formulärbaserade AEM arbetsflöden i OSGi
AEM Forms JEE Workflows
Adaptiv Forms
Stöds
Stöds
Integrering med andra AEM
Stöds
Stöds
Klottersignatur
Stöds
Stöds
Egna e-postmallar
Stöds
Stöds
Definiera uppgiftsprioritet
Stöds
Stöds
Timeout för en aktivitet efter förfallodatum
Stöds
Stöds
Slingor i arbetsflödet
Stöds
Stöds
Välja en tilldelad dynamiskt
Stöds
Stöds
Använda anpassade metadata
Stöds
Stöds
E-signatur (Adobe Sign)
Stöds [1]
Stöds [5]
Hantera uppgifter och formulärprogram
Stöds [2]
Stöds [2]
Dokumenttjänster
Stöds [3]
Stöds [3]
Rendera den slutförda aktiviteten som ett anpassat formulär eller PDF-dokument
Stöds
Stöds [4]
Integrering med Correspondence Management
Stöds
Stöds
Gateways, INGA VÄNTNINGAR
Stöds
Stöds
Variabler som lagrar data
Stöds
Stöds
ELLER, OCH dela
Stöds
Stöds
User avatar
Stöds
Stöds
Skicka ett e-postmeddelande i slutet av arbetsflödet
Stöds [7]
Stöds
Ring en webbtjänst från ett arbetsflöde
Stöds
Stöds
Digital signatur
Stöds
Stöds
Knappen Återställ
Stöds
Stöds ej
Arbetsflödesfaser
Stöds
Stöds ej
Skrivskyddade anpassningsbara formulär
Stöds
Stöds ej
Dölja standardknappen för att spara
Stöds
Stöds ej
Detaljerad kontroll över avsnittet med arbetsflödesinformation
Stöds
Stöds ej
Avsökning/schemaläggning
Finns att köpa direkt
Anpassad implementering krävs
Adaptiv Forms-app
Stöds
Stöds
Assembler Service
Stöds
Stöds
Tjänsten PDF Generator
Stöds
Stöds
Forms Service
Stöds
Stöds
Output Service
Stöds
Stöds
Dokumentsäkerhet
Stöds
Stöds
Kör skript
Stöder ECMAScript
Stöder Java-kodfragment
Assembler
Stöds
Stöds
HTML5 Forms, Interactive PDF forms, Form Set
Stöds ej
Stöds
Processrapportering
Stöds ej
Stöds
Digital signatur
Stöds
Stöds
Startpunktskategorier
Stöds ej
Stöds
Godkännande av gruppuppgift
Stöds ej
Stöds
Spara utkast med ett anpassat namn
Stöds ej
Stöds
Initiera en process med befintliga processdata
Stöds ej
Stöds
Spara en startpunkt som ett utkast
Stöds ej
Stöds
Hanterarvy
Stöds ej
Stöds
Sökmallar
Stöds ej
Stöds
Integrering med tredjepartsprogram
Stöds inte [6]
Stöds
Bifogade filer på aktivitetsnivå för arbetsflödesprogram eller startpunkt
Stöds ej
Stöds
Påminnelse - e-post
Stöds ej
Stöds
Ändra titel på timeout för uppgift
Stöds ej
Stöds
E-post om uppgiftsdelegering och aktivitetskrav
Stöds ej
Stöds
Delegera mellan osammanhängande grupper
Stöds ej
Stöds
XSLT-omvandling
Stöds ej
Stöds
Prioritet för dynamisk aktivitet
Stöds ej
Stöds ej
Dynamisk titel
Stöds ej
Stöds ej
Dynamisk beskrivning
Stöds ej
Stöds ej
  1. Du kan använda formulärbaserade AEM arbetsflöden i OSGi för att signera ett ifyllt anpassat formulär. Formulärbaserade AEM i OSGi-arbetsflöden har stöd för formulärsignering. The signering i formulär upplevelsen stöds inte.

  2. Du måste ha tillgång till AEM Inbox för att kunna köra och övervaka formulärcentrerade arbetsflöden på AEM Forms OSGi och HTML Workspace för att kunna köra och övervaka AEM Forms JEE-arbetsflöden.

  3. AEM Forms Document Services finns för både formulärbaserade AEM arbetsflöden i OSGi och AEM Forms i JEE-arbetsflöden. AEM Workflow använder inbyggda dokumenttjänster för formulärbaserade AEM arbetsflöden i OSGi- och AEM Forms JEE-arbetsflöden (Process Management).

  4. AEM Forms JEE-arbetsflöden kan bara återge ett anpassat formulär. Det går inte att återge ett anpassat formulär som ett PDF-dokument.

  5. AEM formulär JEE-arbetsflöden har inget separat steg för Adobe Sign. Du behöver ett anpassningsbart formulär som kan aktiveras av Adobe Sign för AEM formulär i JEE-arbetsflöden. Mer information finns i Adobe Sign-dokumentation.

  6. Du kan använda Anropa datamodelltjänst för formulär steg för att anropa en webbtjänst och publicera eller hämta data från ett tredjepartsprogram.

  7. Du kan använda Skicka e-post steg för att skicka e-post.

Skillnader mellan funktionerna AEM Inkorgen och AEM Forms app differences-between-aem-inbox-and-aem-forms-app-features

Två av de framträdande sätten att starta ett Forms-centrerat arbetsflöde använder AEM och AEM Forms. Funktionerna i AEM Inbox och AEM Forms App skiljer sig dock åt. AEM Inkorgen fungerar bara med Forms-centrerade arbetsflöden medan AEM Forms-programmet fungerar med både Forms-centrerade arbetsflöden och processhantering.

I följande tabell visas funktionerna i AEM Inbox och AEM Forms app:

Åtgärder
AEM
AEM Forms App
Starta ett formulärprogram
Stöds
Stöds
Skicka uppgifter
Stöds
Stöds
Delegera uppgifter
Stöds
Stöds ej
Spåra aktivitetshistorik och uppgiftssammanfattning
Stöds
Stöds ej
Lägga till bilagor på aktivitetsnivå
Stöds
Stöds
Visa bilagor på aktivitetsnivå
Stöds
Stöds
Lägga till bilagor på fältnivå
Stöds
Stöds
Visa kalendervyn
Stöds
Stöds ej
Lägga till kommentarer
Stöds
Stöds
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2