Anpassa sidan med uppgiftsinformation customizing-the-task-details-page

Sidan med uppgiftsinformation innehåller information om en uppgift och dess processer. Du kan dock anpassa informationssidan för att lägga till eller ta bort information.

Du kan lägga till följande information på informationssidan:

Så här anpassar du informationssidan:

 1. Följ Allmänna steg för anpassning av AEM Forms arbetsyta.

 2. Om du vill visa ytterligare information lägger du till motsvarande nyckelvärdepar i translation.json fil på todoblock > detailsblock > appblock > [requiredblock].

  The [requiredblock] refererar till tillgängliga block, t.ex. uppgiftsblocket för uppgiftsinformation, processblock för processinformation och aktuellt väntande uppgiftsblock för information om väntande uppgifter.

  Om du till exempel vill lägga till information om val av väg krävs på sidan med uppgiftsinformation kan du lägga till följande nyckelvärdepar i åtgärdsblocket:

  code language-json
  "todo" : {
    .
    .
    .
    "details" : {
      .
      .
      "task" : {
        .
        .
        "RouteSelectionRequired" : "Route Selection Required"
      }
    }
  }
  
  note note
  NOTE
  Lägg till motsvarande nyckelvärdepar för alla språk som stöds.
 3. Kopiera /libs/ws/js/runtime/templates/taskdetails.html till /apps/ws/js/runtime/templates/taskdetails.html.

  Lägg till ny information i /apps/ws/js/runtime/templates/taskdetails.html. Till exempel:

  code language-css
  <div class="detailsContainer">
    .
    .
    <ul>
      .
      .
      <li>
        <label for="routeSelectionRequired" title="<%= $.t('todo.details.task.RouteSelectionRequired')%>"><%= $.t('todo.details.task.RouteSelectionRequired')%></label>
        <div>
          <span id="routeSelectionRequired"><%= isRouteSelectionRequired != null ? isRouteSelectionRequired : ''%></span>
        </div>
      </li>
      .
      .
    </ul>
  </div>
  
 4. Öppna /apps/ws/js/registry.js för redigering.

  Söka och ersätta text!/lc/libs/ws/js/runtime/templates/taskdetails.html med text!/lc/apps/ws/js/runtime/templates/taskdetails.html.

NOTE
Anpassa uppgiftsinformationssidan med uppgifter som skapats i Starta process på AEM Forms arbetsyta lägger du till den nya informationen i /apps/ws/js/runtime/templates/startprocess.html.
Om du vill lägga till nya format för informationen som lagts till på informationssidan ändrar du CSS-filen med hjälp av Ändringar i användargränssnittet avsnitt i Anpassa arbetsytan.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2