Ändra språkområdet för användargränssnittet i AEM Forms arbetsyta changing-the-locale-of-aem-forms-workspace-user-interface

AEM Forms arbetsyta har stöd för engelska, franska, tyska och japanska. Det gör det även möjligt att lokalisera användargränssnittet för AEM Forms-arbetsytan till andra språk.

Så här lokaliserar du användargränssnittet för AEM Forms-arbetsytan till det språk du vill:

 • Lokalisera texten på arbetsytan i AEM Forms.
 • Lokalisera dolda kategorier, köer och processer.
 • Lokalisera datumväljare

Innan du utför ovanstående steg måste du följa de steg som anges på Allmänna steg för anpassning av AEM Forms arbetsyta.

NOTE
Information om hur du ändrar språk för inloggningsskärmen på arbetsytan i AEM Forms finns i Skapa en inloggningsskärm.

Lokalisera text localizing-text

Utför följande steg för att lägga till stöd för ett språk Nytt och webbläsarens språkkod nw.

 1. Logga in på CRXDE Lite.
  Standardwebbadressen för CRXDE Lite är https://'[server]:[port]'/lc/crx/de/index.jsp.

 2. Navigera till platsen apps/ws/locales och skapa en mapp nw.

 3. Kopiera filen translation.jsonfrån platsen /apps/ws/locales/en-US till plats /apps/ws/locales/nw .

 4. Navigera till /apps/ws/locales/nw och öppna translation.json för redigering. Gör språkområdesspecifika ändringar i filen translation.json.

  Följande exempel innehåller filen translation.json för engelska och franska i arbetsytan AEM Forms.

  translation_json_in_en translation_json_in_fr

Lokalisera komprimerade kategorier, köer och processer localizing-collapsed-categories-queues-and-processes

På arbetsytan i AEM Forms används bilder för att visa rubriker för kategorier, köer och processer. Du behöver ett utvecklingspaket för att lokalisera dessa rubriker. Mer information om hur du skapar ett utvecklingspaket finns i Skapar AEM Forms-arbetsytekod.

I följande steg antas de nya lokaliserade bildfilerna vara Kategorier_nw.png, Queue_nw.png och Processes_nw.png. Bildernas rekommenderade bredd bör vara 19 pixlar.

NOTE
För att hitta språkkoden för webbläsaren. Öppna https://'[server]:[port]'/lc/libs/ws/Locale.html.

collapsing_panels_image

Så här översätter du bilderna:

 1. Placera bildfilerna i en WebDAV-klient /apps/ws/images mapp.

 2. Navigera till /apps/ws/css. Öppna newStyle.css för att redigera och lägga till följande poster:

  code language-css
  #categoryListBar .content.nw {
     background: #3e3e3e url(../images/Categories_nw.png) no-repeat 10px 10px;
   }
  
  #filterListBar .content.nw {
    background: #3e3e3e url(../images/Queues_nw.png) no-repeat 10px 10px;
  }
  
  #processNameListBar .content.nw {
    background: #3e3e3e url(../images/Processes_nw.png) no-repeat 10px 10px;
  }
  
 3. Utför alla semantiska ändringar som anges i Anpassa arbetsytan artikel.

 4. Navigera till js/runtime/utility och öppna usersession.js fil för redigering.

 5. Leta reda på koden som visas i det ursprungliga kodblocket och lägg till villkoret lang!== 'nw' till programsatsen if:

  code language-javascript
  // Orignal code
  setLocale = function () {
      var lang = $.trim(i18n.lng());
      if (lang === null || lang === '' || (lang !== 'fr-FR' && lang !== 'de-DE' && lang !== 'ja-JP')) {
        window.lcWorkspace.locale = 'en-US';
      } else {
        window.lcWorkspace.locale = lang;
      }
    }
  
  code language-javascript
  //new code
   setLocale = function () {
      var lang = $.trim(i18n.lng());
      if (lang === null || lang === '' || (lang !== 'fr-FR' && lang !== 'de-DE' && lang !== 'ja-JP' && lang !== 'nw')) {
        window.lcWorkspace.locale = 'en-US';
      } else {
        window.lcWorkspace.locale = lang;
      }
    }
  

Lokaliserar datumväljaren localizing-date-picker

Du behöver ett utvecklingspaket för att lokalisera datepicker API. Mer information om hur du skapar ett utvecklingspaket finns i Skapar AEM Forms arbetsytekod.

 1. Hämta och extrahera jQuery UI-paket, navigera till <extracted jquery="" ui="" package="">\jquery-ui-1.10.2.zip\jquery-ui-1.10.2\ui\i18n.

 2. Kopiera filen jquery.ui.datepicker-nw.js för språkkod nu till apps/ws/js/libs/jqueryui och gör språkspecifika ändringar i filen.

 3. Navigera till apps/ws/js och öppna jquery.ui.datepicker-nw.js fil för redigering.

 4. Skapa ett alias för jquery.ui.datepicker-nw.js. Koden som skapar ett alias för jquery.ui.datepicker-nw.js filen är:

  code language-javascript
  jqueryuidatepickernw : pathprefix + 'libs/jqueryui/jquery.ui.datepicker-nw'
  
 5. Använd alias jqueryuidatepickernw som innehåller jquery.ui.datepicker-nw.js i alla filer där datumväljaren används. Datepicker används i följande filer:

  • js/runtime/views/outofoffice.js
  • js/runtime/views/searchtemplatedetails.js

  I exempelkoden nedan visas hur du lägger till posten för jquery.ui.datepicker-nw.js:

  code language-json
  //Original Code
  define([
    'jquery',
    'underscore',
    'backbone',
    'jqueryui',
    'jqueryuidatepickerja',
    'jqueryuidatepickerde',
    'jqueryuidatepickerfr',
    'slimscroll',
    'usersearchview',
    'logmanagerutil',
    'loggerutil'
  ], function ($, _, Backbone, jQueryUI, jQueryUIDatePickerJA, jQueryUIDatePickerDE, jQueryUIDatePickerFR, slimScroll, UserSearch, LogManager, Logger) {
  
  code language-json
  // Code with Date Picker alias for new language
  define([
    'jquery',
    'underscore',
    'backbone',
    'jqueryui',
    'jqueryuidatepickerja',
    'jqueryuidatepickerde',
    'jqueryuidatepickerfr',
    'jqueryuidatepickernw', // Date Picker alias
    'slimscroll',
    'usersearchview',
    'logmanagerutil',
    'loggerutil'
  ], function ($, _, Backbone, jQueryUI, jQueryUIDatePickerJA, jQueryUIDatePickerDE, jQueryUIDatePickerFR, jQueryUIDatePickerNW, slimScroll, UserSearch, LogManager, Logger) {
  
 6. I alla filer som använder API:t för datumväljaren ändrar du standardinställningarna för API:t för datumväljaren. API:t för datumväljaren används i följande filer:

  • apps\ws\js\runtime\views\searchtemplatedetails.js
  • apps\ws\js\runtime\views\outofoffice.js

  Ändra följande kod för att lägga till den nya språkinställningen:

  code language-javascript
  if (locale === 'ja-JP') {
    $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional.ja);
  } else if (locale === 'de-DE') {
    $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional.de);
  } else if (locale === 'fr-FR') {
    $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional.fr);
  } else {
    $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['']);
  }
  
  code language-javascript
  if (locale === 'ja-JP') {
    $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional.ja);
  } else if (locale === 'de-DE') {
    $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional.de);
  } else if (locale === 'fr-FR') {
    $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional.fr);
  } else if (locale === 'nw') {
    $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional.nw);
  } else {
    $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['']);
  }
  
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2