Uppgradera till AEM 6.5 Forms på JEE upgrade-to-aem-forms-jee

AEM 6.5.18.0 Forms för JEE har två typer av installationsprogram: ett fullständigt installationsprogram och ett korrigeringsprogram.

Fullständig installationsfil: Du kan använda AEM 6.5.18.0 i JEE, fullständigt installationsprogram för att skapa nya AEM Forms-instanser eller utföra uppgraderingar från AEM 6.5.x.x Forms på JEE till AEM 6.5.18.0 Forms på JEE.

Installationsprogram för korrigering: AEM 6.5.18.0 i JEE patch installer är till för kunder som redan använder AEM 6.5.x.x. Du kan använda installationsprogrammet för korrigeringsfilen för att uppgradera till den senaste versionen av AEM Forms.

I följande tabell visas avsändare som använder fullständig installation och korrigeringsinstallation.

Installationsscenario för fullständig installation och korrigering

Utför följande procedur för att använda det fullständiga installationsprogrammet för att uppgradera befintliga AEM Forms 6.5.x.x i JEE till AEM 6.5.18.0 Forms i JEE:

  1. Ladda ned installationsprogrammet för AEM 6.5 Forms on JEE från Programvarudistribution. Du behöver ett giltigt Maintenance & Support-avtal för att kunna använda installationsprogrammet.

  2. Se Upgrade checklist and planning om du vill veta mer om vilka kontroller som ska utföras för att säkerställa en lyckad uppgradering.

  3. Se Förbered uppgradering till AEM Forms för att lära sig mer och utföra de uppgifter som säkerställer att uppgraderingen körs korrekt med minimal drifttid på servern.

  4. Beroende på din befintliga miljö och programserver väljer du något av följande dokument och följer instruktionerna.

Direktuppgradering från LiveCycle ES2, LiveCycle ES3, AEM 6.0 Forms, AEM 6.1 Forms, AEM 6.2 Forms till AEM 6.5 Forms är inte tillgängligt. Du kan uppgradera till en eller flera versioner av LiveCycle eller AEM Forms och sedan uppgradera till AEM 6.5 Forms. En lista över mellanversioner och motsvarande uppgraderingsinstruktioner finns i Välj en uppgraderingssökväg.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2