Plattformar som stöds för AEM Forms på JEE supported-platforms-for-aem-forms-on-jee

Plattformar som stöds supported-platforms

Adobe har släppt en fullständig installationsfilmed AEM 6.5 Forms Service Pack 18 (6.5.18.0) på JEE tillsammans med patch-installerarna. Det fullständiga installationsprogrammet har stöd för nya plattformar medan korrigeringsprogrammets installationsprogram endast innehåller felkorrigeringar.
Om du gör en ny installation eller planerar att använda den senaste programvaran för din AEM 6.5 Forms i JEE-miljö rekommenderar Adobe att du använder AEM 6.5.18.0 Forms i JEE fullinstalleraresläppt den 31 augusti 2023 i stället för AEM 6.5 Forms installationsprogram släppt den 8 april 2019 eller AEM 6.5.12 Forms Installer släppt den 30 mars 2022.

Supportnivåer support-levels

AEM Forms på JEE-server kan konfigureras med valfri kombination av operativsystem, programservrar, databaser, databasdrivrutiner, JDK, LDAP-servrar och e-postservrar som stöds.

I det här dokumentet visas vilka klient- och serverplattformar som stöds för AEM Forms på JEE. Adobe har flera supportnivåer, både för Adobe rekommenderade konfigurationer och för andra konfigurationer. I dokumentet listas även andra program som stöds och deras version, undantag, korrigeringsdefinitioner och supportregler för programfixar från tredje part.

NOTE
 • En fullständig lista över undantag för serverplattformar som stöds finns i Undantag för serverplattformar som stöds.
 • AEM Forms på JEE har endast stöd för engelska, franska, tyska och japanska versioner av de operativsystem och program som stöds.

Policy för uppgradering och support

Full Installer

 • Uppgraderingssupport för fullständiga installationsprogram: Ett fullständigt installationsprogram släpps med varje sjätte AEM Service Pack-version. Ett fullständigt installationsprogram släpptes med version 6.5.12.0 och 6.5.18.0 SP. AEM Forms tillåter endast direktuppgraderingar från de två sista fullständiga installationsprogrammen. AEM Forms underlättar till exempel direktuppgradering till version 6.5.18.0 endast från de två sista fullständiga installationsprogrammen, nämligen 6.5.12.0 och 6.5.6.0. Om du behöver uppgradera från en tidigare uppgradering kan du använda en multi-hop-uppgradering för att först gå till en fullständig version som stöds och sedan till den senaste versionen.

 • Borttagning och borttagning: Stödet för plattformen uppdateras för varje fullständig installationsversion. Alla program som markerats som borttagna i plattformsmatrisen under en fullständig installationsversion har rätt att tas bort från den plattformsmatris som stöds i en efterföljande fullständig installationsversion, vilket anger att stödet för programmet har upphört.

Service Pack

 • Service Pack-täckning: Adobe ger teknisk support för AEM Forms-miljöer med hjälp av något av de senaste sex servicepaketen. Om din nuvarande version är äldre än de senaste sex servicepaketen rekommenderar Adobe starkt att du uppgraderar till den senaste versionen för optimala prestanda, säkerhet och kontinuerlig support.

 • Riktlinjer för installation av korrigeringsfiler: När du uppdaterar med hjälp av patch-installationsprogram är det viktigt att verifiera att den underliggande fullständiga installationsversionen inte är mer än två versioner gammal. Under installationen av Service Pack 6.5.19.0 ska du till exempel kontrollera att den underliggande fullständiga installationsversionen är antingen 6.5.18.0 eller 6.5.12.0.

 • Stöd för patchuppgradering: Du kan fortsätta uppgradera till det senaste Service Pack-versionen tills du uppgraderar till de senaste plattformarna som stöds. Du kan till exempel uppgradera från Service Pack 6.5.12.0 till 6.5.19.0, förutsatt att du går över till en plattformskombination som stöds för 6.5.19.0.

Rekommenderade konfigurationer recommendedconfigurations

Adobe rekommenderar dessa konfigurationer och ger fullständig eller begränsad support som en del av standardavtalet för programvaruunderhåll:

Supportnivå
Beskrivning
A: Stöds
Adobe ger fullständigt stöd och underhåll för den här konfigurationen. Den här konfigurationen omfattas av Adobe kvalitetssäkringsprocess.
R: Begränsat stöd
Adobe ger fullständigt stöd för den här konfigurationen när vissa förutsättningar är uppfyllda. Kontakta Adobe Enterprise Support för att få veta mer om förutsättningarna och begära support.
L: Begränsat stöd
Adobe ger fullständigt stöd och underhåll för den här konfigurationen när vissa förutsättningar är uppfyllda. Alla funktioner är inte tillgängliga i konfigurationen. Kontakta Adobe Enterprise Support för att få veta mer om förutsättningarna och begära support.

Konfigurationer som inte stöds unsupported-configurations

Supportnivå
Beskrivning
E: Arbetet förväntas
Konfigurationen förväntas fungera och det finns inga rapporter om motsatsen.
Z: Stöds inte
Konfigurationen stöds inte. Adobe har inga programsatser om huruvida konfigurationen fungerar eller inte.
NOTE
För att hjälpa AEM Forms-kunder att minska ägandekostnaden, förenkla driftsättningsarkitekturen och modernisera utvecklingsstacken går Adobe Experience Manager Enterprise-plattform bort från applikationsserverbaserad driftsättning till förmån för fristående OSGi-baserade driftsättningar. Adobe fortsätter att stödja AEM Forms JEE-stacken med en reducerad matris av infrastrukturkomponenter.
I och med version 6.5 stöds inte längre infrastrukturkomponenter som har den lägsta användningen bland Adobe-kunder, enligt följande:
 • IBM® DB2®-databas
 • IBM® AIX® och Sun Solaris™
För nya installationer rekommenderar vi att man där det är möjligt driftsätter AEM Forms i den moderna OSGi-stacken för att använda de senaste innovationerna kring responsiv Adaptiv Forms för mobiler, interaktiv kommunikation i flera kanaler och dataintegrering i serverdelen med hjälp av Form Data Model.
Adobe känner igen att befintliga användare måste fortsätta att distribuera AEM Forms på JEE-stacken. I sådana scenarier kräver Adobe att AEM Forms JEE distribueras på den infrastruktur som stöds enligt beskrivningen i den här dokumentationen. Om du uppgraderar till AEM 6.5 Forms och använder en plattform som inte stöds i den tidigare AEM Forms-versionen kan du kontakta Adobe Support för att få hjälp med att uppgradera till en plattform som stöds.

Java™ Virtual Machines (JVM) java-virtual-machines-jvm

Adobe Experience Manager Forms kräver att en Java™ Virtual Machine körs, vilket ingår i Java™ Development Kit-distributionen (JDK). Adobe Experience Manager fungerar med följande versioner av Java™ Virtual Machines:

Plattform
Supportnivå
Patch-definitioner som stöds
Oracle Java™ SE 11 (64 bitar) [8]
A: Stöds
Mindre releaser och uppdateringar
Azul Zulu OpenJDK 11-64 bitar
Z: Stöds inte
Azul Zulu OpenJDK 8 - 64 bitar
Z: Stöds inte
Oracle Java™ SE 8 (64 bitar)
A: Stöds
Mindre releaser och uppdateringar
IBM® J9 Virtual Machine (bygge 2.9, JRE 1.8.0) IBM® JDK SR6-FP26
A: Stöds
Mindre releaser och uppdateringar
IBM® JAVA1.8.0_291(build 8.0.6.30)
A: Stöds
Mindre releaser och uppdateringar
NOTE
 • Spåra säkerhetsbulletiner från Java™-leverantören för att säkerställa säkerheten i produktionsmiljöer och installera de senaste Java™-uppdateringarna.
 • AEM Forms på JEE har endast stöd för 64-bitars JVM i produktionsmiljöer.

Databaser och CRX-beständighet databases-and-crx-persistence

Plattform
Beskrivning
Supportnivå
Filsystem
Repository Microkernel (TAR MK-filer)
Stöds
MongoDB Enterprise 5.0
Databasmikrokernel
Stöds
MongoDB Enterprise 6.0
Databasmikrokernel
Stöds
Oracle Database 19c (Standard, Real Application Clusters (RAC) och Enterprise Edition)
Repository Microkernal
Stöds
Databasmikrokernel
Stöds
Microsoft® SQL Server 2019
Databasmikrokernel
Stöds
IBM® DB2® 11.1 (borttagen)
Databasmikrokernel
R: Begränsat stöd
MySQL 8.0.27
-
R: Begränsat stöd
 • IBM® DB2® stöds inte för nya installationer. Det stöds endast för befintliga kunder som uppgraderar till AEM 6.5 Forms.
 • MongoDB är en tredjepartsprogramvara och ingår inte i AEM licenspaket. Mer information finns i MongoDB-licenspolicy.
 • För att få ut så mycket som möjligt av er AEM rekommenderar Adobe licensiering av MongoDB Enterprise-versionen och att du får tillgång till professionell support.
 • Adobe kundtjänst hjälper dig att hantera kvalificeringsproblem som rör användningen av MongoDB med AEM. Mer information finns i MongoDB för Adobe Experience Manager.
 • 'Filsystem' inkluderar blocklagring som är POSIX-kompatibel. Detta inkluderar nätverkslagringsteknik. Tänk på att filsystemets prestanda kan variera och påverka den övergripande prestandan. Vi rekommenderar att du läser in AEM med nätverks-/fjärrfilsystemet.
 • Endast WiredTiger stöds för lagringsmotorn MongoDB.
 • MongoDB-delning stöds inte i AEM.
 • AEM Forms på JEE stöder inte MySQL för RDBMK-beständighet.
 • Dokumentsäkerhetsmodulen använder inte innehållsdatabas. Det innebär att om du bara använder dokumentskydd och inte tänker använda HTML Workspace, HTML5-formulär eller adaptiva formulär ska du inte installera Content Repository.
 • AEM Forms på JEE stöder inte användning av MySQL för beständig AEM (CRX-Repository).

Databasdrivrutiner database-drivers

Databas
Plattform
Patch-definitioner som stöds
MySQL

MySQL Connector/J 5.7

mysql-connector-java-5.1.44-bin.jar (version 5.1.44)

Tillhandahålls med AEM Forms i JEE-installation
Microsoft® SQL Server

Microsoft® SQL Server JDBC-drivrutin 8.2.2

sqljdbc8.jar

Ladda ned från Microsoft® webbplats.
Oracle

Oracle Database 19.3.0.0.0 JDBC driver

jodbc8.jar (version 19.3.0.0.0)

Hämta från Oraclets webbplats.

Programservrar application-servers

Plattform
Supportnivå
Patch-definitioner som stöds
Oracle WebLogic Server 12.2.1 (12c R2) (borttagen) [9]
A: Stöds
Service Pack och viktiga uppdateringar
Oracle WebLogic Server 14c [9]
A: Stöds
Service Pack och viktiga uppdateringar
IBM® WebSphere® Application Server 9.0.0.10 [1] [4]
A: Stöds
Service Pack och viktiga uppdateringar
JBoss® Enterprise Application Platform (EAP) 7.4 [2] [3] [7]
A: Stöds
Patchar och kumulativa patchar för den EAP-version som stöds
NOTE
IBM® WebSphere®-kluster stöds endast i Network Deployment-utgåvor.

Serveroperativsystem server-operating-systems

Produktionsmiljöer production-environments

Plattform
Supportnivå
Patch-definitioner som stöds
Microsoft® Windows Server 2019 (64-bitars) (borttagen)
A: Stöds
Servicepaket och viktiga uppdateringar
Microsoft® Windows Server 2022 (64-bitars)
A: Stöds
Servicepaket och viktiga uppdateringar
Ubuntu 20.04
A: Stöds
Servicepaket och viktiga uppdateringar
Red Hat® Enterprise Linux® 8 (Kernel 4.x) (64-bitars)
A: Stöds
Mindre releaser, kumulativa uppdateringar och viktiga uppdateringar
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (Kernel 3.x) (64-bitars) (borttaget)
A: Stöds
Mindre releaser, kumulativa uppdateringar och viktiga uppdateringar
SUSE® Linux® Enterprise Server 12 (64-bitars)
A: Stöds
Service Pack, kumulativa patchar och viktiga säkerhetsuppdateringar
Oracle Linux® 7 Update 3 (64-bitars)
A: Stöds
Service Pack, kumulativa patchar och viktiga säkerhetsuppdateringar
CentOS 7 (64-bitars) [6]
A: Stöds
Service Pack, kumulativa patchar och viktiga säkerhetsuppdateringar

Virtualiserad miljö virtualized-environment

Du kan köra AEM Forms på JEE på en fysisk dator eller en virtuell miljö. Om du råkar ut för något problem med AEM Forms i en virtuell miljö kan du försöka replikera problemet på en fysisk dator. Om problemet kvarstår på den fysiska datorn kontaktar du Adobe Support för att få en lösning. Kontakta din leverantör av virtuell miljö om du inte kan replikera på en fysisk dator.

Utvecklingsmiljöer development-environments

Plattform (grundversion)
Supportnivå
Patch-definitioner som stöds
Microsoft® Windows® 10 64-bitars
E: Arbetet förväntas
Service Pack och viktiga uppdateringar

Undantag för serverplattformar som stöds exceptions-to-supported-server-platforms

Tänk på följande undantag när du väljer en plattform för att konfigurera AEM Forms på JEE-servern.

 1. AEM Forms på JEE stöder inte IBM® WebSphere® med MySQL.
 2. AEM Forms på JEE stöder inte och JBoss® på SUSE® Linux® Enterprise Server 12. Endast IBM® WebSphere® stöds i SUSE® Linux® Enterprise Server 12.
 3. AEM Forms på JEE stöder inte JDK med JBoss® annat än Oraclet Java™ SE.
 4. AEM Forms på JEE stöder inte JDK med andra IBM® WebSphere® än IBM® JDK.
 5. CRX-databasen har stöd för beständighet av typen tarMK, MongoDB och relationsdatabaser (RDBMK). Du kan inte ha två olika databassystem mellan programservern och CRX-databasen. I en AEM Forms-miljö för JEE kan du emellertid använda MongoMK med CRX-databas och en relationsdatabas som stöds med programserver.
 6. AEM Forms i JEE stöder inte WebSphere®-programserver i CentOS.
 7. AEM Forms på JEE stöder inte rollbaserad åtkomstkontroll JBoss® (RBAC).
 8. AEM Forms på JEE har endast stöd för Java™ SE 11 (64 bitar) SDK för programserver JBoss® EAP 7.4.
 9. JDK-versioner som är högre än 1.8.0_281 stöds inte för WebLogic-servern. (FORMS-8498)
 10. JDK 11.0.20 stöds inte för installation av AEM Forms i JEE Installer. Endast JDK 11.0.19 och tidigare versioner stöds för installation av AEM Forms i JEE Installer.

Tänk dessutom på följande när du väljer program för Adobe AEM Forms i JEE-distributioner:

 • AEM Forms på JEE har stöd för uppdateringar, patchar och korrigeringspaket utöver den angivna större och mindre versionen av den programvara som stöds. Uppdatering till nästa större eller mindre version stöds dock inte om det inte anges.
 • Klusterbaserade installationer stöder inte TjärMK-beständighet. Mer information om stöd för beständighet finns i Välja en beständig typ för en AEM Forms-installation.
 • AEM Forms på JEE stöder olika tredjepartsprogram enligt Adobe Supportpolicy för tredjepartsprogram.
 • AEM Forms på JEE-supportplattformar enligt support från tredjepartsleverantörer. Vissa kombinationer kanske inte tillåts av tredjepartsleverantörer. Många leverantörer har t.ex. inte certifierat sina programservrar med Oracle. Därför stöder inte AEM Forms på JEE dessa kombinationer. Se även till att du väljer vilka programversioner som stöds i supportmatrisen för tredjepartsleverantörer.
 • AEM Forms på JEE stöder inte TjärMK Cold Standby.
 • AEM Forms på JEE har inte stöd för vertikal klustring.
 • AEM Forms på JEE stöder inte MySQL-databaser i en klustrad miljö.
 • En lista över borttagna eller uppdaterade plattformar finns på AEM 6.5 Forms New Feature Summary -dokument.

LDAP-servrar (tillval) ldap-servers-optional

Produkt (grundversion)
Patch-definitioner som stöds
Microsoft® Active Directory 2016 (borttagen)
Underhållsrelease och programfix
Microsoft® Active Directory 2022
Underhållsrelease och programfix
IBM® Tivoli Directory Server 6.4
Funktionspaket och tillfälliga korrigeringar

E-postservrar (valfritt) email-servers-optional

Produkt
Microsoft® Exchange 2013
Microsoft® Office 365

Innehållshanterare och motsvarande kopplingar content-managers-and-corresponding-connectors

Produkt
Version
EMC Documentum®
7,3
IBM® FileNet
5.5.2
IBM® Content Manager Server (borttagen)
8.5 Fixpaket 2
IBM® Content Manager Client (borttagen)
8,5
Microsoft® Sharepoint
2019

Stöd för Cordova support-for-cordova

AEM Forms App har nu stöd för Apache Cordova. Följande plattformsspecifika versioner av Cordova stöds:

 • Apache Cordova 6.4.0
 • Cordova iOS 4.3.0
 • Cordova Android™ 6.0.0
 • Cordova Windows 4.4.3

Programsupport för PDF Generator software-support-for-pdf-generator

Produkt
Format som stöds för konvertering till PDF
Acrobat 2020 Classic track senaste versionen
XPS, bildformat (BMP, GIF, JPEG, JPG, TIF, TIFF, PNG, JPX, JP2, J2K, J2C, JPC), HTML, HTM, DWG, DXF och DWF
Microsoft® Office 2019
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, RTF och TXT
WordPerfect 2020
WP, WPD
Microsoft® Publisher 2019
PUB
OpenOffice 4.1.10
ODT, ODP, ODS, ODG, ODF, SXW, SXI, SXC, SXD, XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, bildformat (BMP, GIF, JPEG, JPG, TIF, TIFF, PNG, JPX, JP2, J2K, J2C, JPC), HTML, HTM, RTF och TXT
NOTE
PDF Generator har endast stöd för engelska, franska, tyska och japanska versioner av de operativsystem och program som stöds.
Dessutom:
 • PDF Generator stöder endast 32-bitarsversionen av Microsoft® Office Professional Plus och andra program som krävs för konvertering.
 • PDF Generator stöder inte Microsoft® Office 365.
 • PDF Generator-konverteringar för OpenOffice stöds bara i Windows och Linux®.
 • Funktionerna OCR PDF, Optimize PDF och Export PDF stöds endast i Windows.
 • En version av Acrobat medföljer AEM Forms för att aktivera PDF Generator. Programmeringsversionen ska endast användas med AEM Forms under AEM Forms-licensens löptid, för användning med AEM Forms PDF Generator. Mer information finns i AEM Forms produktbeskrivning för din distribution (Lokal eller Managed Services)"
 • Tjänsten PDF Generator stöder inte Microsoft® Windows 10.
 • PDF Generator kan inte konvertera filer med Microsoft® Visio 2019.
 • PDF Generator kan inte konvertera filer med Microsoft® Project 2019.
 • Om en Microsoft® Office-installation inaktiveras eller inte licensieras av någon anledning, t.ex. en volymlicensierad installation som inte kan hitta en KMS-värd inom en angiven period, kan konverteringen misslyckas tills installationen har licensierats på nytt och återaktiverats.

Undantag från tillgänglighetsstöd exceptions-to-accessibility-support

Följande delsystem i AEM Forms är inte 508 kompatibel:

 • Anpassat gränssnitt för Forms-redigering
 • Redigeringsgränssnittet för Forms Manager
 • Redigeringsgränssnitt för korrespondenshantering
 • Administratörsgränssnitt (administrationskonsolens användargränssnitt)

Systemkrav för AEM Forms i JEE system-requirements-for-aem-forms-on-jee

Lägsta maskinvarukrav minimum-hardware-requirements

Plattform
Minsta maskinvarukrav
Microsoft® Windows Server
Intel Xeon® E5-2680, 2,4 GHz eller motsvarande
VMWare ESX 5.1 eller senare
RAM: 6 GB (64-bitars operativsystem med 64-bitars JVM)
Ledigt diskutrymme: 15 GB temporärt utrymme plus 22 GB
för AEM Forms på JEE
SUSE® Linux® Enterprise Server
Intel Xeon® E5-2670v2, 1 vCPU, 2,5 GHz
AWS m3.medium (3 ecu)
RAM: 6 GB (64-bitars operativsystem med 64-bitars JVM)
Ledigt diskutrymme: 6 GB temporärt utrymme plus 22 GB
för AEM Forms på JEE
Red Hat® Enterprise Linux®
Intel Xeon® E5-2670v2, 1 vCPU, 2,5 GHz
AWS m3.medium (3 ecu)
RAM: 6 GB (64-bitars operativsystem med 64-bitars JVM)
Ledigt diskutrymme: 6 GB temporärt utrymme plus 22 GB
för AEM Forms på JEE
Maskinvarukrav för en liten produktionsmiljö
 • Intel®-baserad miljö: Intel Xeon® E5-2680, 2,4 GHz eller högre. Om du använder en processor med dubbla kärnor förbättras prestandan ytterligare
 • Minne: 4 GB

Ytterligare krav finns i:

Klienter som stöds för AEM Forms i JEE supported-clients-for-aem-forms-on-jee

Workbench workbench

Plattform
Patch-definitioner som stöds

Microsoft® Windows® 10 (Enterprise, Pro, Basic)

32- eller 64-bitarsversion

Servicepaket och viktiga uppdateringar
Microsoft® Windows® 2019 Server (borttagen)
Servicepaket och viktiga uppdateringar
Microsoft® Windows® 2022 Server
Servicepaket och viktiga uppdateringar
 • Diskutrymme för installation: 1,7 GB för Workbench, 2,7 GB på en enda enhet för en fullständig installation av Workbench, Designer och exempelpaketet: 400 MB för temporära installationskataloger - 200 MB i den tillfälliga användarkatalogen och 200 MB i den tillfälliga Windows-katalogen. Om alla dessa platser finns på en enda enhet måste det finnas 1,5 GB ledigt utrymme under installationen. De filer som kopieras till de tillfälliga katalogerna tas bort när installationen är klar.

 • Minne för att köra Workbench: 2 GB RAM

 • Maskinvarukrav: Intel® Pentium® 4 eller AMD®-motsvarighet, 1 GHz processor

 • Minst 1 024 × 768 pixlar eller högre bildskärmsupplösning med 16-bitars färg eller högre

 • TCP/IPv4- eller TCP/IPv6-nätverksanslutning till AEM Forms på JEE-server

 • Du måste ha administratörsbehörighet för att installera Workbench i Windows. Om du installerar med ett icke-administratörskonto uppmanas du att ange autentiseringsuppgifter för ett lämpligt konto.

Designer designer

 • Microsoft® Windows® 2016 Server, Microsoft® Windows® 2019 Server, Microsoft® Windows® 10 eller Windows® 11
 • 1 GHz eller snabbare processor med stöd för PAE, NX och SSE2.
 • 1 GB RAM för 32-bitars eller 2 GB RAM för 64-bitars operativsystem
 • 16 GB diskutrymme för 32-bitars eller 20 GB för 64-bitars operativsystem
 • Grafikminne - 128 MB GPU (256 MB rekommenderas)
 • 2,35 GB ledigt hårddiskutrymme
 • Bildskärmsupplösning på 1 024 x 768 pixlar eller högre
 • Maskinvaruacceleration för video (valfritt)
 • Acrobat Pro DC, Acrobat Standard DC eller Adobe Acrobat Reader DC
 • Administrativ behörighet för att installera Designer
 • Microsoft® Visual C++ 2019 (VC 14.28 eller senare) 32-bitars runtime

Adobe Acrobat och Adobe Reader adobe-acrobat-and-adobe-reader

Acrobat och Adobe Reader (bas)
Patch-definitioner som stöds
Acrobat 2020 (klassiskt spår)
Version 20.004.30006 eller senare
NOTE
I Acrobat DC produktfamilj introduceras två spår för både Acrobat och Reader som är olika produkter:"Classic" och"Continuous". Mer information och en jämförelse av de två spåren finns i https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AdminGuide/whatsnewdc.html.

Webbläsare browsers

Stationära datorer desktops

Webbläsare (bas)
Supportnivå
Patch-definitioner som stöds
Microsoft® Edge (Evergreen)
A: Stöds
Service Pack och uppdateringar
Mozilla Firefox (Evergreen)
A: Stöds
Alla uppdateringar
Mozilla Firefox ESR
E: Arbetet förväntas
Alla uppdateringar
Google Chrome (Evergreen)
A: Stöds
Alla uppdateringar
Apple Safari på macOS
A: Stöds
Alla uppdateringar
NOTE
Vissa webbläsarrelaterade undantag för stationära datorer är följande:
 • Safari stöds bara på Macintosh OS X.
 • Arbetsytan stöder Safari 5.1 i Macintosh OS X 10.6 och 10.7 med Acrobat DC eller senare. Mer information om Safari 5.1-kompatibilitet med Adobe Reader, Acrobat finns i https://helpx.adobe.com/se/x-productkb/multi/safari-5-1-incompatible-reader.html.
 • Administration Console stöds inte i Safari.
 • Correspondence Management stöder inte Windows® Internet Explorer 9.0 för AEM 6.1-formulär.
 • Forms Portal stöder JAWS 14.0 skärmläsarprogram i Internet Explorer 11.

Mobila kunder mobile-clients

Webbläsare (bas)
Patch-definitioner som stöds
Chrome på Android™ 4.1.2 och senare
Alla uppdateringar
Safari på iOS 15.1 och senare
Alla uppdateringar
Microsoft® Edge
Alla uppdateringar
Android™-webbläsare på Android™ 4.4 och senare
Alla uppdateringar
NOTE
 • Forms Portal stöds endast i Safari på iPad.

AEM Forms aem-forms-workspace-app

Stöd för mobila enheter mobile-device-support

AEM Forms finns på följande plattformar:

Plattform
Enheter som stöds
Apple iOS
Apple iPhone, iPad, iPad Air och iPad mini med iOS 15.1 och senare.
Google Android™
Android™ 5.1 och senare. AEM Forms-appen är certifierad på 7-tums och 10-tums Samsung Galaxy-surfplattor och populära smarttelefoner.
Microsoft® Windows
Microsoft® Surface-enheter, surfplattor, bärbara datorer och stationära datorer med operativsystemet Microsoft® Windows 10.

Adobe Document Security Extension for Microsoft® Office adobe-rights-management-extension-for-microsoft-office

Klicka här om du vill se systemkraven för Adobe Document Security Extension för Microsoft® Office.

Undantag från klientsupport exceptions-to-client-support

AEM Forms på JEE har stöd för uppdateringar, patchar och korrigeringspaket utöver den angivna större och mindre versionen av den programvara som stöds. Uppdatering till nästa större eller mindre version stöds dock inte om det inte anges.

Supportpolicy för korrigeringsstöd från tredje part third-party-patch-support-policy

Tredjepartskraven för AEM Forms på JEE beskrivs i avsnittet Systemkrav i respektive produktdokument. Öppna all dokumentation från https://adobe.com/go/learn_aemforms_documentation_65 .

AEM Forms på JEE:s referensplattformar från tredje part anger den specifika korrigeringsnivån för tredjepartsinfrastruktur som var aktuell under utvecklingen och lanseringen av AEM Forms på JEE, och den minsta korrigerings-/servicepaketnivån för den infrastruktur som stöds av den versionen av AEM Forms på JEE.

Adobe stöder brådskande eller rekommenderade patchar som utfärdas av tredjepartsleverantörer när de släpps, förutsatt att tredjepartsleverantörer garanterar bakåtkompatibilitet med de versioner som AEM Forms på JEE stöder. Adobe stöder endast korrigeringsfiler som släppts efter den lägsta korrigeringsnivå som anges i AEM Forms för JEE-dokumentation.

Ibland stöder inte Adobe tredjepartsuppdateringar som förändrar de viktigaste funktionerna och därför inte fullständig bakåtkompatibilitet. Mer information om vilka uppdateringar som stöds finns i Korrigeringsdefinitioner som stöds för specifika leverantörsprodukter och korrigeringstyperna som Adobe stöder.

Under omständigheter som ligger utanför Adobe kontroll kan korrigeringsfiler från tredje part som gör anspråk på bakåtkompatibilitet ha negativ inverkan på Adobe-produkter eller kundmiljöer. I sådana fall rekommenderar Adobe att man utvärderar effekten av en brådskande korrigering från en tredje part innan man lägger in den i kritiska system. Adobe samarbetar med tredje part genom att göra rimliga affärsmässiga ansträngningar för att lösa sådana problem, antingen genom vanliga stödprogram för Adobe eller genom att tredje part åtgärdar problemet i sina lappar. Detta garanterar inte att en nyligen släppt korrigeringsfil från tredje part som kommer att stödjas av Adobe fungerar så som den dokumenteras av leverantören eller med AEM Forms på JEE.

Adobe förbehåller sig rätten att ändra de referensplattformar från tredje part som stöds av en AEM Forms on JEE-release och de korrigeringsdefinitioner som stöds vid varje given tidpunkt.

Ytterligare information om patchar från tredje part finns också på Adobe Enterprise Support-webbplatsen för kunskapsdatabasartiklar om din produkt.

Revisionshistorik revision-history

Version 6.5.19.1 (15 dec 2023)

Tillagd support
Borttaget stöd
Föråldrat stöd
MongoDB Enterprise 6.0
MongoDB Enterprise 4.4
MongoDB Enterprise 5.0

Version 6.5.18.0 (31 aug 2023)

Tillagd support
Borttaget stöd
Föråldrat stöd
MongoDB Enterprise 4.4
Windows Server 2016 (64-bitars)
Microsoft® Windows Server 2019 (64-bitars)
Oracle WebLogic Server 14c
MongoDB Enterprise 4.0
Microsoft® Active Directory 2016
Min SQL JDBC-koppling 8
Oracle Database 12c version 2 (12.2.0.1.0)
Active Directory 2022
MySQL 5.7.35
Microsoft® Windows Server 2022 (64-bitars)
Microsoft® SQL Server 2016
JBoss® EAP 7.1.4
Min SQL JDBC-anslutning 5.1.44
Microsoft® SQL Server JDBC-drivrutin 6.2.1.0
Microsoft® SQL Server JDBC Driver 6.2.2.0
Microsoft® JDBC Driver 8.x för SQL Server
Borttaget stöd (PDF Generator och Allmänt):
Microsoft® Sharepoint 2016
Microsoft® Office 2016
Microsoft® Office Visio 2016
Microsoft® Publisher 2016
Microsoft® Project 2016
OpenOffice 4.1.2
Acrobat 2017 (Classic track) version 17.011.30078 eller senare

Version 6.5.13.0 (2 juni 2022)

Tillagd support
Borttaget stöd
Föråldrat stöd
Microsoft® SharePoint 2016

Version 6.5.12.0 (3 mars 2022)

Tillagd support
Borttaget stöd
Föråldrat stöd
IBM® J9 Virtual Machine (bygge 2.8, JRE 1.8.0)
MongoDB Enterprise 4.0
Oracle Database 12c version 1
MongoDB Enterprise 4.2
Oracle Database 18c
IBM® DB2® 11.1
Oracle - Unified Directory (OUD) 11g utgåva 2
Oracle Database 12c version 2
IBM® Lotus Domino 9.0
MySQL 5.7.35
IBM® FileNet 5.2
Microsoft® SQL Server JDBC-drivrutin 6.2.1.0
Adobe Flash Player
JBoss® Enterprise Application Platform (EAP) 7.1.4
IBM® Content Manager Server 8.5 Fix Pack 2
IBM® Content Manager Client 8.5
Microsoft® SQL Server 2016
Microsoft® Windows Server 2016

Version 6.5.10.0 (1 september 2022)

Tillagd support
Borttaget stöd
Föråldrat stöd
Oracle Java™ SE 11 (64 bitar) SDK för programserver JBoss® EAP 7.4.
Adobe Acrobat 2017 - Core-stöd för Adobe Acrobat 2017 upphör 6 juni 2022.
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (Kernel 3.x) (64-bitars)
Microsoft® Windows Server 2016 (64-bitars)
Microsoft® Office 2016
OpenOffice 4.1.2
NOTE
En föråldrad plattform får support fram till nästa fullständiga installationsrelease eller tills tredjepartssupport för plattformen når sitt upphörande, beroende på vilket som inträffar först.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2