SOAP (Encryption Service Java™ API Quick Start) encryption-service-java-api-quickstart-soap

Snabbstart (SOAP-läge): kryptera ett PDF-dokument med Java

Snabbstart (SOAP-läge): Ta bort lösenordsbaserad kryptering med Java

Snabbstart (SOAP-läge): Kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat med hjälp av Java

Snabbstart (SOAP-läge): Tar bort certifikatbaserad kryptering med Java

Snabbstart (SOAP-läge): Låsa upp ett krypterat PDF-dokument med Java

Snabbstart (SOAP-läge): Bestämma krypteringstyp med Java

AEM Forms-åtgärder kan utföras med AEM Forms starkt typbestämda API och anslutningsläget bör anges till SOAP.

NOTE
Snabbstart i programmering med AEM formulär baseras på Forms Server som distribueras på JBoss® Application Server och operativsystemet Microsoft® Windows. Om du använder ett annat operativsystem, till exempel UNIX®, ska du ersätta Windows-specifika sökvägar med sökvägar som stöds av det aktuella operativsystemet. På samma sätt måste du ange giltiga anslutningsegenskaper om du använder en annan J2EE-programserver. Se Ange anslutningsegenskaper.

Snabbstart (SOAP-läge): Kryptera ett PDF-dokument med Java™ API quick-start-soap-mode-encrypting-a-pdf-document-using-the-java-api

I följande Java™-kodexempel krypteras ett PDF-dokument med namnet Loan.pdf med ett lösenordsvärde på OpenPassword. Det primära lösenordet är PermissionPassword. Det skyddade PDF-dokumentet sparas som en PDF-fil med namnet EncryptLoan.pdf. (Se Kryptera PDF-dokument med ett lösenord.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.List;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.*;

 public class PasswordEncryptPDFSoap{

   public static void main(String[] args) {

   try{
     //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
     Properties connectionProps = new Properties();
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
     connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

     //Create a ServiceClientFactory instance
     ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

     //Create an EncryptionServiceClient object
     EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

     //Specify the PDF document to encrypt with a password
     FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
     Document inDoc = new Document (fileInputStream);

     //Create a PasswordEncryptionOptionSpec object that stores encryption run-time values
     PasswordEncryptionOptionSpec passSpec = new PasswordEncryptionOptionSpec();

     //Specify the PDF document resource to encrypt
     passSpec.setEncryptOption(PasswordEncryptionOption.ALL);

     //Specify the permission associated with the password
     //These permissions enable data to be extracted from a password
     //protected PDF form
     List<PasswordEncryptionPermission> encrypPermissions = new ArrayList<PasswordEncryptionPermission>();
     encrypPermissions.add(PasswordEncryptionPermission.PASSWORD_EDIT_ADD);
     encrypPermissions.add(PasswordEncryptionPermission.PASSWORD_EDIT_MODIFY);
     passSpec.setPermissionsRequested(encrypPermissions);

     //Specify the Acrobat version
     passSpec.setCompatability(PasswordEncryptionCompatability.ACRO_7);

     //Specify the password values
     passSpec.setDocumentOpenPassword("OpenPassword");
     passSpec.setPermissionPassword("PermissionPassword");

     //Encrypt the PDF document
     Document encryptDoc = encryptClient.encryptPDFUsingPassword(inDoc,passSpec);

     //Save the password-encrypted PDF document
     File outFile = new File("C:\\Adobe\EncryptLoan.pdf");
     encryptDoc.copyToFile (outFile);

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Lösenordsbaserad kryptering tas bort med Java™ API quick-start-soap-mode-removing-password-based-encryption-using-the-java-api

Följande Java™-kodexempel tar bort lösenordsbaserad kryptering från ett PDF-dokument med namnet EncryptLoan.pdf. Det primära lösenordsvärdet som används för att ta bort lösenordsbaserad kryptering är PermissionPassword. Det oskyddade PDF-dokumentet sparas som en PDF-fil med namnet noEncryptionLoan.pdf. (Se Tar bort lösenordskryptering.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.*;

 public class RemovePasswordFromPDFSOAP {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an EncryptionServiceClient object
       EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

       //Get the encrypted PDF from which to remove password-based encryption
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\EncryptLoan.pdf");
       Document inDoc = new Document (fileInputStream);

       //Remove password-based encryption from the PDF document
       Document encryptDoc = encryptClient.removePDFPasswordSecurity(inDoc,"PermissionPassword");

       //Save the unsecured PDF document
       File outFile = new File("C:\\Adobe\noEncryptionLoan.pdf");
       encryptDoc.copyToFile (outFile);

     }catch (Exception e) {
       e.printStackTrace();
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat med Java™ API quick-start-soap-mode-encrypting-a-pdf-document-with-a-certificate-using-the-java-api

I följande Java™-kodexempel krypteras ett PDF-dokument med namnet Loan.pdf med ett certifikat med namnet Encryption.cer. Det krypterade PDF-dokumentet sparas som en PDF-fil med namnet EncryptLoanCert.pdf. (Se Kryptera PDF-dokument med certifikat.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.List;
 import java.util.Properties;

 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.*;

 public class PKIEncryptPDFSoap {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory instance
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an EncryptionServiceClient object
       EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

       //Specify the PDF document to encrypt with a certificate
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\Loan.pdf");
       Document inDoc = new Document (fileInputStream);

       //Set the List that stores PKI information
       List pkiIdentities = new ArrayList();

       //Set the Permission List
       List permList = new ArrayList();
       permList.add(CertificateEncryptionPermissions.PKI_ALL_PERM) ;

       //Create a Recipient object to store certificate information
       Recipient recipient = new Recipient();

       //Specify the private key that is used to encrypt the document
       FileInputStream fileInputStreamCert = new FileInputStream("C:\\Adobe\Encryption.cer");
       Document privateKey = new Document (fileInputStreamCert);
       recipient.setX509Cert(privateKey);

       //Create an EncryptionIdentity object
       CertificateEncryptionIdentity encryptionId = new CertificateEncryptionIdentity();
       encryptionId.setPerms(permList);
       encryptionId.setRecipient(recipient);

       //Add the EncryptionIdentity to the list
       pkiIdentities.add(encryptionId);

       //Set encryption run-time options
       CertificateEncryptionOptionSpec certOptionsSpec = new CertificateEncryptionOptionSpec();
       certOptionsSpec.setOption(CertificateEncryptionOption.ALL);
       certOptionsSpec.setCompat(CertificateEncryptionCompatibility.ACRO_7);

       //Encrypt the PDF document with a certificate
       Document encryptDoc = encryptClient.encryptPDFUsingCertificates(inDoc,pkiIdentities, certOptionsSpec);

       //Save the encrypted PDF document
       File outFile = new File("C:\\Adobe\EncryptLoanCert.pdf");
       encryptDoc.copyToFile (outFile);

       }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Tar bort certifikatbaserad kryptering med Java™ API quick-start-soap-mode-removing-certificate-based-encryption-using-the-java-api

Följande Java™-kodexempel tar bort certifikatbaserad kryptering från ett PDF-dokument med namnet EncryptLoanCert.pdf. Aliaset för den offentliga nyckeln som används för att ta bort kryptering är Encryption. Det oskyddade PDF-dokumentet sparas som en PDF-fil med namnet noEncryptionLoan.pdf. (Se Tar bort certifikatbaserad kryptering.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.File;
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.*;

 public class RemovePKIFromPDFSOAP {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an EncryptionServiceClient object
       EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

       //Get the encrypted PDF document
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\EncryptLoanCert.pdf");
       Document inDoc = new Document (fileInputStream);

       //Remove certificate-based encryption from the PDF document
       Document encryptDoc = encryptClient.removePDFCertificateSecurity(inDoc, "Encryption");

       //Save the unsecured PDF document
       File outFile = new File("C:\\Adobe\noEncryptionLoan.pdf");
       encryptDoc.copyToFile (outFile);

     }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
       }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Låsa upp ett krypterat PDF-dokument med Java™ API quick-start-soap-mode-unlocking-an-encrypted-pdf-document-using-the-java-api

I följande Java™-kodexempel låses ett lösenordskrypterat PDF-dokument upp med namnet EncryptLoan.pdf. (Se Låsa upp krypterade PDF-dokument.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.*;

 public class UnlockPDFSOAP {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create an EncryptionServiceClient object
       EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

       //Get the password-encrypted PDF document to unlock
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\EncryptLoan.pdf");
       Document inDoc = new Document (fileInputStream);

       //Specify the password to open the password-encrypted PDF document
       String openPassword = "OpenPassword" ;

       //Unlock the password-encrypted PDF document
       Document unlockedDoc = encryptClient.unlockPDFUsingPassword(inDoc,openPassword);

     }catch (Exception e) {
         System.out.println("The following error occurred during this operation " +e.getMessage());
     }
   }
 }

Snabbstart (SOAP-läge): Bestämma krypteringstyp med Java™ API quick-start-soap-mode-determining-encryption-type-using-the-java-api

Följande Java™-kodexempel avgör vilken typ av kryptering som skyddar ett PDF-dokument med namnet EncryptLoan.pdf. (Se Bestämmer krypteringstyp.)

 /*
   * This Java Quick Start uses the SOAP mode and contains the following JAR files
   * in the class path:
   * 1. adobe-encryption-client.jar
   * 2. adobe-livecycle-client.jar
   * 3. adobe-usermanager-client.jar
   * 4. adobe-utilities.jar
   * 5. jboss-client.jar (use a different JAR file if the Forms Server is not deployed
   * on JBoss)
   * 6. activation.jar (required for SOAP mode)
   * 7. axis.jar (required for SOAP mode)
   * 8. commons-codec-1.3.jar (required for SOAP mode)
   * 9. commons-collections-3.1.jar (required for SOAP mode)
   * 10. commons-discovery.jar (required for SOAP mode)
   * 11. commons-logging.jar (required for SOAP mode)
   * 12. dom3-xml-apis-2.5.0.jar (required for SOAP mode)
   * 13. jaxen-1.1-beta-9.jar (required for SOAP mode)
   * 14. jaxrpc.jar (required for SOAP mode)
   * 15. log4j.jar (required for SOAP mode)
   * 16. mail.jar (required for SOAP mode)
   * 17. saaj.jar (required for SOAP mode)
   * 18. wsdl4j.jar (required for SOAP mode)
   * 19. xalan.jar (required for SOAP mode)
   * 20. xbean.jar (required for SOAP mode)
   * 21. xercesImpl.jar (required for SOAP mode)
   *
   * These JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/common
   *
   * The adobe-utilities.jar file is in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/jboss
   *
   * The jboss-client.jar file is in the following path:
   * <install directory>/jboss/bin/client
   *
   * SOAP required JAR files are in the following path:
   * <install directory>/sdk/client-libs/thirdparty
   *
   * If you want to invoke a remote Forms Server instance and there is a
   * firewall between the client application and the server, then it is
   * recommended that you use the SOAP mode. When using the SOAP mode,
   * you have to include these additional JAR files
   *
   * For information about the SOAP
   * mode, see "Setting connection properties" in Programming
   * with AEM Forms
   */
 import java.io.FileInputStream;
 import java.util.Properties;
 import com.adobe.idp.Document;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactory;
 import com.adobe.idp.dsc.clientsdk.ServiceClientFactoryProperties;
 import com.adobe.livecycle.encryption.client.*;

 public class GetEncryptionTypeSOAP {

   public static void main(String[] args) {

     try{
       //Set connection properties required to invoke AEM Forms using SOAP mode
       Properties connectionProps = new Properties();
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_DEFAULT_SOAP_ENDPOINT, "https://'[server]:[port]'");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_TRANSPORT_PROTOCOL,ServiceClientFactoryProperties.DSC_SOAP_PROTOCOL);
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_SERVER_TYPE, "JBoss");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_USERNAME, "administrator");
       connectionProps.setProperty(ServiceClientFactoryProperties.DSC_CREDENTIAL_PASSWORD, "password");

       //Create a ServiceClientFactory object
       ServiceClientFactory myFactory = ServiceClientFactory.createInstance(connectionProps);

       //Create a EncryptionServiceClient object
       EncryptionServiceClient encryptClient = new EncryptionServiceClient(myFactory);

       //Get the PDF document
       FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("C:\\Adobe\EncryptLoan.pdf");
       Document inDoc = new Document (fileInputStream);

       //Determine the type of encryption of the PDF document
       EncryptionTypeResult encryptTypeResult = encryptClient.getPDFEncryption(inDoc);

       if (encryptTypeResult.getEncryptionType() == EncryptionType.PASSWORD)
         System.out.println("The PDF document is protected with password-based encryption");
       else if (encryptTypeResult.getEncryptionType() == EncryptionType.POLICY_SERVER)
         System.out.println("The PDF document is protected with policy");
       else if (encryptTypeResult.getEncryptionType() == EncryptionType.CERTIFICATE)
         System.out.println("The PDF document is protected with certificate-based encryption");
       else if (encryptTypeResult.getEncryptionType() == EncryptionType.OTHER)
         System.out.println("The PDF document is protected with another type of encryption");
       else if (encryptTypeResult.getEncryptionType() == EncryptionType.NONE)
         System.out.println("The PDF document is not protected.");
     }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
     }
   }
 }
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2