Panorambilder panoramic-images

I det här avsnittet beskrivs hur du arbetar med visningsprogrammet för panoramabilder för att återge sfäriska panoramabilder så att du får en totalupplevelse på 360 grader av ett rum, en egenskap, en plats eller ett landskap.

Se även Hantera visningsförinställningar.

panoramabild2

Överför resurser som ska användas med panoramabildsvisningsprogrammet uploading-assets-for-use-with-the-panoramic-image-viewer

För att en överförd resurs ska kvalificeras som en sfärisk panoramabild som du tänker använda med panoramabildsvisningsprogrammet måste resursen ha antingen ett eller båda av följande:

 • Proportionerna 2.
  Du kan åsidosätta standardinställningen för proportioner på 2 i CRXDE Lite enligt följande:
  /conf/global/settings/cloudconfigs/dmscene7/jcr:content

 • Taggad med nyckelorden equirectangular, eller sphericaloch panorama, eller spherical och panoramic. Se Använda taggar.

Kriterierna för proportioner och nyckelord gäller även för panoramaresurser på sidan med resursinformation och för komponenten Panoramic Media i innehållshanteringssystemet.

Information om hur du överför resurser som ska användas med visningsprogrammet för panoramabilder finns i Överför resurser.

Konfigurera Dynamic Media Classic configuring-dynamic-media-classic-scene

För att visningsprogrammet för panoramabilder ska fungera på rätt sätt i Adobe Experience Manager synkroniserar du förinställningarna för visningsprogrammet för panoramabilder med Dynamic Media Classic och Dynamic Media Classic-specifika metadata så att visningsprogrammets förinställningar uppdateras i JCR-filen. Konfigurera Dynamic Media Classic enligt följande:

 1. Öppna Dynamic Media Classic desktop applicationoch logga sedan in på ditt konto.

 2. I sidans övre högra hörn väljer du Setup > Application Setup > Publish Setup > Image Server.

 3. På sidan Image Server Publish (Image Server Publish) går du till Publish Context nedrullningsbar meny nära överkanten väljer Image Serving.

 4. På samma Image Server Publish-sida hittar du rubriken Request Attributes.

 5. Under rubriken Begärandeattribut går du till Reply Image Size Limit. I de associerade fälten Bredd och Höjd ökar du den största tillåtna bildstorleken för panoramabilder.

  Dynamic Media Classic har en begränsning på 25 000 000 pixlar. Den största tillåtna storleken för bilder med 2:1-proportioner är 7 000 x 3 500. För vanliga skärmar räcker det dock med 4 096 x 2 048 pixlar.

  note note
  NOTE
  Endast bilder som ligger inom den största tillåtna bildstorleken stöds. Begäran om bilder som är större än storleksgränsen resulterar i ett 403-svar.
 6. Gör följande under rubriken Begärandeattribut:

  • Ställ in begärandefelsökningsläget på Disabled.
  • Ange låsläge för begäran till Disabled.

  Dessa inställningar är nödvändiga för att du ska kunna använda Panoramic Media WCM-komponent i Experience Manager.

 7. Längst ned på sidan Image Server Publish (Publicera på vänster sida) väljer du Save.

 8. Välj i det nedre högra hörnet Close.

Felsöka komponenten Panoramic Media WCM troubleshooting-the-panoramic-media-wcm-component

Om du har släppt en bild i panoramamediakomponenten i WCM-filen och platshållaren för komponenten är komprimerad felsöker du följande:

 • Om du får ett otillåtet 403-fel kan det bero på att den begärda bildstorleken är för stor. Granska Reply Image Size Limit inställningar i Konfigurera Dynamic Media Classic.

 • Om objektet har ett ogiltigt lås eller om ett parsningsfel visas på sidan, kontrollerar du Begär felsökningsläge och Begär låsläge för att vara säker på att de är inaktiverade.

 • Om det är ett fel på arbetsytan för målning anger du en sökväg till definitionsfilen för regeluppsättningen och en ogiltig CTN för de tidigare förfrågningarna om bildresursen.

 • Om bildkvaliteten blir låg efter en bildbegäran med en storlek över den gräns som stöds, kontrollerar du att JPEG Encoding Attributes > Quality inställningen är inte tom. En typisk inställning för Quality fältet är 95. Inställningen finns på sidan Image Server Publish (Bildserverpublicering). Information om hur du kommer åt sidan finns i Konfigurera Dynamic Media Classic.

Förhandsgranska panoramabilder previewing-panoramic-images

Se Förhandsgranska resurser.

Publicera panorambilder publishing-panoramic-images

Se Publicera resurser.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2