Konfigurera Dynamic Media setting-up-dynamic-media

Dynamic Media hjälper er att hantera mediefiler genom att leverera omfattande visuella marknadsförings- och marknadsföringsresurser on demand, som automatiskt skalas för konsumtion på webben, mobilsajter och sociala medier. Med en uppsättning primära källresurser genererar och levererar Dynamic Media flera varianter av multimedieinnehåll i realtid via sitt globala, skalbara, prestandaoptimerade nätverk.

NOTE
I den här dokumentationen beskrivs Dynamic Media funktioner, som är integrerade direkt i Adobe Experience Manager. Om du använder Dynamic Media Classic som är integrerat i Experience Manager finns mer information i Integreringsdokumentation för Dynamic Media Classic.
Se Scenario med dubbla användningsområden när du vill använda Experience Manager som är integrerat med Dynamic Media Classic tillsammans med Dynamic Media.

Om du administrerar Dynamic Media är följande ämnen av intresse:

Se även följande avsnitt:

NOTE
Om du uppgraderar:
  • När du har installerat och kört Experience Manager aktiveras Dynamic Media automatiskt för alla resurser som du överför (såvida det inte uttryckligen inaktiverats av systemadministratören). Om du är i en uppgraderad instans av Experience Manager och inte har använt Dynamic Media tidigare måste du bearbeta dina resurser på nytt för att aktivera dem för Dynamic Media.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2