Dynamic Media bildprofiler image-profiles

När du överför bilder kan du beskära bilden automatiskt vid överföring genom att tillämpa en bildprofil på mappen.

IMPORTANT
 • Smart Crop är bara tillgängligt i Dynamic Media - Scene7-läge.
 • Bildprofiler kan inte användas för PDF-, animerade GIF- eller INDD-filer (Adobe InDesign).

Beskärningsalternativ crop-options

När du implementerar Smart Crop på bilder rekommenderar Adobe följande bästa praxis och tillämpar följande gräns:

Begränsningstyp
Bästa praxis
Begränsning har införts
Antal smarta beskärningar per bild
5
100

Se även Dynamic Media begränsningar.

Koordinaterna för smart beskärning är proportionella. För de olika inställningarna för smart beskärning i en bildprofil skickas samma proportioner till Dynamic Media om proportionerna är desamma för de tillagda dimensionerna i bildprofilen. Adobe rekommenderar att du använder samma beskärningsområde. Om du gör det ser du till att de olika måtten som används i bildprofilen inte påverkas.

Varje generering av Smart Crop som du skapar kräver extra bearbetning. Om du till exempel lägger till mer än fem proportioner för smart beskärning kan det leda till en långsam intag av resurser. Det medför också ökad belastning på systemen. Eftersom du kan använda SmartCrop på mappnivå rekommenderar Adobe att du använder det på mappar endast där det behövs.

Riktlinjer för att definiera smart beskärning i en bildprofil
För att behålla kontrollen över användningen av Smart Crop och för att optimera bearbetningstiden och lagringen av beskärningar rekommenderar Adobe följande riktlinjer och tips:

 • Bildresurser som ska ha en smart beskärning måste vara minst 50 x 50 pixlar eller större.
 • Helst bör du ha 10-15 smarta beskärningar per bild som optimerar för skärmproportioner och bearbetningstid.
 • Namnge smarta beskärningar baserat på beskärningsdimensioner, inte på slutanvändning. På så sätt kan du optimera för dubbletter där en enda dimension används på flera sidor.
 • Skapa sidvisa/resurstypsvisa bildprofiler för specifika mappar och undermappar i stället för en gemensam smart beskärningsprofil som tillämpas på alla mappar eller alla resurser.
 • En bildprofil som du använder för undermappar åsidosätter en bildprofil som används för mappen.
 • En bildprofil som innehåller duplicerade smarta beskärningsdimensioner tillåts inte.
 • Det är inte tillåtet att duplicera namngivna bildprofiler med smarta beskärningsalternativ.

Du kan välja mellan två bildbeskärningsalternativ: Pixelbeskärning eller Smart beskärning. Du kan också välja att automatisera skapandet av färg- och bildfärgrutor.

IMPORTANT
 • Adobe rekommenderar att du granskar alla genererade beskärningar och färgrutor för att se till att de är lämpliga och relevanta för ert varumärke och era värden.
 • CMYK-bildformatet stöds inte med smart beskärning.
Alternativ
När ska du använda
Beskrivning
Pixelbeskärning
Beskär bilder i grupp endast baserat på dimensioner.
Om du vill använda det här alternativet väljer du Pixel Crop i listrutan Beskärningsalternativ.

Om du vill beskära från sidorna av en bild anger du antalet pixlar som ska beskäras från valfri sida eller från varje sida av bilden. Hur mycket av bilden som beskärs beror på bildfilens ppi-inställning (pixlar per tum).

Pixelbeskärning i en bildprofil återges på följande sätt:
・ Värdena är Överkant, Underkant, Vänster och Höger.
・ Överst till vänster beaktas 0,0 och pixelbeskärningen beräknas därifrån.
・ Beskärningens startpunkt: Vänster är X och Överkant är Y
・ Vågrät beräkning: vågrät pixeldimension för originalbilden minus vänster och sedan minus höger.
・ Lodrät beräkning: lodrät pixelhöjd minus överkant och sedan minus underkant.

Anta till exempel att du har en bild på 4 000 x 3 000 pixlar. Använd värden: Top=250, Bottom=500, Left=300, Right=700.

Från övre vänstra (300,250) beskär med fyllningsutrymmet (4000-300-700, 3000-250-500 eller 3000,2250).
Smart beskärning
Massbeskär bilder baserat på deras visuella fokalpunkt.

Smart Crop använder intelligensen i Adobe Sensei för att snabbt automatisera beskärningen av bilder i bulk. Smart Crop identifierar och beskär automatiskt fokalpunkten i alla bilder för att fånga den avsedda intressepunkten, oavsett skärmstorlek.

Om du vill använda smart beskärning väljer du Smart Crop i listrutan Beskärningsalternativ, och sedan till höger om Responsiv bildbeskärning, aktivera (aktivera) funktionen.

Standardbrytpunktsstorlekarna Stora, Medel och Små täcker i allmänhet alla de storlekar som de flesta bilder används för mobila enheter och surfplattor, stationära datorer och banners. Om du vill kan du redigera standardnamnen för Stor, Medel och Liten.

Om du vill lägga till fler brytpunkter väljer du Add Crop Om du vill ta bort en beskärning väljer du ikonen Skräpburk.

Färg och bildfärgruta
Med Massor genereras en färgruta för varje bild.
Anteckning: Smarta färgrutor stöds inte i Dynamic Media Classic.

Hitta och generera högkvalitativa färgrutor automatiskt från produktbilder som visar färg eller textur.

Om du vill använda färgruta och bildfärgruta väljer du Smart Crop i listrutan Beskärningsalternativ och sedan till höger om Färg och Bildruta aktiverar (aktiverar) du funktionen. Ange ett pixelvärde i textrutorna för bredd och höjd.

Alla bildbeskärningar är tillgängliga från renderingslisten, men färgrutor används bara via funktionen Kopiera URL. Använd en egen visningskomponent för att återge färgrutan på webbplatsen. (Undantaget till den här regeln är Carousel banners. Dynamic Media tillhandahåller visningskomponenten för den färgruta som används i karusellbanderoller.)

Använda färgrutor för bilder
URL:en för färgrutor är enkel. Den är:

/is/image/company/<asset_name>:Swatch
där :Swatch läggs till i resursbegäran.

Använda färgrutor
Om du vill använda färgrutor skapar du en req=userdata begäran med följande:
/is/image/<company_name>/<swatch_asset_name>:Swatch?req=userdata

Följande är till exempel en färgruteresurs i Dynamic Media Classic:
https://my.company.com:8080/is/image/DemoCo/Sleek:Swatch
och här motsvarar färgruteresursen req=userdata URL:
https://my.company.com:8080/is/image/DemoCo/Sleek:Swatch?req=userdata

The req=userdata Svaret är följande:
SmartCropDef=Swatch SmartCropHeight=200.0
SmartCropRect=0.421671,0.389815,0.0848564,0.0592593,200,200
SmartCropType=Swatch
SmartCropWidth=200.0
SmartSwatchColor=0xA56DB2

Du kan också begära en req=userdata svar i antingen XML- eller JSON-format, som i följande URL-exempel:
https://my.company.com:8080/is/image/DemoCo/Sleek:Swatch?req=userdata,json
https://my.company.com:8080/is/image/DemoCo/Sleek:Swatch?req=userdata,xml

Obs! Skapa en egen WCM-komponent för att begära en färgruta och tolka SmartSwatchColor -attribut, som representeras av ett 24-bitars RGB hexadecimalt värde.

Se även userdata i referenshandboken för visningsprogrammen.

Oskarp mask unsharp-mask

Du använder Unsharp mask för att finjustera en skärpefiltereffekt på den slutliga nedsamplade bilden. Du kan styra intensiteten för effekten, radien för effekten (mätt i pixlar) och ett tröskelvärde för kontrast som ignoreras. Effekten har samma alternativ som Adobe Photoshop Oskarp mask filter.

NOTE
Oskarp mask används endast för nedskalade återgivningar i PTIFF (pyramidformade gånger) som nedsamplas till mer än 50 %. Det innebär att de största återgivningarna i mönstret inte påverkas av oskarp mask, medan mindre återgivningar som miniatyrbilder ändras (och den oskarpa masken visas).

I Unsharp Mask har du följande filtreringsalternativ:

Alternativ
Beskrivning
Belopp
Styr mängden kontrast som används på kantpixlar. Standardvärdet är 1,75. För högupplösta bilder kan du öka den till upp till 5. Tänk på Mängd som ett mått på filterintensiteten. Intervallet är 0-5.
Radie
Anger antalet pixlar runt kantpixlarna som påverkar skärpan. För högupplösta bilder anger du 1 till 2. Med ett lågt värde ökas skärpan endast för kantpixlarna. Med ett högt värde ökas skärpan för ett bredare intervall av pixlar. Vilket värde som är korrekt beror på bildens storlek. Standardvärdet är 0,2. Intervallet är 0-250.
Tröskelvärde
Anger det kontrastintervall som ska ignoreras när det oskarpa maskfiltret används. Med andra ord, det här alternativet avgör hur olika de pixlar som ska göras skarpare måste vara från det omgivande området innan de betraktas som kantpixlar och blir skarpare. Experimentera med värden mellan 0 och 255 för att undvika brus.

Skärpa beskrivs i Skärpa bilder.

Skapa Dynamic Media-bildprofiler creating-image-profiles

Mer information om hur du definierar avancerade bearbetningsparametrar för andra resurstyper finns i Konfigurerar resursbearbetning.

Se Profiler för bearbetning av metadata, bilder och video.

Se även Bästa metoderna för att ordna dina digitala resurser så att du kan använda Bearbeta profiler.

Så här skapar du Dynamic Media-bildprofiler:

 1. Välj Adobe Experience Manager logotyp och navigera till Tools > Assets > Image Profiles.

 2. Välj Create så att du kan lägga till en bildprofil.

 3. Ange ett profilnamn och värden för oskarp mask, beskärning eller färgruta, eller båda.

  Använd ett profilnamn som är specifikt för dess avsedda syfte. Om du till exempel vill skapa en profil som bara genererar färgrutor, d.v.s. smart beskärning är inaktiverat (inaktiverat) och Färg och Bildruta är aktiverat (aktiverat), använder du profilnamnet"Smarta färgrutor".

  Se även Alternativ för smart beskärning och smarta färgrutor och Oskarp mask.

  beskära

 4. Välj Save. Den nya profilen visas i listan med tillgängliga profiler.

Redigera eller ta bort Dynamic Media bildprofiler editing-or-deleting-image-profiles

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Image Profiles.

 2. Markera den bildprofil som du vill redigera eller ta bort. Om du vill redigera den väljer du Edit Image Profile. Om du vill ta bort den väljer du Delete Image Profile.

  chlimage_1-254

 3. Spara ändringarna om du redigerar dem. Bekräfta att du vill ta bort profilen om du tar bort den.

Använd en Dynamic Media-bildprofil på mappar applying-an-image-profile-to-folders

När du tilldelar en bildprofil till en mapp ärver alla undermappar automatiskt profilen från den överordnade mappen. Det här arbetsflödet innebär att du bara kan tilldela en bildprofil till en mapp. Fundera därför noga över mappstrukturen för var du överför, lagrar, använder och arkiverar resurser.

Om du tilldelade en annan bildprofil till en mapp åsidosätter den nya profilen den tidigare profilen. De tidigare befintliga mappresurserna ändras inte. Den nya profilen används för resurser som läggs till i mappen senare.

Mappar som har tilldelats en profil visas i användargränssnittet med profilnamnet som visas på kortet.

Du kan tillämpa bildprofiler på specifika mappar eller globalt på alla resurser.

Du kan bearbeta resurser i en mapp som redan har en befintlig bildprofil som du senare ändrade. Se Bearbeta resurser i en mapp igen när du har redigerat dess bearbetningsprofil.

Använd Dynamic Media-bildprofiler på specifika mappar applying-image-profiles-to-specific-folders

Du kan tillämpa en bildprofil på en mapp inifrån Tools eller om du är i mappen, från Properties. I det här avsnittet beskrivs hur du tillämpar bildprofiler på mappar på båda sätten.

För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

Du kan bearbeta resurser i en mapp som redan har en befintlig videoprofil som du senare ändrade. Se Bearbeta resurser i en mapp igen när du har redigerat dess bearbetningsprofil.

Använd Dynamic Media-bildprofiler på mappar från användargränssnittet för profiler applying-image-profiles-to-folders-from-profiles-user-interface

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Image Profiles.

 2. Välj den bildprofil som du vill använda för en eller flera mappar.

  chlimage_1-255

 3. Välj Apply Processing Profile to Folders och markera den eller de mappar som du vill använda för att ta emot de nyligen överförda resurserna och markera Apply. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

Använd Dynamic Media-bildprofiler på mappar från Egenskaper applying-image-profiles-to-folders-from-properties

 1. Markera logotypen för Experience League och navigera till Assets. Navigera sedan till den överordnade mappen för den mapp som du vill tillämpa en bildprofil på.

 2. Markera kryssrutan i mappen och markera den sedan. Properties.

 3. Välj Image Profiles -fliken. Från Profile Name väljer du profil och sedan Save & Close. För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

  chlimage_1-256

Använd en Dynamic Media-bildprofil globalt applying-an-image-profile-globally

Förutom att tillämpa en profil på en mapp kan du även tillämpa en profil globalt så att allt innehåll som överförs till Experience Manager-resurser i en mapp har den valda profilen.

Du kan bearbeta resurser i en mapp som redan har en befintlig videoprofil som du senare ändrade. Se Bearbeta resurser i en mapp efter att du har redigerat dess bearbetningsprofil.

Så här använder du en Dynamic Media-bildprofil globalt:

 1. Gör något av följande:

  • Navigera till https://<AEM server>/mnt/overlay/dam/gui/content/assets/foldersharewizard.html/content/dam och använda rätt profil och välja Save.

   chlimage_1-257

  • Navigera till CRXDE Lite till följande nod: /content/dam/jcr:content.

   Lägg till egenskapen imageProfile:/conf/global/settings/dam/adminui-extension/imageprofile/<name of image profile> och markera Save All.

   configure_image_profiles

Redigera smart beskärning eller smarta färgrutor för en enskild bild editing-the-smart-crop-or-smart-swatch-of-a-single-image

IMPORTANT
 • Smart beskärning är bara tillgängligt i Dynamic Media - Scene7-läge.

Du kan justera eller ändra storlek på bildens smarta beskärningsfönster manuellt för att ytterligare förfina fokalpunkten.

När du har redigerat en smart beskärning och sparat sprids ändringen överallt där du använder beskärningen för de specifika bilderna.

Du kan vid behov köra smart beskärning igen för att generera ytterligare beskärningar.

Se även Redigera smart beskärning eller smart färgruta för flera bilder.

Så här redigerar du den smarta beskärningen eller smarta färgrutan för en enskild bild:

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Assets till den mapp där en smart beskärningsbildprofil eller en smart färgrutebildprofil används.

 2. Markera mappen så att du kan öppna dess innehåll.

 3. Markera den bild vars smarta beskärning eller smarta färgruta du vill justera.

 4. Välj Smart Crop.

 5. Gör något av följande:

  • I närheten av det övre högra hörnet av sidan drar du skjutreglaget åt vänster eller höger för att öka respektive minska visningen av bilden.
  • Dra i ett hörnhandtag på bilden för att justera storleken på det visningsbara området för beskärningen eller färgrutan.
  • Dra rutan/färgrutan till en ny plats på bilden. Du kan bara redigera färgrutor. Färgrutor är statiska.
  • Markera ovanför bilden Revert om du vill ångra alla redigeringar och återställa den ursprungliga beskärningen eller färgrutan.
 6. I sidans övre högra hörn väljer du Save väljer Close för att återgå till resursmappen.

Redigera smart beskärning eller smart färgruta för flera bilder editing-the-smart-crop-or-smart-swatch-of-multiple-images

IMPORTANT
 • Smart beskärning är bara tillgängligt i Dynamic Media - Scene7-läge.

När du har tillämpat en bildprofil - som innehåller smart beskärning - på en mapp tillämpas en beskärning på alla bilder i den mappen. Om du vill kan du manuellt justera om eller ändra storlek på det smarta beskärningsfönstret i flera bilder för att ytterligare förfina fokalpunkten.

När du har redigerat en smart beskärning och sparat sprids ändringen överallt där du använder beskärningen för de specifika bilderna.

Du kan vid behov köra smart beskärning igen för att generera ytterligare beskärningar.

Så här redigerar du den smarta beskärningen eller smarta färgrutan för flera bilder:

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Assets till en mapp där en bildprofil för en smart beskärning eller en smart färgruta används.

 2. I mappen väljer du More Actions (…), ikon och välj Smart Crop.

 3. Edit Smart Crops gör du något av följande:

  • Justera visningsstorleken för bilder på sidan.

   Dra skjutreglaget åt vänster eller höger till höger om listrutan för brytpunktsnamn om du vill ändra storleken på den visningsbara bilden.

   edit_smart_crop-sliderbar

  • Filtrera listan med visningsbara bilder baserat på brytpunktsnamn. I exemplet nedan filtreras bilderna efter brytpunktsnamnet"Medium".

   I den nedrullningsbara listan i det övre högra hörnet av sidan väljer du ett brytpunktsnamn som du vill filtrera efter vilka bilder du ser. (Se bilden ovan.)

   edit_smart_crop-dropdownlist

  • Ändra storlek på den smarta beskärningsrutan. Gör något av följande:

   • Om bilden har en smart beskärning eller endast en smart färgruta drar du i hörnhandtaget för beskärningsrutan för att justera storleken på beskärningsområdets visningsbara område.
   • Om bilden har både en smart beskärning och en smart färgruta drar du i hörnhandtaget för beskärningsrutan för att justera storleken på beskärningens visningsbara område. Du kan också markera den smarta färgrutan under bilden (färgrutorna är statiska) och sedan dra i hörnhandtaget för beskärningsrutan för att justera storleken på den visningsbara ytan för färgrutan.

   Ändra storlek på smart beskärning i en bild

  • Flytta den smarta beskärningsrutan. Gör något av följande:

   • Om bilden har en smart beskärning eller endast en smart färgruta drar du beskärningsrutan till en ny plats på bilden.
   • Om bilden har både en smart beskärning och en smart färgruta drar du den smarta beskärningsrutan till en ny plats på bilden. Du kan också markera den smarta färgrutan under bilden (färgrutorna är statiska) och sedan dra den smarta färgrutans beskärningsruta till en ny plats.

   edit_smart_crop-move

  • Ångra alla redigeringar och återställ den ursprungliga smarta beskärningen eller den smarta färgrutan (gäller endast den aktuella redigeringssessionen).

   Välj Revert ovanför bilden.

   edit_smart_crop-revert

 4. I sidans övre högra hörn väljer du Save väljer Close för att återgå till resursmappen.

Ta bort en Dynamic Media-bildprofil från mappar removing-an-image-profile-from-folders

När du tar bort en bildprofil från en mapp ärver alla undermappar automatiskt borttagningen av profilen från den överordnade mappen. All bearbetning av filer som har inträffat i mapparna förblir dock oförändrad.

Du kan ta bort en bildprofil från en mapp i Tools eller om du är i mappen, från Properties. I det här avsnittet beskrivs hur du tar bort bildprofiler från mappar på båda sätten.

Ta bort Dynamic Media Image Profiles från mappar via användargränssnittet Profiles removing-image-profiles-from-folders-via-profiles-user-interface

 1. Markera logotypen för Experience Manager och navigera till Tools > Assets > Image Profiles.

 2. Markera den bildprofil som du vill ta bort från en eller flera mappar.

 3. Välj Remove Processing Profile from Folders och markera den eller de mappar som du vill använda för att ta bort profilen från och markera Remove.

  Du kan bekräfta att bildprofilen inte längre används för en mapp eftersom namnet inte längre visas under mappnamnet.

Ta bort Dynamic Media-bildprofiler från mappar via Egenskaper removing-image-profiles-from-folders-via-properties

 1. Markera Experience Manager-logotypen och navigera Assets och sedan till mappen som du vill ta bort en bildprofil från.

 2. Markera den markerade mappen genom att markera den och markera sedan Properties.

 3. Välj Image Profiles -fliken.

 4. Från Profile Name nedrullningsbar lista, välja None väljer Save & Close.

  För mappar som redan har tilldelats en profil visas profilens namn direkt under mappnamnet.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2