Tillgänglighet i Dynamic Media working-with-three-d-assets-dm

Dynamic Media har stöd för tangentbordskontroll och hjälpmedelstekniker, som JAWS och NVDA-skärmläsare, i hela användargränssnittet.

Stöd för tangentbordstillgänglighet i Dynamic Media

Eftersom Dynamic Media är ett plugin-program till Adobe Experience Manager Assets är det mesta av tangentbordskontrollbeteendet detsamma som i Experience Manager Assets. Knappen Cancel i Dynamic Media har till exempel samma fokus som i Experience Manager Assets och reagerar på tangenten Spacebar som i Experience Manager Assets. Se Kortkommandon i Assets.

Tangentbordslinjer som stöds av enskilda element i användargränssnittet i Dynamic Media är tydliga och enkla att identifiera. Tangentbordskontrollen i Dynamic Media handlar om följande:

 • Möjlighet att använda Tab- och Shift+Tab-tangenttryckningar för att navigera mellan interaktiva element på sidan.
  Om du använder Tab flyttas indatafokus till nästa element i användargränssnittet i tabbordningen. Om du använder Shift+Tab flyttas indatafokus tillbaka till det föregående elementet i användargränssnittet.
  Fokusförflyttningen följer det naturliga elementet i användargränssnittet på skärmen och flyttas från vänster till höger och sedan uppifrån och ned. Om något fält dessutom innehåller ett fel kan du trycka på Tab för att flytta fokus till det.

 • Möjlighet att använda tangenten Spacebar och Enter för att aktivera standardelement i användargränssnittet, till exempel knappar och nedrullningsbara listor.

 • Möjlighet att se fokus på tangentbordet på det aktiva elementet. Det element i användargränssnittet som har indatafokus får en visuell fokusindikation som en kantlinje som återges runt elementet i användargränssnittet.

 • I Hotspot-redigeraren kan du använda vissa anpassade tangenttryckningar, till exempel piltangenter, för att interagera med komplexa element i användargränssnittet för att flytta hotspot-områden.

 • I den interaktiva videoredigeraren kan du använda Spacebar för att markera en bild och lägga till den i ett segment. Du kan dessutom använda tangenten Backspace för att ta bort det markerade objektet från fliken Content. Tryck också på Tab för att navigera mellan interaktiva element på sidan.

 • I redigeraren för bildbeskärning/smart beskärning kan du göra följande:

  • Använd piltangenterna för att beskära bildrutestorleken, flytta bilden eller båda.
  • Det första Tab steget markerar hela bildramen. Du kan sedan använda piltangenterna på tangentbordet för att flytta ramen.
  • De följande fyra Tab stoppen är ramens fyra hörn. När fokus placeras på ett ramhörn markeras hörnet. Återigen kan du använda piltangenterna på tangentbordet för att flytta det fokuserade hörnet.
   Se Redigera den smarta beskärningen eller den smarta färgrutan för en enskild bild

Stöd för hjälpfunktioner i Dynamic Media assistive-technology-support-for-dm

Elementen i användargränssnittet i Dynamic Media fungerar med hjälpmedelstekniker som skärmläsare. Det känner till exempel igen landmärken på en sida när du navigerar mellan landmärken med kortkommandot D eller regioner med kortkommandot R. Rubriken visas också med en berättarröst när du navigerar med rubrikkortkommandot H.

Stöd för tangentbordstillgänglighet i Dynamic Media-visningsprogram keyboard-accessibility-for-dm-viewers

Alla Dynamic Media-visningsprogramkomponenter som är färdiga att användas stöder tangentbordstillgänglighet för dina kunder.

Se Tangentbordstillgänglighet och navigering i referenshandboken för Dynamic Media-visningsprogram.

Stöd för hjälpfunktioner i Dynamic Media visningsprogram assistive-technology-support-for-dm-viewers

Alla Dynamic Media-visningsprogramkomponenter har stöd för ARIA-roller (Accessible Rich Internet Applications) och attribut för att förbättra integrationen med hjälpmedelstekniker som skärmläsare.
Läs hjälpavsnittet Stöd för hjälpfunktioner i avsnittet om anpassning av visningsprogram i referenshandboken för Dynamic Media Viewer. Se till exempel Teknikstöd för Video Viewer eller Teknikstöd för Interactive Image Viewer.

Stöd för undertexter i Dynamic Media closed-caption-support

Dynamic Media stöder leverans av videor och adaptiva videouppsättningar med undertexter. Bildtexterna måste visas ovanpå videoinnehållet.

Se Video i Dynamic Media - Lägg till undertexter i videon.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2