Customer Attributes stöd för den allmänna dataskyddsförordningen

Den här sidan beskriver hur Customer Attributes stöder allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

IMPORTANT
Innehållet i detta dokument är inte juridisk rådgivning eller avsett att ersätta juridisk rådgivning. Kontakta ditt juridiska ombud för råd om GDPR.

The Allmän dataskyddsförordning, en lag som gäller den 25 maj 2018, ger alla individer (registrerade) inom EU:s gränser kontroll över sina personuppgifter. Det förenklar också regelmiljön för den internationella verksamheten. Denna lag gäller alla företag (registeransvariga) som erbjuder varor eller tjänster för att övervaka, övervaka eller samla in personuppgifter från enskilda personer inom EU:s gränser vid den tidpunkt då deras personuppgifter behandlas, oavsett var den registeransvarige befinner sig.

Adobe Experience Cloud fungerar som personuppgiftsbiträde för alla personuppgifter som de tar emot och lagrar för sina kunders räkning. Som personuppgiftsansvarig avgör du vilka personuppgifter Adobe Experience Cloud behandlar och lagrar å dina vägnar.

Det här dokumentet beskriver hur Customer Attributes har stöd för de registrerade i GDPR:s dataåtkomst och borttagningsrättigheter med hjälp av Adobe Experience Platform Privacy Service API och Privacy Servicens användargränssnitt.

Mer information om vad GDPR innebär för ditt företag finns i GDPR och er verksamhet.

Nödvändig konfiguration för att skicka begäranden Customer Attributes

Gör förfrågningar om åtkomst och borttagning av data för Customer Attributesmåste du:

 1. Identifiera följande:

  • Organisations-ID
  • Alias-ID för CRS-datakälla som du vill använda
  • CRM-ID för profilen som du vill använda

  Dina organisations-ID är en alfanumerisk sträng med 24 tecken som läggs till med @AdobeOrg. Du behöver organisationens ID för att kunna skicka begäranden till sekretess-API:t. Kontakta Adobe kundtjänst på gdprsupport@adobe.com om du inte kan hitta ID:t.

 2. I Privacy Servicekan du skicka in begäranden om åtkomst och borttagning till Customer Attributesoch kontrollera status för befintliga förfrågningar.

Obligatoriska fältvärden i Customer Attributes JSON-begäranden

företagskontext:

 • "namespace": imsOrgID
 • "value": <ditt IMS Org ID-värde>

användare:

 • "key": <vanligtvis kundens namn>

 • "action": antingen åtkomst eller delete

 • användar-ID:

  • "namespace": <Alias-ID för CRS-datakälla>
  • "type": integrationCode
  • "value": <CRM-ID>
 • include: CRS (som är den Adobe-produkt som är tillämplig på ansökan)

 • reglering: gdpr (som är den sekretessregel som gäller för begäran)

Exempel på JSON-begäran

{
 "companyContexts": [
  {
   "namespace": "imsOrgID",
   "value": "<IMS_ORG_ID>"
  }
 ],
 "users": [
  {
   "key": "<KEY>",
   "action": [
    "<access/delete>"
   ],
   "userIDs": [
    {
     "namespace": "<Alias ID of CRS Data Source>",
     "type": "integrationCode",
     "value": "<CRM ID>"
    }
   ]
  }
 ],
 "regulation": "<gdpr/ccpa/pdpa>",
 "include": [
  "CRS"
 ]
}

Datafält som returnerats för åtkomstbegäranden

attributes:
{
"value": "<*value*>",
"key": "<*key*>",
"displayName": "<*displayName*>"
}
recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f