Adobe Target cookies

Adobe Target använder cookies för att ge webbplatsoperatörerna möjlighet att testa vilket onlineinnehåll och vilka erbjudanden som är mer relevanta för besökarna.

NOTE
Informationen i den här artikeln gäller endast för Adobe Target JavaScript-bibliotek (at.js). Se Adobe Experience Platform Web SDK-cookies om du vill ha information om Target-implementeringar med Web SDK.
Du kan ändra inställningarna som beskrivs i den här artikeln om det behövs, förutom cookie-varaktighet. Kontakta din kontorepresentant när du ändrar cookie-inställningar.

cookies från första part

Följande cookies från första part lagras på kundens domän:

Cookie
Information
mbox

Lagrar anonyma identifierare om besökaren.

Cookie-domän: Domänen som du använder mbox från. Eftersom den här cookien betjänas från ditt företags domän är cookien en cookie från första part. Om något av dina domännamn innehåller en landskod, till exempel example.co.uk, arbeta med klienttjänster för att konfigurera at.js för att stödja den här koden. Mer information om hur du anpassar cookie-domänen finns i cookieDomain under targetGlobalSettings i Adobe Target utvecklarguide.

Serverdomän: clientcode.tt.omtrdc.net, med klientkoden för ditt Adobe Target-konto.

Cookie-varaktighet: Cookien finns kvar i besökarens webbläsare två år efter den senaste inloggningen. Du kan inte ändra varaktighet för cookie-filen.

Cookien har vissa värden för att hantera besökarnas upplevelse Target verksamhet:

sessions-ID: En unik identifierare för en given användarsession. Som standard går sessionen ut efter 30 minuters inaktivitet. Om du genererar sessionId själv (till exempel implementeringar på serversidan), se till att

  • Sessions-ID kan vara vilken utskrivbar sträng som helst, förutom blanksteg, frågetecken ( ? ) eller ett snedstreck ( / ).
  • Sessions-ID:t ska vara mellan 1 och 128 tecken långt.
  • För en viss session måste cookie-filens värde vara detsamma för flera begäranden.
  • Du bör aldrig ha parallella sessioner (distinkta sessionIds) för en viss besökare när som helst.

Routning till en viss nod i edge-klustret görs med sessions-ID.

  • Sessionen är aktiv i 30 minuter på serversidan. Därför bör du inte använda ett annat sessions-ID för ett visst tntId/thirdPartyId inom 30 minuter från den senaste begäran som gjorts med tntId/thirdPartyId. Annars kan ändringar i profilen vara inkonsekventa och oförutsägbara.
  • Ett nytt sessions-ID måste användas efter trettio minuters inaktivitet från en besökare.
  • Använda samma sessions-ID med flera tntIds/thirdPartyIds kan orsaka oförutsägbara ändringar i de profiler som identifieras av tntId/thirdPartyIDs.

Obs! Se gräns för antal samtidiga begäranden för ett visst sessions-ID.

pc-ID: Ett halvpermanent ID för en besökares webbläsare. Varar tills cookies tas bort manuellt.

check: Ett enkelt testvärde som används för att avgöra om en besökare stöder cookies. Ange varje gång en besökare begär en sida.

disable: Ange om inläsningstiden för en besökare överskrider den timeout som har konfigurerats i filen at.js. Som standard varar den här tidsgränsen en timme.

at_check
Tillfällig cookie för att kontrollera om läs-/skrivfunktionen för cookies är aktiverad i webbläsaren.
mboxEdgeCluster
Den här cookies finns bara när/om overrideMboxEdgeServer-inställning är inställd på true.

Det går inte att använda HTTPOnly på dessa cookies från första part. The at.js JavaScript-biblioteket måste läsa/skriva till dessa cookies. Dessa cookies skapas av at.js och anges inte från servern.

The secure kan aktiveras för alla dessa cookies med secureOnly: true konfiguration i at.js.

cookies från tredje part

Adobe Target-användare kan skapa anpassade cookies från tredje part. Följande cookies från tredje part lagras på tt.omtrdc.net:

Cookie
Information
customerclientcode!mboxPC
Finns om korsdomän är aktiverad.
customerclientcode!mboxSession
Finns om korsdomän är aktiverad.

Dessa cookies från tredje part är endast tillgängliga för HTTPO och anges av Adobe Target datainsamlingsservrar.

The secure inställningen kan aktiveras för alla cookies med secureOnly: true konfiguration i at.js.

recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f