Sök efter och marknadsför cookies search-and-promote-cookies

Search & Promote använder cookies för att förstå och förutse besökarens sökmetod.

Attribut
Beskrivning
Information lagrad
Spårar de tre senaste sökningarna som en användare har utfört på kundens domän.
Förfaller

Kan konfigureras i Search & Promote ( Design > Navigering

Senaste sökningar). Du kan välja bland följande alternativ för förfallodatum för cookie:

  • Sessionens slut
  • 3 timmar
  • 1 dag
  • 1 vecka
  • 2 veckor
  • 1 månad
  • 3 månader
  • 6 månader
  • 1 år
Användning
Används av sökmotorn för att visa användarens senaste n-frågetermer.
Plats
Webbläsarberoende. Cookies sparas på den standardplats som anges i användarens webbläsare.
Storlek
Mindre än 1 kB.
recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f