Uppgradera

Du kan uppgradera lokala-distributioner av Adobe Commerce-programmet från kommandoraden om du har installerat programmet av:

 • Hämtar Composer-metapaketet med kommandot composer create-project.
 • Installerar det komprimerade arkivet.
NOTE

Följande instruktioner visar hur du uppgraderar med Composer-pakethanteraren. Adobe Commerce 2.4.2 har nu stöd för Composer 2. Om du försöker uppgradera från <2.4.1 måste du först uppgradera till en version som är kompatibel med Composer 2 (t.ex. 2.4.2) med Composer 1 innan du uppgraderar till Composer 2 för >2.4.2. Dessutom måste du köra en version av PHP som stöds.

WARNING
Förfarandet för uppgradering av Adobe Commerce har ändrats. Du måste installera en ny version av paketet magento/composer-root-update-plugin (se Krav). Dessutom har kommandona för uppgradering ändrats från composer require magento/<package_name> till composer require-commerce magento/<package_name>.

Innan du börjar

Du måste slutföra uppgraderingskraven för uppgraderingen för att kunna förbereda miljön innan du startar uppgraderingsprocessen.

Hantera paket

NOTE
Se exemplen i slutet av det här avsnittet för hjälp med att ange olika versionsnivåer. Exempel: kvalitetspatchar och säkerhetspatchar. Om du inte hittar dessa paket i Composer kontaktar du Adobe Commerce Support.
 1. Växla till underhållsläge för att förhindra åtkomst till din butik under uppgraderingsprocessen.

  code language-bash
  bin/magento maintenance:enable
  

  Se Aktivera eller inaktivera underhållsläge för ytterligare alternativ. Du kan också skapa en sida för anpassat underhållsläge.

 2. Om du startar uppgraderingsprocessen medan asynkrona processer, som meddelandeköanvändare, körs, kan det medföra att data skadas. Inaktivera alla kroniska jobb för att förhindra att data skadas.

  Adobe Commerce i molninfrastruktur:

  code language-bash
  ./vendor/bin/ece-tools cron:disable
  

  Magento Open Source:

  code language-bash
  bin/magento cron:remove
  
 3. Starta alla meddelandekökonsumenter manuellt för att se till att alla meddelanden förbrukas.

  code language-bash
  bin/magento cron:run --group=consumers
  

  Vänta på att kron-jobbet slutförs. Du kan övervaka statusen för jobbet med ett processvisningsprogram eller genom att köra kommandot ps aux | grep 'bin/magento queue' flera gånger tills alla processer är slutförda.

 4. Skapa en säkerhetskopia av filen composer.json.

  code language-bash
  cp composer.json composer.json.bak
  
 5. Lägg till eller ta bort specifika paket utifrån dina behov.

  Om du till exempel uppgraderar från Magento Open Source till Adobe Commerce tar du bort paketet Magento Open Source.

  code language-bash
  composer remove magento/product-community-edition --no-update
  

  Du kan också uppgradera exempeldata.

  code language-bash
  composer require <sample data module-1>:<version> ... <sample data module-n>:<version> --no-update
  
  • Adobe Commerce:

   code language-bash
   composer require magento/module-bundle-sample-data:100.4.* magento/module-widget-sample-data:100.4.* magento/module-theme-sample-data:100.4.* magento/module-catalog-sample-data:100.4.* magento/module-customer-sample-data:100.4.* magento/module-cms-sample-data:100.4.* magento/module-catalog-rule-sample-data:100.4.* magento/module-sales-rule-sample-data:100.4.* magento/module-review-sample-data:100.4.* magento/module-tax-sample-data:100.4.* magento/module-sales-sample-data:100.4.* magento/module-grouped-product-sample-data:100.4.* magento/module-downloadable-sample-data:100.4.* magento/module-msrp-sample-data:100.4.* magento/module-configurable-sample-data:100.4.* magento/module-product-links-sample-data:100.4.* magento/module-wishlist-sample-data:100.4.* magento/module-swatches-sample-data:100.4.* magento/sample-data-media:100.4.* magento/module-offline-shipping-sample-data:100.4.* magento/module-gift-card-sample-data:100.4.* magento/module-customer-balance-sample-data:100.4.* magento/module-target-rule-sample-data:100.4.* magento/module-gift-registry-sample-data:100.4.* magento/module-multiple-wishlist-sample-data:100.4.* --no-update
   
  • Magento Open Source:

   code language-bash
   composer require magento/module-bundle-sample-data:100.4.* magento/module-widget-sample-data:100.4.* magento/module-theme-sample-data:100.4.* magento/module-catalog-sample-data:100.4.* magento/module-customer-sample-data:100.4.* magento/module-cms-sample-data:100.4.* magento/module-catalog-rule-sample-data:100.4.* magento/module-sales-rule-sample-data:100.4.* magento/module-review-sample-data:100.4.* magento/module-tax-sample-data:100.4.* magento/module-sales-sample-data:100.4.* magento/module-grouped-product-sample-data:100.4.* magento/module-downloadable-sample-data:100.4.* magento/module-msrp-sample-data:100.4.* magento/module-configurable-sample-data:100.4.* magento/module-product-links-sample-data:100.4.* magento/module-wishlist-sample-data:100.4.* magento/module-swatches-sample-data:100.4.* magento/sample-data-media:100.4.* magento/module-offline-shipping-sample-data:100.4.* --no-update
   
 6. Uppgradera din instans med följande composer require-commerce-kommandosyntax:

  code language-bash
  composer require-commerce magento/<product> <version> --no-update [--interactive-root-conflicts] [--force-root-updates] [--help]
  

  Kommandoalternativen är:

  • <product> —(Obligatoriskt) Paketet som ska uppgraderas. För lokala installationer måste värdet vara antingen product-community-edition eller product-enterprise-edition.

  • <version> —(Obligatoriskt) Den version av Adobe Commerce som du uppgraderar till. Exempel: 2.4.3.

  • --no-update —(Obligatoriskt) Inaktiverar den automatiska uppdateringen av beroenden.

  • --interactive-root-conflicts - (Valfritt) Gör att du interaktivt kan visa och uppdatera inaktuella värden från tidigare versioner eller anpassade värden som inte matchar den version du uppgraderar till.

  • --force-root-updates —(Valfritt) Åsidosätter alla anpassade värden som står i konflikt med de förväntade Commerce-värdena.

  • --help —(Valfritt) Anger användningsinformation om plugin-programmet.

  Om varken --interactive-root-conflicts eller --force-root-updates anges behåller kommandot de befintliga värden som är i konflikt och visar ett varningsmeddelande. Mer information om plugin-programmet finns i Viktigt om plugin-användning.

 7. Uppdatera beroenden.

  code language-bash
  composer update
  

Exempel - lista över tillgängliga versioner

Se en fullständig lista över tillgängliga 2.4.x-versioner:

Magento Open Source:

composer show magento/product-community-edition 2.4.* --available | grep -m 1 versions

Adobe Commerce:

composer show magento/product-enterprise-edition 2.4.* --available | grep -m 1 versions

Exempel - Kvalitetskorrigering

Kvalitetsuppdateringar innehåller i första hand funktionella - och-säkerhetskorrigeringar. De kan dock ibland innehålla nya bakåtkompatibla funktioner. Använd Composer för att hämta en kvalitetskorrigering.

Adobe Commerce:

composer require-commerce magento/product-enterprise-edition 2.4.6 --no-update

Magento Open Source:

composer require-commerce magento/product-community-edition 2.4.6 --no-update

Exempel - Säkerhetsuppdatering

Säkerhetsuppdateringar innehåller endast säkerhetskorrigeringar. De är utformade för att göra uppgraderingsprocessen snabbare och enklare. Säkerhetsuppdateringar använder Composer-namnkonventionen 2.4.x-px.

Adobe Commerce:

composer require-commerce magento/product-enterprise-edition 2.4.6-p3 --no-update

Magento Open Source:

composer require-commerce magento/product-community-edition 2.4.6-p3 --no-update

Uppdatera metadata

 1. Uppdatera fälten "name", "version" och "description" i filen composer.json efter behov.

  note note
  NOTE
  Uppdatering av metadata i filen composer.json är helt ytliga, fungerar inte.
 2. Använd uppdateringar.

  code language-bash
  composer update
  
 3. Rensa underkatalogerna var/ och generated/:

  code language-bash
  rm -rf var/cache/*
  
  code language-bash
  rm -rf var/page_cache/*
  
  code language-bash
  rm -rf generated/code/*
  
  note note
  NOTE
  Om du använder en annan cache-lagring än filsystemet, till exempel Redis eller Memcache, måste du även rensa cacheminnet manuellt där.
 4. Uppdatera databasschemat och data.

  code language-bash
  bin/magento setup:upgrade
  
 5. Inaktivera underhållsläge.

  code language-bash
  bin/magento maintenance:disable
  
 6. (Valfritt) Starta om lack.

  Om du använder Varnish för sidcachelagring startar du om det:

  code language-bash
  service varnish restart
  

Kontrollera ditt arbete

Om du vill kontrollera om uppgraderingen lyckades öppnar du din butiks-URL i en webbläsare. Om uppgraderingen misslyckades läses inte butiken in korrekt.

Om programmet misslyckas med felet We're sorry, an error has occurred while generating this email.:

 1. Återställ filsystemets ägarskap och behörigheter som en användare med root-behörighet.

 2. Rensa följande kataloger:

  • var/cache/
  • var/page_cache/
  • generated/code/
 3. Kontrollera butiken i webbläsaren igen.

recommendation-more-help
83a60e0e-8849-4685-a8cd-c129ecd795ea