Bästa praxis

Guiden Bästa praxis för prestanda innehåller rekommendationer och instruktioner för hur du optimerar prestandan för produktionsdistributionen. Tekniska användare som ansvarar för att underhålla butiker i produktionsläge bör använda de bästa metoderna som beskrivs i den här handboken för att säkerställa att butikerna alltid är så effektiva som möjligt.

Antaganden

  • Du installerade Adobe Commerce med Composer.
  • Du använder den här installationen för att köra en liveproduktionsinstans av Adobe Commerce.
recommendation-more-help
c0c5bbed-4957-4162-81bc-120c837a1894