Hämta dina autentiseringsnycklar

The repo.magento.com är den plats där Adobe Commerce-paket och Composer-paket från tredje part lagras och kräver autentisering. Använd ditt Commerce Marketplace-konto för att skapa ett par med 32 tecken autentiseringsnycklar för att komma åt databasen.

För åtkomsträttigheter till Adobe Commerce-paket måste du använda nycklar som är kopplade till ett MAGEID som har beviljats åtkomst till dessa paket. MAGEID är vanligtvis den primära kontakten på Adobe Commerce-kontot och är kanske inte alltid projektägare till Adobe Commerce i molninfrastrukturprojekt.

TIP
Om du träffar felkan det bero på att du inte har åtkomstbehörighet för paketet eller att åtkomstbehörigheten har upphört att gälla på grund av en utestående faktura på ditt konto.
 • Om du är primär kontaktperson för kontot kontrollerar du att det inte finns någon utestående faktura på kontot.
 • Om nycklarna som tillhandahålls av den primära kontakten inte fungerar och det inte finns några utestående fakturor på kontot bör den primära kontakten kontakta Adobe Commerce Support om du behöver hjälp.

Skapa autentiseringsnycklar:

 1. Logga in på Commerce Marketplace. Om du inte har något konto klickar du på Registrera.

 2. Klicka på ditt kontonamn längst upp till höger på sidan och välj Min profil.

 3. Klicka Åtkomsttangenter på Marketplace-fliken.

  Skaffa säkra nycklar på Commerce Marketplace

 4. Klicka Skapa en ny åtkomstnyckel. Ange ett specifikt namn för nycklarna (till exempel namnet på utvecklaren som tar emot nycklarna) och klicka på OK.

 5. Nya offentliga och privata nycklar är nu kopplade till ditt konto som du kan klicka på för att kopiera. Spara informationen eller håll sidan öppen när du arbetar med projektet. Använd Offentlig nyckel som ditt användarnamn och Privat nyckel som ditt lösenord.

Hantera dina autentiseringsnycklar

Du kan även inaktivera eller ta bort autentiseringsnycklar. Du kan till exempel inaktivera eller ta bort nycklar av säkerhetsskäl efter att någon har lämnat organisationen.

 • Så här inaktiverar du tangenter: Klicka Inaktivera. Du kan göra detta om du vill göra uppehåll i användningen av dina nycklar.
 • Så här aktiverar du en tidigare inaktiverad nyckel: Klicka Aktivera.
 • Så här tar du bort tangenter: Klicka Ta bort.

Hantera SSH-åtkomsttoken

Om du vill hämta Adobe Commerce-versioner med SSH måste du generera en åtkomsttoken för nedladdning. Så här skapar du en token:

 1. Logga in på magento.com.

 2. Klicka Mitt konto överst på sidan.

 3. Klicka Kontoinställningar > Åtkomsttoken hämtas.

  Få åtkomst till dina nycklar

 4. Klicka Generera ny token för att ersätta och inaktivera en befintlig token.

Du måste använda ditt MAGEID plus din token för att hämta en release. Ditt MAGEID visas längst upp till vänster på din kontosida.

Exempel:

curl -k https://MAGEID:TOKEN@www.magentocommerce.com/products/downloads/info/help

Använd dina autentiseringsnycklar för att:

recommendation-more-help
0f8e7db5-0e9c-4002-a5b8-a0088077d995