Översikt över sökmotorn

Från och med version 2.4.4 kräver Adobe Commerce antingen Elasticsearch eller OpenSearch som katalogsökmotor. Tidigare versioner av 2.4.x krävde Elasticsearch. Mer information om hur du installerar en sökmotor och den inledande konfigurationen finns i följande avsnitt:

När du har installerat och integrerat sökmotorn med Adobe Commerce måste du utföra ytterligare underhåll:

recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c