Sökmotorkonfiguration

I det här avsnittet beskrivs de minimiinställningar som du måste välja för att testa Elasticsearch eller OpenSearch med lokala distributioner av Adobe Commerce.

TIP
I version 2.4.4 och 2.4.3-p2 är alla fält märkta Elasticsearch gäller även OpenSearch.
När stöd för Elasticsearch 8.x introducerades i version 2.4.6 skapades nya etiketter för att skilja mellan Elasticsearch och OpenSearch-konfigurationer.

Mer information om hur du konfigurerar sökmotorn finns i Användarhandbok.

Konfigurera sökmotorn från administratören

TIP
Instruktioner om hur du uppgraderar till en ny sökmotorversion finns i uppgraderingskrav.

Så här konfigurerar du systemet att använda Elasticsearch eller OpenSearch:

 1. Logga in på administratören som administratör.

 2. Klicka Stores > Settings > Configuration > Catalog > Catalog > Catalog Search.

 3. Från Search Engine väljer du motsvarande version av sökmotorn.

  I följande tabell visas de alternativ som krävs för att konfigurera och testa anslutningen med Commerce. Om du inte har ändrat serverinställningarna för sökmotorn bör standardinställningarna fungera. Gå till nästa steg.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
  Alternativ Beskrivning
  Server Hostname Ange det fullständiga värdnamnet eller IP-adressen för datorn som kör Elasticsearch eller OpenSearch.
  Adobe Commerce i molninfrastruktur: få ut det här värdet av ditt integreringssystem.
  Server Port Ange webbserverproxyporten. Standardvärdet är 9 200
  Adobe Commerce i molninfrastruktur: få ut det här värdet av ditt integreringssystem.
  Index Prefix Ange indexprefixet för sökmotorn. Om du använder en enda instans för mer än en Commerce-installation (mellanlagrings- och produktionsmiljöer) måste du ange ett unikt prefix för varje installation. I annat fall kan du använda standardprefixet magento2.
  Enable HTTP Auth Klicka Yes bara om du har aktiverat autentisering för sökmotorservern. Ange i så fall ett användarnamn och lösenord i de angivna fälten.
  Server Timeout Ange hur lång tid (i sekunder) som du vill vänta när du försöker upprätta en anslutning till Elasticsearch eller OpenSearch-servern.
 4. Klicka på Test Connection.

  Exempelsvar:

  framgång

  Fortsätt med:

  eller du ser:

  misslyckades

Prova i så fall följande:

 • Kontrollera att sökmotorservern körs.

 • Om servern finns på en annan värd än Commerce loggar du in på Commerce-servern och pingar sökmotorvärden. Lös problem med nätverksanslutningen och testa anslutningen igen.

 • Undersök kommandofönstret där du startade Elasticsearch eller OpenSearch för stackspår och undantag. Du måste lösa dem innan du fortsätter. Kontrollera särskilt att du har startat sökmotorn som en användare med root behörighet.

 • Se till att UNIX-brandväggen och SELinux är båda inaktiverade eller skapar regler som gör att sökmotorn och Commerce kan kommunicera med varandra.

 • Verifiera värdet för Server Hostname fält. Kontrollera att servern är tillgänglig. Du kan testa serverns IP-adress i stället.

 • Använd netstat -an | grep <listen-port> för att verifiera att porten som anges i Server Port fältet används inte av en annan process.

  Om du till exempel vill se om sökmotorn körs på standardporten använder du följande kommando:

  code language-bash
  netstat -an | grep 9200
  

  Om den körs på port 9200 visas den på ungefär följande sätt:

  code language-terminal
  `tcp    0   0 :::9200      :::-     LISTEN`
  

Indexera om katalogsökning och uppdatera helsidescachen

När du har ändrat sökmotorkonfigurationen måste du indexera om katalogens sökindex och uppdatera helsidescachen med hjälp av Admin eller kommandoraden.

Så här uppdaterar du cachen med hjälp av administratören:

 1. Klicka på Admin System > Cache Management.

 2. Markera kryssrutan intill Page Cache.

 3. Från Actions i övre högra hörnet klickar du på Uppdatera.

  cachehantering

Så här rensar du cachen med kommandoraden: bin/magento cache:clean

Så här indexerar du om med kommandoraden:

 1. Logga in på din Commerce-server som eller växla till ägare av filsystem.

 2. Ange något av följande kommandon:

  Ange följande kommando om du bara vill indexera om katalogsökindexet:

  code language-bash
  bin/magento indexer:reindex catalogsearch_fulltext
  

  Ange följande kommando för att indexera om alla indexerare:

  code language-bash
  bin/magento indexer:reindex
  
 3. Vänta tills omindexeringen har slutförts.

  note info
  INFO
  Till skillnad från cacheminnet uppdateras indexerare av ett cron-jobb. Kontrollera att cron är aktiverat innan du börjar använda sökmotorn.
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c