Product Recommendations Översikt över användarhandbok

Den här handboken är avsedd för administratörer av Adobe Commerce. Den innehåller detaljerad information om installation och introduktion av Product Recommendationssamt konfiguration och hantering av tjänsterna. Det förutsätter en grundläggande förståelse av kärnan Commerce konfiguration och funktionalitet.

Product Recommendations har två områden för administratörer:

  • Admin: Använd det här området för att komma åt konfigurationsgränssnittet och rapporter.
  • Kommandoradsgränssnittet: Använd det här verktyget för att utföra installations- och serverdelskonfigurationsuppgifter.

Den här guiden täcker:

  • Alla Product Recommendations-specifika uppgifter som utförs i administratören.
  • Alla Product Recommendations-specifika uppgifter som utförs med Commerce kommandorad

Handboken behandlar inte kärnfunktionerna i Adobe Commerce och Magento Open Source.

Ytterligare dokumentation

Användarhandbok
Beskrivning
Användarhandbok för Adobe Commerce 2.4
Handläggning för både Adobe Commerce och Magento Open Source
Adobe Commerce 2.4 Developer Guide
Dokumentation för utvecklare som används för att skapa och anpassa Adobe Commerce eller Magento Open Source

Support

Om du behöver information eller har frågor som inte ingår i den här handboken använder du följande resurser:

  • Hjälpcenter—Se Product Recommendationsfelsökningsartiklar.
  • Supportärenden—Skicka in en biljett för att få ytterligare hjälp.
recommendation-more-help
4bf3c55a-3844-4322-a5d2-42b4e56228e5