Skapa ett App Builder-projekt

Lär dig hur du skapar ett Adobe Developer App Builder-projekt för att förbruka händelser från Adobe Commerce. Ytterligare dokumentation finns på Installera Adobe I/O-händelser för Adobe Commerce.

Vem är den här videon till?

  • Utvecklare som är nybörjare i Adobe Commerce och Adobe Developer App Builder med I/O-händelser och som behöver skapa ett Adobe App Builder-projekt.

Videoinnehåll video-content

  • Skapa ett App Builder-projekt
  • Använda Adobe Developer Console
  • Använda Adobe I/O

Användbara kommandon useful-commands

mkdir myproject && cd myproject

aio login

aio app init

aio app run

Fler relaterade självstudiekurser

Adobe Developer Documentation

recommendation-more-help
3a5f7e19-f383-4af8-8983-d01154c1402f