[Adobe Commerce 2.4.6]{class="badge informative"}

Installation av Adobe Commerce 2.4.6

Lär dig installera flera nya moduler i Adobe Commerce med Composer för version 2.4.6. Ytterligare dokumentation finns på Installera Adobe I/O-händelser för Adobe Commerce.

Vem är den här videon till?

  • Utvecklare som är nya i Adobe Commerce och Adobe Developer App Builder med I/O Events.

Videoinnehåll video-content

  • Kommandon som ska köras för lokal värdtjänst
  • Kommandon som ska köras för Adobe Commerce Cloud
  • Redigering krävs för Adobe Commerce Cloud-ljud

Användbara kommandon useful-commands

Det finns olika kommandon som skiljer sig något åt, beroende på om du använder en egen värdmiljö eller Adobe Commerce Cloud.

On Premise-värdtjänster on-premise

bin/magento events:generate:module

bin/magento module:enable --all

bin/magento setup:upgrade && bin/magento setup:di:compile

Adobe Commerce i molnet adobe-commerce-cloud

composer info magento/ece-tools

Commerce Cloud .magento.env.yaml:

stage:
  global:
    ENABLE_EVENTING: true

Fler relaterade självstudiekurser

Adobe Developer Documentation

recommendation-more-help
3a5f7e19-f383-4af8-8983-d01154c1402f