Ökning overview

Den här självstudiekursen innehåller följande krav:

Mer information om hur du skapar ditt första App Builder-program finns i följande blogginlägg som du kan använda till att konfigurera och konfigurera den första Hur App Builder hjälper er att utveckla affärsflexibiliteten för e-handelsplattformen.

Vad du kan förvänta dig av den här självstudiekursen

När du är klar med den här självstudiekursen bör du ha ett enkelt ensidigt program som kommunicerar med Adobe Commerce för att dra igång orderhistorik och produkter. De här avsnitten handlar om funktionaliteten i App Builder med kodexempel och instruktioner. När du har tittat på de här videorna sparar du förhoppningsvis lite utvecklingstid och inspirerar till andra idéer och uppmuntrar till att börja med en utveckling som inte har bearbetats.

Hur ska jag följa den här självstudiekursen

Den här självstudiekursen har utformats för att du ska kunna följa ordningen på sidorna i den vänstra navigeringen. Detta är dock inget krav. Varje sida kan visas individuellt eftersom de handlar om det allmänna konceptet att bygga en första Adobe Developer App Builder-app.

Vem är den här videon till?

  • Utvecklare som är nybörjare på Adobe Commerce med begränsad erfarenhet av Adobe App Builder.

Videoinnehåll

  • Introduktion till App Builder och exempelmodulen
  • Förutsättningar
  • Förväntningar om användning av exempelmodulen
  • Återanvändbara delar av exempelmodulen
CAUTION
När du utför API-anrop måste du se till att någon typ av searchCriteria används. Du kan också överväga att använda sidnumrering. Om resultatet från Adobe Commerce är för stort kan Adobe Developer App Builder-kapaciteten uppfyllas och filen avslutas oväntat. Resultatet är ett felaktigt svarsresultat som ett 400-fel.
Anta till exempel att du behöver begära alla aktuella produkter från Adobe Commerce. Den resulterande URL:en liknar {{base_url}}rest/V1/products?searchCriteria=all. Beroende på storleken på katalogen som returneras kan json vara för stor för att App Builder ska kunna använda den. Använd i stället sidnumrering och gör några förfrågningar för att undvika Response is not valid 'message/http'.

App Builder - Bygg dina första App-relaterade sidor

recommendation-more-help
3a5f7e19-f383-4af8-8983-d01154c1402f