Läs mer om åtgärdsmappen actions-folder

The actions mappen för det här exempelprogrammet innehåller några JavaScript-filer och en mapp med namnet commerce. JavaScript-koden som visas är en utmärkt exempelfil som kan återanvändas om den är relevant för ditt arbete. Den här mappen kan spara tid när du ansluter till Adobe Commerce med OAuth och REST.

De faktiska namnen på mapparna i det här exemplet är godtyckliga, men om du vet deras namn kan du tolka exempelkoden. Genom att använda en meningsfull namnkonvention kan du undvika förvirring om programmet blir mer komplext.

Vem är den här videon till?

 • Utvecklare som är nybörjare i Adobe Commerce och har begränsad erfarenhet av Adobe App Builder som håller på att lära sig om åtgärdsmappen i exempelprogrammet.

Videoinnehåll

 • Introduktion till App Builder och exempelmodulen med fokus på actions mapp
 • Så här använder du mappen "actions"
 • Syftet med JavaScript-filen som finns i actions och commerce mappar
 • En snabb översikt över OAuth-autentiseringsfilerna

Kodexempel

actions/oauth1a.js

/*
 * Copyright 2023 Adobe
 * All Rights Reserved.
 *
 * NOTICE: All information contained herein is, and remains
 * the property of Adobe and its suppliers, if any. The intellectual
 * and technical concepts contained herein are proprietary to Adobe
 * and its suppliers and are protected by all applicable intellectual
 * property laws, including trade secret and copyright laws.
 * Dissemination of this information or reproduction of this material
 * is strictly forbidden unless prior written permission is obtained
 * from Adobe.
 */
const { Core } = require('@adobe/aio-sdk')
const { errorResponse, checkMissingRequestInputs} = require('../utils')
const { getCommerceOauthClient } = require('../oauth1a')

async function main(params) {
  const logger = Core.Logger('main', { level: params.LOG_LEVEL || 'info' })

  try {
    const requiredParams = ['operation', 'COMMERCE_BASE_URL']
    const requiredHeaders = ['Authorization']
    const errorMessage = checkMissingRequestInputs(params, requiredParams, requiredHeaders)
    if (errorMessage) {
      // return and log client errors
      return errorResponse(400, errorMessage, logger)
    }

    const { operation } = params

    const oauth = getCommerceOauthClient(
      {
        url: params.COMMERCE_BASE_URL,
        consumerKey: params.COMMERCE_CONSUMER_KEY,
        consumerSecret: params.COMMERCE_CONSUMER_SECRET,
        accessToken: params.COMMERCE_ACCESS_TOKEN,
        accessTokenSecret: params.COMMERCE_ACCESS_TOKEN_SECRET
      },
      logger
    )

    const content = await oauth.get(operation)

    return {
      statusCode: 200,
      body: content
    }
  } catch (error) {
    // log any server errors
    logger.error(error)
    // return with 500
    return errorResponse(500, error, logger)
  }
}

exports.main = main

actions/utils.js

/*
 * Copyright 2023 Adobe
 * All Rights Reserved.
 *
 * NOTICE: All information contained herein is, and remains
 * the property of Adobe and its suppliers, if any. The intellectual
 * and technical concepts contained herein are proprietary to Adobe
 * and its suppliers and are protected by all applicable intellectual
 * property laws, including trade secret and copyright laws.
 * Dissemination of this information or reproduction of this material
 * is strictly forbidden unless prior written permission is obtained
 * from Adobe.
 */

/* This file exposes some common utilities for your actions */

/**
 *
 * Returns a log ready string of the action input parameters.
 * The `Authorization` header content will be replaced by '<hidden>'.
 *
 * @param {object} params action input parameters.
 *
 * @returns {string}
 *
 */
function stringParameters (params) {
 // hide authorization token without overriding params
 let headers = params.__ow_headers || {}
 if (headers.authorization) {
  headers = { ...headers, authorization: '<hidden>' }
 }
 return JSON.stringify({ ...params, __ow_headers: headers })
}

/**
 *
 * Returns the list of missing keys giving an object and its required keys.
 * A parameter is missing if its value is undefined or ''.
 * A value of 0 or null is not considered as missing.
 *
 * @param {object} obj object to check.
 * @param {array} required list of required keys.
 *    Each element can be multi level deep using a '.' separator e.g. 'myRequiredObj.myRequiredKey'
 *
 * @returns {array}
 * @private
 */
function getMissingKeys (obj, required) {
 return required.filter(r => {
  const splits = r.split('.')
  const last = splits[splits.length - 1]
  const traverse = splits.slice(0, -1).reduce((tObj, split) => { tObj = (tObj[split] || {}); return tObj }, obj)
  return traverse[last] === undefined || traverse[last] === '' // missing default params are empty string
 })
}

/**
 *
 * Returns the list of missing keys giving an object and its required keys.
 * A parameter is missing if its value is undefined or ''.
 * A value of 0 or null is not considered as missing.
 *
 * @param {object} params action input parameters.
 * @param {array} requiredHeaders list of required input headers.
 * @param {array} requiredParams list of required input parameters.
 *    Each element can be multi level deep using a '.' separator e.g. 'myRequiredObj.myRequiredKey'.
 *
 * @returns {string} if the return value is not null, then it holds an error message describing the missing inputs.
 *
 */
function checkMissingRequestInputs (params, requiredParams = [], requiredHeaders = []) {
 let errorMessage = null

 // input headers are always lowercase
 requiredHeaders = requiredHeaders.map(h => h.toLowerCase())
 // check for missing headers
 const missingHeaders = getMissingKeys(params.__ow_headers || {}, requiredHeaders)
 if (missingHeaders.length > 0) {
  errorMessage = `missing header(s) '${missingHeaders}'`
 }

 // check for missing parameters
 const missingParams = getMissingKeys(params, requiredParams)
 if (missingParams.length > 0) {
  if (errorMessage) {
   errorMessage += ' and '
  } else {
   errorMessage = ''
  }
  errorMessage += `missing parameter(s) '${missingParams}'`
 }

 return errorMessage
}

/**
 *
 * Extracts the bearer token string from the Authorization header in the request parameters.
 *
 * @param {object} params action input parameters.
 *
 * @returns {string|undefined} the token string or undefined if not set in request headers.
 *
 */
function getBearerToken (params) {
 if (params.__ow_headers &&
   params.__ow_headers.authorization &&
   params.__ow_headers.authorization.startsWith('Bearer ')) {
  return params.__ow_headers.authorization.substring('Bearer '.length)
 }
 return undefined
}
/**
 *
 * Returns an error response object and attempts to log.info the status code and error message
 *
 * @param {number} statusCode the error status code.
 *    e.g. 400
 * @param {string} message the error message.
 *    e.g. 'missing xyz parameter'
 * @param {*} [logger] an optional logger instance object with an `info` method
 *    e.g. `new require('@adobe/aio-sdk').Core.Logger('name')`
 *
 * @returns {object} the error object, ready to be returned from the action main's function.
 *
 */
function errorResponse (statusCode, message, logger) {
 if (logger && typeof logger.info === 'function') {
  logger.info(`${statusCode}: ${message}`)
 }
 return {
  error: {
   statusCode,
   body: {
    error: message
   }
  }
 }
}

module.exports = {
 errorResponse,
 getBearerToken,
 stringParameters,
 checkMissingRequestInputs
}

actions/commerce/index.js

/*
 * Copyright 2023 Adobe
 * All Rights Reserved.
 *
 * NOTICE: All information contained herein is, and remains
 * the property of Adobe and its suppliers, if any. The intellectual
 * and technical concepts contained herein are proprietary to Adobe
 * and its suppliers and are protected by all applicable intellectual
 * property laws, including trade secret and copyright laws.
 * Dissemination of this information or reproduction of this material
 * is strictly forbidden unless prior written permission is obtained
 * from Adobe.
 */
const { Core } = require('@adobe/aio-sdk')
const { errorResponse, checkMissingRequestInputs} = require('../utils')
const { getCommerceOauthClient } = require('../oauth1a')

async function main(params) {
  const logger = Core.Logger('main', { level: params.LOG_LEVEL || 'info' })

  try {
    const requiredParams = ['operation', 'COMMERCE_BASE_URL']
    const requiredHeaders = ['Authorization']
    const errorMessage = checkMissingRequestInputs(params, requiredParams, requiredHeaders)
    if (errorMessage) {
      // return and log client errors
      return errorResponse(400, errorMessage, logger)
    }

    const { operation } = params

    const oauth = getCommerceOauthClient(
      {
        url: params.COMMERCE_BASE_URL,
        consumerKey: params.COMMERCE_CONSUMER_KEY,
        consumerSecret: params.COMMERCE_CONSUMER_SECRET,
        accessToken: params.COMMERCE_ACCESS_TOKEN,
        accessTokenSecret: params.COMMERCE_ACCESS_TOKEN_SECRET
      },
      logger
    )

    const content = await oauth.get(operation)

    return {
      statusCode: 200,
      body: content
    }
  } catch (error) {
    // log any server errors
    logger.error(error)
    // return with 500
    return errorResponse(500, error, logger)
  }
}

exports.main = main

App Builder - Bygg dina första App-relaterade sidor

recommendation-more-help
3a5f7e19-f383-4af8-8983-d01154c1402f