Ange cache för statiska filer

TTL-värdet för cache (time-to-live) för dina media och statiska filer anges i konfigurationsfilen .magento.app.yaml med nyckeln expires.

NOTE
Innan du uppdaterar produktionsmiljön är det viktigt att du testar ändringarna i mellanlagringsmiljön. Skicka in en Adobe Commerce-supportanmälan om du behöver hjälp med att uppdatera konfigurationen i dessa miljöer.
 1. Ange TTL-tiden (i sekunder) i web-egenskapenför filen .magento.app.yaml. Du kan lägga till nyckeln expires under locations eller under "/media" och "/static".

  Använd nyckelvärdepar expires: -1 för att förhindra att cachen förfaller. Se följande exempel:

  code language-yaml
  # The configuration of app when it is exposed to the web.
  web:
   locations:
    "/media":
     ...
     expires: -1
  
    "/static":
     ...
     expires: -1
  
 2. Lägg till, implementera och push-överföra kodändringar.

  code language-bash
  git add -A && git commit -m "Set cache TTL for static files" && git push origin <branch-name>
  
recommendation-more-help
05f2f56e-ac5d-4931-8cdb-764e60e16f26