Kartlägg transportföretag

Innan du processorderförsändelser for Walmart Marketplace beställningar, karta Walmart rekommenderade fraktföretag till motsvarande fraktfirma i Commerce så att leveransdata kan synkroniseras mellan Walmart och Commerce.

Commerce-transportföretag som inte mappar till en föredragen leverantör är märkta som Other Carrier på Walmart.

Förutsättningar

Utför följande uppgifter innan du kartlägger transportföretag:

  1. Granska Bärarmetoder och bästa leveransmetoder för leverans i tid for Walmart Marketplace.

  2. Verifiera Shipping Carrier och Shipping Settings i din Commerce lagra för att säkerställa att du har optimerat konfigurationen för Walmart Marketplace sales.

Kartlägg transportföretag

  1. Från Listings eller Orders sida, markera Channel Settings.

  2. Channel Settings, markera Shipping Carriers.

    Kartlägg transportföretag {width="600" modal="regular"}

  3. För varje Walmart önskad leverantör visas. Välj Commerce transportföretagets namn i listrutan om transportföretaget är tillgängligt.

  4. Välj Save för att tillämpa konfigurationen.

recommendation-more-help
83c0fcbf-cb46-4844-88e1-421bcdd63f9d