Sales > Shipping Settings

Om du vill komma åt lagringskonfigurationsinställningarna väljer du Stores > Settings>Configuration ​i sidofältet_ Admin _.

Mer information om hur du ändrar de här inställningarna finns i Leveransinställningar i butiker och inköpsupplevelseguiden.

Origin

Ursprung

Fält
Omfång
Beskrivning
Country
Webbplats
Ursprungslandet.
Region/State
Webbplats
Ursprungsregionen eller ursprungsstaten.
ZIP/Postal Code
Webbplats
Postnummer eller postnummer för ursprungsorten.
City
Webbplats
Ort till ursprungsplatsen.
Street Address
Webbplats
Gatuadress till ursprungsplatsen.
Street Address Line 2
Webbplats
En extra rad för gatuadressen till ursprungsplatsen, om det behövs.

Shipping Policy Parameters

Parametrar för leveransprincip

Fält
Omfång
Beskrivning
Apply Custom Shipping Policy
Webbplats
Anger om din leveransprofil visas under utcheckningen. Alternativ: Yes / No
Shipping Policy
Butiksvy
Innehåller din leveranspolicy som text.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672