Sales > Shipping Settings

Om du vill komma åt lagringskonfigurationsinställningarna väljer du Stores > Settings>Configuration ​från_ Administratör _sidofält.

Mer information om hur du ändrar de här inställningarna finns i Leveransinställningar i Butiks and Purchase Experience Guide.

Origin

Ursprung

Fält
Omfång
Beskrivning
Country
Webbplats
Ursprungslandet.
Region/State
Webbplats
Ursprungsregionen eller ursprungsstaten.
ZIP/Postal Code
Webbplats
Postnummer eller postnummer för ursprungsorten.
City
Webbplats
Ort till ursprungsplatsen.
Street Address
Webbplats
Gatuadress till ursprungsplatsen.
Street Address Line 2
Webbplats
En extra rad för gatuadressen till ursprungsplatsen, om det behövs.

Shipping Policy Parameters

Parametrar för leveranspolicy

Fält
Omfång
Beskrivning
Apply Custom Shipping Policy
Webbplats
Anger om din leveransprofil visas under utcheckningen. Alternativ: Yes / No
Shipping Policy
Butiksvy
Innehåller din leveranspolicy som text.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672